Batteriproduktion

Northvolt Ett. Framtidens energi skapas här.

Det som kan bli Europas största fabrik för produktion av litiumjonbatterier har börjat byggas i Skellefteå. En resa som många vill vara med på. Där Skellefteå fått förmånen att vara i centrum.

Northvolt, vars mål är att bygga världens grönaste batterier med ett minimalt koldioxidutsläpp, är företaget som ska driva igenom detta. Tillgång till förnybar el, närproducerade metaller och återvinning av batterierna ska möjliggöra detta och i sin tur bidra till Europas omställning till förnybar energi.

Tillsammans

För Skellefteå startade allt med ett telefonsamtal till Northvolt från näringslivsutvecklare Anja Palm. En vecka senare hade Skellefteå skickat in det första underlaget på vad platsen hade att erbjuda en energiintensiv etablering av Northvolts storlek. Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, näringsliv, universitet, länsföreträdare, invånare och föreningar har sedan dess tillsammans jobbat för att etableringen ska hamna i Skellefteå. Med ett starkt driv blev Skellefteå, som först inte ens var en påtänkt etableringsort, därför det slutgiltiga valet för etableringen.

– Skellefteå har visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering av detta slag. Vi kan erbjuda 100 procent förnybar energiproduktion, en attraktiv site, väl fungerande hamn, närhet till kommunikationer och dessutom en hög livskvalitet med möjlighet att snabbt öka byggandet av bostäder och skolor som kommer att behövas, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

Helhetsförändring i samhället

På frågan om bieffekter av Northvoltbeslutet berättar Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun, att Skellefteå haft en positiv utveckling de senaste två åren med fler inflyttare och ett fruktbart näringsliv.

– Det vore lätt att säga att framstegen vi gör idag helt och hållet beror på Northvolt, men riktigt så är det inte. Vi var redan igång med satsningar för att bana väg för målet om 80 000 invånare. Att Northvolt bestämmer att de kommer hit blir som grädde på moset. Andra industrier som redan var på väg hit har stärkts i sitt val. Självklart finns det också några företag som vill etablera sig på grund av att Northvolt meddelat att de genererar stora behov av exempelvis logistik, säger Lars Hedqvist och fortsätter:

– Northvolt pratar om 2 000 – 2 500 personer i arbetskraft. Det kommer att leda till ökad pendling från närområdet samt inflyttning både nationellt och internationellt. Det ger en helhetsförändring i samhället som påverkar många. Bara byggandet ger tusentals arbeten som i sin tur ger en boost till butiker, restauranger, hotell, transportföretag, byggare, de som jobbar med el, vvs, maskiner och installationer. Totalt sett ger det en väldigt stor påverkan.

Om byggprojektet Northvolt Ett

I Bergsbyn finns ett nytt industriområde där både Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft äger en stor del av marken. Det har sedan länge funnits planer på att utveckla industriområdet för etablering av energiintensiv industri. Planer som tidigarelades i och med Northvolts intresse. Arbetet med industritomten kommer att ske i etapper. Northvolt har sedan rätt att köpa industritomten när den är klar. Projektet har samma namn som fabriken; Northvolt Ett. Northvolt, Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har skapat en gemensam projektorganisation kring hur arbetet framöver kommer att bedrivas där Mikael Lindmark, Skellefteå Kraft, är projektledare.

– Arbetet på området innefattar bland annat markberedning, fiberanslutning, fjärrvärme, återcirkulation av spillvärme, elnätsanslutning samt process- och kylvatten, berättar Mikael och fortsätter:

­– Skellefteå kommun ansvarar för vatten och avlopp, en förlängning av Torsgatan till väg 372 (där Trafikverket ska koppla på en trafikplats), gång- och cykelväg som ska ligga parallellt med Torsgatan samt vägbelysning. Det finns också möjlighet att förlänga den befintliga järnvägen till industriområdet

Spaden sattes i marken sommaren 2018 för den första fjärdedelen av fabriken som beräknas vara klar 2020. Sedan kommer fabriken byggas med en etapp per år, vilket gör den helt utbyggd 2023. Den storskaliga fabriken i Skellefteå ska fullt utbyggd kunna tillverka batterier med en sammanlagd kapacitet på 32 GWh per år.

Mer information om Northvolt Ett:
northvoltett.skelleftea.se Länk till annan webbplats.

Mer information om Northvolt
northvolt.com Länk till annan webbplats.

Mer information om Skellefteå Kraft
skekraft.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021