Myrängen

I utkanten av ett nyproducerat bostadsområde finns det möjlighet att bygga flerfamiljshus i tre kvarter; Barken, Loden och Rigget.

Mer information om Skelleftehamn

I Skelleftehamn planerar kommunen för fler havsnära bostäder, promenadstråk, badmöjligheter och för att småbåtshamnarna i området ska utvecklas till bra mötesplatser.

 

 

Distans till:

22 km

17 km

68 km

4 km

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se