SKELLEFTEÅS NÄRINGSLIV

Ljuset i norr

Hela norra Sverige har hamnat i ett nytt ljus och Skellefteå är en central punkt. Inte minst vår gröna energiproduktion, långa historia och stora kunskap inom industri gör att vi hamnat i centrum för den gröna omställningen av industrin.

Skellefteå har ett konkurrenskraftigt och internationellt näringsliv att vara stolt över och när Skellefteå växer är ett starkt näringsliv en förutsättning.

Skellefteås ekonomi bygger på en stor privat sektor. Sett till kommunens storlek har Skellefteå den största privata sektorn i norra Sverige. Kommunen har en stark tradition av entreprenörskap med ursprung i de rika naturresurserna - skogen, malmen och älven. De stora industrierna finns inom gruvdrift, trä, energi metaller och mineraler samt batteriproduktion.

Den snabbast växande sektorn med nya företag och nyanställningar är tjänstesektorn med informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt digital cross media som spjutspets. Den expanderande tjänstesektorn som även inkluderar detaljhandeln och turismen har idag gått om den tunga industrin i antal arbetstillfällen. Välkommen till Skellefteå!

Vart ska vi?

En förändring som den här är inte en enkel och tydlig kedja av händelser. Satsningar och förändringar sker ofta nästan samtidigt. Eller långt emellan. Ibland känns det stökigt och svårt att koppla ihop skeenden men ofta bygger satsningar på varandra och skapar möjligheter att nå nästa nivå. Och sedan nästa. Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, hållbarhet och väldigt mycket mer. Allt tillsammans avgör hur bra förändringen blir.

Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 tar ut riktningen för utvecklingens Skellefteå och fokuserar på förverkligandet av visionen om en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 90 000 invånare år 2030.

Illustrerande bild för utvecklingsstrategin 2030
Näringsliv TGN
Näringsliv TGN

Kompetensförsörjning

Nu skalar vi upp arbetet med kompetensattraktion! Det innebär till exempel en bredare dialog med stora som små arbetsgivare och såväl digitala som platsbaserade rekryteringsevenemang. Vi behöver visa att Skellefteå är en attraktiv plats med attraktiva karriärmöjligheter.

Vi vet nämligen att kompetensförsörjningen kommer att vara en utmaning för flera arbetsgivare de närmsta åren. Och ska Skellefteå utvecklas så utgör kunskap och kompetens grunden. Det behövs allt från en bred samverkan i dessa frågor med andra intressenter i samhället och insatser för att öppna arbetsmarknaden för unga, utrikesfödda samt människor som står utanför arbetsmarknaden till att bygga ett attraktivt samhälle för att locka inflyttare.

NÄRINGSLIVSPOLITISKA PROGRAMMET

Ett framsynt, jämställt, växande och attraktivt Skellefteå

Skellefteå kommun ska verka för ett framsynt, jämställt, växande och attraktivt Skellefteå där idéer ges plats att utvecklas och förutsättningarna för att driva företag är goda i både staden och på landsbygden.

Skellefteås mål är 90 000 invånare år 2030 och det förväntas i sin tur skapa 10 000 nya jobb. Det sker genom fortsatt konkurrenskraft i befintliga företag så att de kan behålla och skapa nya jobb, genom att fler företag startas och överlever, samt att företag bestämmer sig för att flytta hit.

För detta krävs samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer så att förutsättningarna för att driva och vidareutveckla företag blir gynnsamma, arbetsmarknaden blir välfungerande, kompetensförsörjningen möter företagens föränderliga behov och platsen erbjuder goda livsmiljöer.

Näringslivspolitiska programmets syfte är att skapa tydlighet, både externt och internt, kring kommunens arbete med näringslivsutveckling och tillväxt. Programmet har tagits fram i samverkan mellan politiker, det lokala näringslivet, samt kommunens tjänstepersoner.

KONTAKTA OSS

Vi hjälper dig att hitta rätt

Målsättningen för vårt arbete är att du som företagare ska ha de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla ditt företag med basen i Skellefteå kommun.

Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun

Anja Palm

Näringslivschef
+4670 311 35 83

Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun

Nicklas Warg

Näringslivsutvecklare
+4676 100 34 69

Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun

Hanna Vallmark

Kompetensattraktion
+46730 42 61 68

Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun

Jannike Lindbergh

Näringslivsutvecklare
+4676 127 64 18

Roland Eriksson, näringslivssekreterare Skellefteå kommun

Roland Eriksson

Näringslivskoordinator
+4673 088 58 19

Roland Eriksson, näringslivssekreterare Skellefteå kommun

Ulf Månsson

Näringslivsutvecklare
+4673 050 52 19

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 oktober 2022

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.