Bjurliden

Här i kvarteret Bjurliden är det lämpligt att bygga flerfamiljshus.

Mer information om Boliden

I Boliden planeras det för fler bostäder, arbetsplatser och förskolor samt utveckling av befintliga mötesplatser.

Boliden ska fortsatt vara en levande industriort med god infrastruktur så att det är enkelt att ta sig till, från och inom orten. Nya bostäder ska förstärka Bolidens karaktär och identitet, och det ska finnas trygga, tillgängliga mötesplatser för alla under årets olika årstider.

Distans till:

52 km

20 km

31 km

51 km

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se