HÅLLBART BYGGANDE I TRÄ

Ett vinnande koncept i trä

Det fanns en tid då trä var ett byggmaterial som mest användes i fritidshus, friggebodar och mindre villor. Men de senaste åren har trä fått en renässans och idag är det ett material i ropet, prisat för sina flexibla och klimatsmarta egenskaper. Industrihuset Röjmyran på Anderstorp är ett av många exempel på hur trä används i allt större utsträckning.

Den här eftermiddagen lyser en blek eftermiddagssol över industrihuset på Anderstorp. Det gråvita huset ligger inbäddat i tjocka drivor av pudersnö och Fredrik Löfstedt, fastighetschef på Skellefteå Industrihus, får använda en sopkvast för att få bort snön från ingången till en av lokalerna.

– Industrihuset erbjuder tio lokaler för uthyrning. Idag är fem uthyrda till företag inom lager, service och verkstad. Vi vill att det ska finnas en viss vakans i vårt fastighetsbestånd så att det finns lokaler tillgängliga när någon behöver. För efterfrågan finns alltid, säger han. Industrihuset Röjmyran på Anderstorp är byggt med limträstomme och klädd med träpanel.

Sparar tid och pengar

Trä binder koldioxid under hela sin livslängd och i kombination med solcellsanläggningen på taket har huset fått en tydlig miljöprofil. Faktum är att huset är självförsörjande på el under halva året. Men att huset byggdes i trä gjordes inte bara med miljön i åtanke.

– Trä passar perfekt för industriellt byggande där stora delar av byggnaden byggs i fabrik och sedan monteras ihop på platsen. Det är ett sätt att bygga som sparar både tid och pengar, säger Ove Nilsson, arkitekt på Tyréns som tillsammans med Skellefteå Industrihus tagit fram konceptet för huset på Anderstorp. Under arbetet med huset var det också viktigt att skapa en byggnad som passar olika typer av tomter och behov. I konceptet ingår också möjligheten att förändra byggnaden vid behov.

– De tio lokalerna utgörs av 24 moduler, sex meter breda och med en totalyta på 139 kvadratmeter. Varje enhet går att slå ihop med den bredvid om behovet av utrymme skulle öka, berättar Fredrik Löfstedt.

Mellan 1874 och 1994 var det förbjudet i Sverige att bygga trähus högre än två våningar. Förbudet var en konsekvens av de många omfattande stadsbränder som med jämna mellanrum ödelade städer runt om i landet. Förbudet ledde till att trä som material hamnade i skymundan under mer än hundra år.

Tydlig träprofil

Efter det upphävda förbudet började intresset för trä långsamt att vakna igen men det var först 2004 då regeringen tog fram den första nationella strategin för att öka träbyggandet som utvecklingen på allvar tog fart. Med sin tradition av träbyggandet och en stark träindustri har Skellefteå blivit känt i träbyggnadssammanhang.

– Skellefteå har en träbyggnadsstrategi och är en profilerad stad i de här sammanhangen. Det har fått modet och viljan i regionen att växa. Och med det här industrihuset visar vi tillsammans med Skellefteå Industrihus att trä kan användas i så många olika sammanhang och byggnader. Jag är övertygad om att det finns en stor marknad för industrihus i trä, både nationellt och internationellt, säger Ove Nilsson.

Skellefteå Industrihus och Tyréns är inte de enda i regionen som satsar på industrihus och offentliga lokaler i trä. Martinsons i Bygdsiljum har utvecklat ett koncept för färdiga industrihotell och även Lövångers Bygg har tagit fram ett antal maskinhallar i form av byggsatser.

– Insikten i träets breda potential sprider sig. Och vi märker ett stort intresse för den här typen av lösningar när vi visar upp konceptet, säger Ove Nilsson.

FAKTA: Solcellsanläggningen

Industrihuset Röymyran är självförsörjande på el under halva året tack vare en solcellsanläggning på taket. Installerad effekt är 172 kWp och uppskattad egen solproduktion är ca 143 000 kWh/år. Den totala solcellsmodulytan är 886 kvm, där 492 kvm ligger på södra taksidan och 394 kvm är fördelade på norra taksidan. Anläggningen har både uppställda och plant liggande paneler för att maximera solproduktionen under året.

FAKTA: Industrihuset Röymyran

Varje modul är 24 meter lång, 6 meter bred med en total lokalyta på 139 kvm varav en arbetslokal på 102 kvm. Varje enhet består av arbetslokal, kontor, personalrum, omklädningsrum och WC. För hyresgäster med behov av större lokalyta kan två eller fler moduler kombineras och anpassas efter specifika önskemål.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021