ETABLERA FÖRETAG

Välkommen till Skellefteå – Här får vi stora saker att hända!

Skellefteå växer! Idag bor ungefär 74 000 människor i Skellefteå. År 2030 kommer vi att vara 80 000 invånare. Ca 2 200 personer/år väljer att flytta hit. För att nå målet behövs 4 000 nya bostäder och 4 000 nya arbetstillfällen. Därför pågår idag en mängd aktiviteter och vi investerar stort för att utveckla Skellefteå.

Vår plats

Med god tillgång till förnyelsebar energi, bra transportförbindelser och avgörande naturtillgångar i närområdet, är Skellefteå optimalt för nya industrietableringar.

Skellefteå äger sitt egna energibolag, Skellefteå Kraft, där all egen produktion från förnybara energikällor, så som vind- och vattenkraft.

Världsledande återvinningsanläggning av elektronikskrot. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver.

Skellefteå ligger långt fram vad gäller biogas och att omvandla matavfall till biogas.

480 000 hektar skog skapar förutsättningar för en stark industri med stor kunskap och kompetens, likväl som avancerad forskning inom träteknik.

Vår kraft

I Skellefteå finns en kraft hos människorna, näringslivet, kommunen – hela samhället. Det tar oss långt!

Skellefteå har tillgång till relevant kompetens för att möta företagens framtida behov.

Campus Skellefteå är en förlängd arm till de två universiteten, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet samt de statliga forskningsinstitutet SP Trä och SP Energi.

Skellefteå har lång erfarenhet av exporttung och storskalig industri och kompetensen för att bedriva den hållbart.

I Skellefteå finns ett attraktivt kluster av innovativa start-ups med nätverket The Lodge, Skellefteå science city och miljön på The Great Northern i spetsen.

Vår framtid

Vi har satt upp en vision som guidar oss mot en hållbar framtid. Den är vi fast beslutna att nå.

Skellefteås vision: En framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vi har tydliga mål och strategier för att växa hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Stora satsningar görs på kultur, evenemang och friluftsliv.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023