Företagsbesök

Vi vill gärna träffa dig! Att få träffa dig som företagare i Skellefteå kommun är viktigt för oss. Det är en möjlighet att få en ökad förståelse för företagarens vardag, vilka utmaningar och möjligheter du har. Det är ett tillfälle där vi kan bygga relationer och hålla dialog med varandra.

Vi på näringslivskontoret träffar under åren ett stort antal företag och näringsidkare runt om i kommunen, både de som redan finns här idag men också dem som är nyfikna och intresserade att etablera sig här. Vårt mål är att genomföra minst 100 företagsbesök varje år, där minst en femtedel av besöken är tillsammans med fler representanter och tjänstepersoner från kommunens organisation.

Vår ambition är att företagsbesöken ska spelga Skellefteås näringsliv. Oavsett vart ditt företag finns, vilken storlek det är på företaget eller vilken bransch du finns i, är vi intresserade av att träffa dig!

Här kan du läsa om Programmet för ett bra företagsklimat i Skellefteå kommun

Gör en intresseanmälan för företagsbesök, så ses vi!

Jag är intresserad av att träffa tjänstepersoner från Skellefteå kommun, helst från: * (obligatorisk)
Jag är intresserad av att träffa tjänstepersoner från Skellefteå kommun, helst från:

Vi jobbar löpande med att boka in företagsbesök efter att intresseanmälan gjorts. Vår målsättning är att matcha dina önskemål rätt inför företagsbesöket. Du blir kontaktad av oss för att planera in ett datum och tid som passar.


Har du frågor? Kontakta mig!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024