"rootPage" is not defined.

Nätverk och möten

Det finns en prestigelös inställning i Skellefteå som har haft positiv inverkan på möjligheterna för företag att lyckas på sina olika marknader.

Med låga trösklar och förmågan att se värdet i att hjälpa varandra har man skapat ett affärsklimat där samarbeten mellan olika företag och branscher kommer naturligt. Det är en atmosfär som alla inblandade tjänar på och som gör det enkelt att nå framgångar sida vid sida.

Företagens arbete kan förenklas och utvecklas med hjälp av nätverk. Nya kontakter ger upphov till nya möjligheter. Här hittar du länkar till tillväxtnätverk, marknadsföringsnätverk samt näringslivsorganisationer.

Näringslivsorganisationer skapar mervärden för företagen genom samarbeten och ökade kunskaper. Här är de organisationer som verkar i Skellefteå kommun.

Västerbottens handelskammare
E-post: handelskammaren@ac.cci.se
Webb: Västerbottens handelskammare Länk till annan webbplats.

Svensk handel Skellefteå
E-post: urban.pettersson@clasohlson.se
Webb: Svensk handel Länk till annan webbplats.

Svenskt näringsliv
E-post: mats.andersson@svensktnaringsliv.se
Webb: Svenskt näringsliv Länk till annan webbplats.

Företagarna Skellefteå
E-post: info@foretagarna.se
Webb: Företagarna Skellefteå Länk till annan webbplats.

Burträsk-Lövångerföretagarna
E-post info@mellanbygden.nu

Skellefteåföretagarna
E-post kontakt@skefor.se
Webb: Skellefteåföretagarna Länk till annan webbplats.

I Skellefteå finns flera nätverk som arbetar med att marknadsföra kommunen och Västerbotten.

Visit Skellefteå
E-post: info@destinationskelleftea.se
Webb: Visit Skellefteå Länk till annan webbplats.

Marknadsföreningen i Skellefteå
E-post: info@marknadsforeningeniskelleftea.se
Webb: Marknadsforeningen i Skelleftea Länk till annan webbplats.

Region Västerbotten
E-post: regionforbundet@regionvasterbotten.se
Webb: Region Västerbotten Länk till annan webbplats.

Skellefteå kommun var initiativtagare till utvecklingsprocessen "Tillväxtnätverk", med syfte att öka tillväxten i hela kommunen. Idag finns nätverk på ett flertal orter i kommunen. Nätverken ska underlätta samverkan mellan befintliga företag och utveckla näringslivet på orterna. Genom nätverken förenklas kunskaps- och informationsutbyten mellan verksamheterna på orten såväl som mellan orterna. Förhoppningen är att på så sätt skapa nya affärsmöjligheter.

Om du har idéer eller förslag på nya utvecklingsfrågor, ta kontakt med koordinatorn på din ort, se nedan.

Bureå
Anna Bökkari
Telefon: 070-219 30 67
E-post: anna@burebo.se

Burträsk
Pär Johansson
Telefon: 0914-10501
E-post: pj@tervento.se

Lövånger
Anette Jansson
Telefon: 070-697 40 09
E-post: anette.jansson@allt1.se

Bygdsiljum
Karin Axelsson
Telefon: 070-355 10 60
E-post: buab@bygdsiljum.se

Jörn
Ingmarie Stenlund
Telefon: 070-360 14 66
E-post: ingmarie.stenlund@hotmail.com

Boliden
Karl-Åke Johansson
Telefon: 070-625 22 57
E-post: karl-ake@minexp.se

Skelleftehamn
Mona Stenberg
Telefon: 070- 800 05 18
E-post: mona.stenberg@biremo.se

Dataföreningen i Norr
Dataföreningen I Norr (DIN) är en ideell förening, som ska verka som en regional intresse
förening för IT-producerande företag och användare av informationsteknik.
Webb: Dataföreningen i Norr Länk till annan webbplats.

Teknikföretagen
Teknikföretagens uppdrag är att stärka konkurrensförutsättningarna i Sverige och ge medlemsföretagen större utrymme att utveckla nya idéer som får svensk ekonomi att växa uthålligt.
Webb: Teknikföretagen Länk till annan webbplats.

BNI
BNI är en grupp affärsmän/kvinnor från olika branscher som träffar varandra en gång i veckan för att hjälpa varandra fram till fler affärsmöjligheter.
Webb: BNI Skellefteå Länk till annan webbplats.

Business Sweden
Business Sweden erbjuder allt som krävs för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya marknader, eller att växa på en befintlig marknad. En viktig del av deras uppdrag är att identifiera möjligheter för små och medelstora företag som har potential att växa internationellt.
Webb: Business Sweden Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2023

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.