EKONOMI

Finansiering, ekonomiska tjänster och investeringsstöd

Sitter du på nya innovativa idéer men saknar tillräcklig finansiering för att genomföra dem? Det finns många stöd som går att söka för att starta eller utveckla företag. Här listar vi några av dem.

Region Västerbotten
Ska främja hållbara investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.

Erbjuder tex Mikrostöd som ges till nystartade företag, för marknadsföring, investering i maskinutrustning eller produktutveckling. Stödet är på 50% av investeringen, maximalt 30 000 kronor.

Här finns också Särskilt investeringsstöd som ges till hårda och mjuka investeringar, tex byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring. Stödet uppgår till mellan 25 och 50 % av investeringen, i Jörn 50 % och kan maximalt vara 200 000 Euro under en 3-års period.

Läs mer på Region Västerbotten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen
Erbjuder stöd till investeringar som främjar utveckling av verksamheter och bidrar till nya jobb på landsbygden.

Stödet Nya jobb på landsbygden ges för initiativ som ökar sysselsättningwn i företaget genom tex en ny anläggning eller ny fast utrustning. Stödet uppgår till upp till 40% av investeringen men stödsumman måste uppgå till minst 100 000 kronor. Maximal tilldelning av stöd är 200 000 Euro under en 3-års period.

Läs mer om ekonomiska stöd på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket
Tillväxtverket ska främja utvecklingskraft i alla delar av landet och verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder. Tillväxtverket beslutar om bland annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd.

Läs mer på Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

”Starta eget bidrag” - stöd till start av näringsverksamhet
Arbetsförmedlingens handläggare beviljar "Starta eget bidrag". Bidraget ger möjlighet till försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten.

Läs mer om stödet på Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Sammes Stiftelse
Genom en donation av företagaren Samme Lindmark och hans hustru Maud år 2007 gavs möjlighet att skapa Sammes stiftelse. Samme önskade stödja unga Skellefteåbors intresse för företagande. Stipendier delas ut i kategorierna Idéstipendium, Utvecklingsstipendium, Affärsstipendium och Sommarföretagare.

Läs mer om Sammes stiftelse Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Uppstuds

Har du en bra idé och behöver lite startkapital? Ansök då om ett stipendium från Stiftelsen Uppstuds. Stiftelsen Uppstuds mål är att ge driftiga Skellefteåungdomar en möjlighet att testa sina drömmar. Är du under 26 år och har en idé så är du välkommen att söka

Ansök om stipendium på Stiftelsen Uppstuds Länk till annan webbplats.

Ackra Invest
Telefon: 0910-77 08 85

ALMI Företagspartner
Telefon: 0910-71 15 80

Industrifonden
Telefon: 08-587 919 00

EMANO
Telefon: 090-12 78 60

Norrlandsfonden
Telefon: 0920-24 42 50

Inlandsinnovation
Telefon: 0771-15 01 80

Sjätte AP-fonden
Telefon: 031-741 10 00

Svenska riskkapitalföreningen
Telefon: 08-678 30 90

Skellefteå har ett brett register av duktiga revisionsbyråer. Nedan hittar du auktoriserade revisorer i kommunen.

Deloitte
Telefon: 0910-72 66 99

Ernst & Young
Telefon: 0910-58 58 00

LRF Konsult AB
Telefon: 0910-71 75 70

Hultin Revision AB
Telefon: 0910-361 87

KPMG
Telefon: 0910-574 70

Revisorgruppen KB
Telefon: 0910-850 95

Revisionsteamet AB
Telefon: 0910-123 55

RevisorCompaniet
Telefon: 0910- 77 77 00

PwC
Telefon: 0910-71 15 50


Skellefteå kommun försöker visa en fullständig förteckning av företag, när vi listar dem på skelleftea.se. Vi gör inget urval. Om ditt företag borde finnas med på den här sidan men inte gör det, kontakta oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 april 2022

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.