Backen

Backen kommer att bli Skellefteås största nya bostadsområde som arbetas fram. Det ligger på Rösbergets norra sluttning, söder om Lantmannagatan och mellan Falkträskets förskola och bostadsområdet Nyckelgatan. Här planeras det för flerbostadshus som blir mellan fyra till sex våningar höga. Bostäderna ska stå i grupper med parkmark emellan för att skapa mötesplatser för spontana aktiviteter, gemenskap och möten mellan människor.

Mer information om Sunnanå

På Sunnanå kommer det att byggas fler radhus, flerbostadshus och småhus planeras över i stort sett hela stadsdelen. Men medan en hel del utvecklas finns det också annat som vi vill behålla som det är.

Här finns det idag tillgång till pulkabackar, parker och en kyrkogård. Vi kommer vara rädda om dessa gemensamma områden samt djur- och naturliv när vi utvecklar Sunnanå.

 

Distans till:

19 km

3 km

51 km

19 km

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se