Foto: Patrick Degerman. Bilden medfinansieras av Europeiska unionen.

Kaplanen

Nu planeras det för 10-15 familjära bostäder i kvarteret Kaplanen, med säkra ytor för barn att leka på och vara aktiva.

  • Radhus i 1½-2 plan
  • Byggrätten är; största byggnadsarea (BYA) 1140kvm
  • Möjlig att börja bygga 2025
  • Möjlig upplåtelseform; vi ser gärna äganderätt eller bostadsrättsradhus.

Mer information om Prästbordet

Det varierade utbudet av bostäder är en viktig del i ett växande Skellefteå. Radhusen planeras på en tomt som ligger där Prästvägen möter Kaplansvägen, och kommer placeras så att barnen får en trygg plats utomhus att leka på. Idag står det en förskola på tomten som stängdes 2019.

I området finns Lejonströmsskolan och närhet till lekpark och fotbollsplaner. Under sommaren finns det lummiga grönområden vid Rovön och på vintern finns en populär pulkabacke att använda i området.

Distans till:

30 km

8 km

51 km

21 km

Detaljplan över Kaplanen

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se