ENERGI OCH CLEANTECH

Envigas och eco-oil - clean tech i framkant

Norra Sverige i allmänhet och Skellefteå i synnerhet har placerat sig på kartan när det gäller satsningar inom Cleantech. Ren energi till ett vettigt pris, närheten till universitet och samverkan mellan företag i regionen ses ofta som ett av skälen till framgången. Envigas och Eco-Oil är två exempel på företag som med lika unika som revolutionerande lösningar bidragit till utvecklingen.

Envigas och Eco-Oil har en sak gemensamt. Båda företagen tar tillvara på biomassa i form av bland annat jordbruksavfall, kutterspån, sågspån och bark och omvandlar det till olika typer av fossilfria bränslen – sådana som kan ersätta de fossila bränslen som påverkar klimatet negativt.

Men vi tar dem en i taget. Envigas grundades av Harry Johansson och Håkan Holmberg. Bolaget använder en beprövad teknik för pyrolys av skogsrestprodukter. Enklare uttryckt innebär det att man använder en direktverkande skruv som hettas upp till höga temperaturer i en syrefattig miljö. Processen omvandlar det organiska materialet till biokol, bioolja och pyrolysgas, tre helt förnybara produkter.
– När biomassan hettas upp till 600 grader drivs dessutom många skadliga gaser, så kallade volatiler, bort. Om vi tar biokolet som exempel så blir det väldigt rent, vilket i sig gör det lämpat som ersättare till fossilt kol i exempelvis stålindustrin, säger Tobias Brink, vd för Envigas.

män i laboratoriemiljö med vita rockar

Satsar på tung industri

Den pyrolysgas som skapas i processen kan användas till att elda pannor med. Den kan också konverteras till metanol eller väte om man vill öka värdet på den. Biooljan kan ersätta vanlig fossil olja som bränsle eller konverteras till bio-crude oil och fungerar då som en insatsvara till raffinaderier som producerar jetbränsle, diesel eller bensin. Biokolet kan också fungera som pigment i bland annat gummi, plaster och toner i skrivare.

Tobias Brink ser en enorm potential i Envigas biokol som han ser som en viktig faktor för främst den metallurgiska industrin. De stora gruvbolagen i norr och en rad andra stora industrier har länge lagt sina pannor i djupa veck för att hitta den lösning som ska göra deras verksamheter mindre klimatbelastande. Tobias Brink är säker på att Envigas kan bidra till lösningen.
– Vi kan i princip pyrolysera alla organiska material. Från bark och trä till grotrester, jordbruksavfall och slam. Och vi vet att våra produkter fungerar perfekt när det gäller att ersätta fossila bränslen. Vi har en stor marknad bara här i Sverige, säger Tobias Brink.

Envigas säljer inte anläggningar utan bygger, äger och driftar processanläggningar som konverterar biomassa. I början av 2019 invigdes företagets demonstrationsanläggning i Bureå utanför Skellefteå.
– Vi vill vara kvar i norra Sverige. Här finns råvaran och många av våra framtida kunder. Tänk om Skellefteå i framtiden kunde bli ett centrum för fossilfritt biokol, potentialen finns helt klart, säger Tobias Brink.

För dyr bensin för en ung grabb

Det Skellefteåbaserade företaget Eco-Oil utvecklar också processanläggningar. Deras fokus ligger dock på produktion av hållbart syntetiskt bränsle baserat på energigrödor. Företaget startade 2007 men tanken på en syntetisk bensin föddes faktiskt redan 1987, i grundaren och vd:n Kent Van Klints ungdom.

– Jag läste i Illustrerad Vetenskap om en kille i Kalifornien som tyckte det var svårt att få tag på diesel. Han var kemist och gick till McDonalds och bad att få deras använda frityrolja. Han filtrerade den fem gånger och tillsatte sedan en katalys som drog ut kolväteatomerna så att oljan blev en fungerande diesel. När jag läste det här var jag en ung grabb som gillade bilar men som tyckte att soppan var dyr. Jag tänkte att det borde gå att göra nån liknande bensin, berättar Kent Van Klint.

Tanken fanns kvar hos Kent och när miljötänket började sprida sig i samhället plockade han upp idén. För att göra en lång historia kort så tog han med sig tre idéer till universitetet i Umeå där han fick träffa forskaren professor Jyri-Pekka Mikkola som idag är forskningsledare på Eco-Oil.
– Han dömde ut två idéer direkt men den tredje trodde han på. Han undersökte den i ett halvår och ringde mig sen. 2011 provade vi den första gröna bensinen i min gräsklippare och det funkade. 2012 hade vi en kemiskt sett riktig bensin. Men inte förrän i fjol blev patentet klart. Det gäller att ha tålamod och is i magen i den här branschen, säger Kent Van Klint.

Två män som häller en vätska från en flaska i en biltank

Framtidens flygbränsle finns här

Men det är inte bara helt förnyelsebar bensin som Eco-Oils processanläggningar framställer. De kan också tillverka grön diesel och flygbränsle. Hemligheten ligger i de katalysatorer som används och det gröna bränslet kan göras på energigrödor, skogsavfall, matrester, hushållsavfall och till och med gammalt tidningspapper.
– Bränslet är alltså grönt eftersom det är förnyelsebart, även processen är grön där insatsmaterialitet, med katalysatorernas hjälp, omvandlas till förnybar diesel eller bensin samt biprodukter i form av en mindre mängd ren gas och rent avjoniserat vatten, förklarar Kent Van Klint.

Tips för nya etablerare

För både Eco-Oil och Envigas har 2018 och början på 2019 inneburit händelserika tider. Envigas har som sagt invigt sin demonstrationsanläggning i Bureå och Eco-Oil har långt gångna planer på en demoanläggning i Skellefteåtrakten.

Eco-Oil har patent på bensinen samt ett sökt patent på diesel. Bensinen är godkänd enligt Europanormen och Eco-Oils diesel skall testas för godkännande enligt EN590, vilket tester på universitetet visar ska gå utan problem. Bensinen har visat sig intressant för de stora oljebolagen då en låginblanding av Eco-Oils helt fossilfria bensin löser EU:s reduktionsplikt för nästa år. Företaget jobbar nu hårt på att få allting klart för produktion till 2021.

Båda företagen tycker att Skellefteå kommun visat en positiv inställning och vilja till stöd och utveckling under den långa och bitvis slingriga väg som man måste gå när något helt nytt ska utvecklas.
– På Eco-Oil har vi finansierat vår verksamhet privat men också tagit hjälp av universitetet. Man måste ha tålamod i den här branschen, orka resa sig efter det första nederlaget och kämpa vidare. Mitt bästa tips är att kontakta universitetet i närheten. Där finns mycket bra hjälp att få med analyser och undersökningar, säger Kent Van Klint.

Både Tobias Brink och Kent Van Klint slår också ett slag för de acceleratorsprogram och inkubatorer som bistått med hjälp längs vägen.
– Genom exempelvis ABI har vi fått många nya kontaktytor och nätverk. De kan också hjälpa till med juridik och kontakter med lokala köpare och myndigheter. Oavsett vilken bransch man vill etablera sig inom är de ett otroligt bra stöd, säger Tobias Brink.

Vad är det då som har gjort Skellefteå till en sådan växtplats för den nya gröna industrin? Är det något i vattnet eller är det helt enkelt den långa traditionen av entreprenörskap som tar ut sin rätt?
– Det finns kanske inget givet svar på frågan men i Eco-Oils fall handlar det nog om att både jag och Jyri-Pekka Mikkola är nyfikna och obotliga optimister från födseln. Det kommer man långt med, säger Kent Van Klint.

Tobias Brink, vd för Envigas

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021