Klosterholmen

I utkanten av Ekorrgränd och Mårdgränd i Bureå har ni möjlighet att köpa tomt för att bygga radhus på.

Mer information om Bureå

Bureå har ett havsnära läge, närhet till E4:an, flygplats och den kommande Norrbotniabanan. Bureå kommer att växa mycket de kommande åren, bland annat med cirka 2000 nya bostäder. Det innebär att kommunen också planerar för att avsätta mark för mer service, vård, skola samt fler bostäder, arbetsplatser, gator, vägar, grönområden och mötesplatser.

Distans till:

10 km

3 km

70 km

17 km

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se