Moröbacke småhus

Skellefteå kommun kommer att utveckla ett nytt bostadsområde på Morö Backe med cirka 40 småhustomter.

  • Ca 40 småhustomter.
  • Dessa planerar vi att släppa på tomtbokningssidan för privatpersoner.

Mer information om Moröbacke

Stadsdelen Morö Backe utformades under 1970-talet och inrymmer alltifrån flerbostadshus till småhus. I den östra delen av stadsdelen planeras det för en förtätning med lägenheter, par/kedjehus och villor i nära anslutning till skogsområden.

Här finns en blandning av bostäder, service och stora möjligheter att utföra olika typer av fritidsintressen. Det finns många populära lekplatser insprängda i skogen som ger spännande miljöer för barnen att leka i. Skellefteås enda ridhus finns inom stadsdelen. Morö Backes torg planeras att rustas upp till en trevligare mötesplats med fler sittplatser, träd och buskar.

Distans till:

30 km

3 km

58 km

15 km

Kontakta mark och exploatering via kundtjänst

Telefon: 0910-73 50 00
Mejl: kundtjanst@skelleftea.se