HÅLLBART TRÄBYGGANDE

Arkitekturens betydelse för den växande staden

”Bra bostäder är A och O”, säger arkitekten Thomas Sandell. Och att bygga så att man aldrig behöver riva. Med större täthet i stadskärnan och högre densitet kommer Skellefteå att bli högintressant för investerare. Ta del av Thomas Sandells tankar kring Skellefteås potential, 10-minutersstaden och trender inom ekonomisk och social hållbarhet.

Skellefteå befinner sig mitt i en stor samhällsbyggnadssatsning vad gäller infrastrukturprojekt och produktion av bostäder. Skellefteåsonen Thomas Sandell, en av Sveriges kändaste arkitekter, har längeföljt utvecklingen i sin gamla hemstad. Han tycker att Skellefteå har gått från en småstad på dekis till en framgångsrik mellanstor stad i full expansion, med stor potential för investerare.

– Nu återstår att utveckla stadskärnans densitet och öka tätheten. Då kommer det att hända grejer, säger Thomas Sandell, chefsarkitekt på Ary.

Thomas Sandell grundade arkitektkontoret Sandellsandberg 1995, som idag utvecklar allt från produkter till städer. Sandellsandberg är sedan 2016 en del av Afry (tidigare ÅF-koncernen), ett svenskt ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur.

Mellanstora städer vinnare

Afry genomförde nyligen en stor studie med personer i åldrarna 18-35 år i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Österrike och Schweiz, som visade att unga helst vill bo i mellanstora eller mindre städer i framtiden.

Undersökningen fastställer att målgruppen i första hand efterfrågar närhet och hållbarhet.

– Det viktigaste är att ha nära till förskolor, arbete, kompisar, föräldrar, handel, natur och kultur. Vi pratar om den hållbara 10-minutersstaden, en trend som håller på att etableras och som fått ännu mer fart under pandemin.

Coronapandemin tycks kunna bidra till att mellanstora städer – som Skellefteå – kan bli verkliga vinnare framöver.

Thomas Sandell kallar vår tid för Gröna vägen 2.0, ett återvändande till ett mer småskaligt liv, men med alla urbana funktioner. Han hävdar att bra boende är A och O för att locka hemvändare och andra inflyttande, liksom ett attraktivt utbud och kulturliv.

– Hemvändarna är nog den viktigaste målgruppen för Skellefteå. De utbildar sig och startar familj någon annanstans, sen flyttar de hem och börjar bidra. Då måste också kommunen bidra, framför allt med högkvalitativa bostäder. Skellefteå har många kvalitéer som kan nyttjas ännu mer, till exempel utsikt och vattennära lägen.

Täthet och densitet i stadskärnan

Thomas Sandell tror på att skapa förtätning i stadskärnan. Hög densitet innebär friktion mellan människor, vilket skapar en massa som genererar underlag för närbutiker, restauranger och annan service. Han nämner Södermalm i Stockholm, den stadsdel som har högst densitet i Sverige.

– Man skulle faktiskt kunna skapa en liknande densitet i de mest centrala delarna av Skellefteå.

Det nya kulturhuset har förändrat stadsbilden, något man måste förhålla sig till när byggandet fortskrider.

– Nu ser det lite främmande ut, eftersom kulturhusets skala är en helt annan än all annan bebyggelse.

Thomas Sandell föreslår en förtätad bebyggelse på befintliga gårdar i centrala Skellefteå, och genom att bygga på de många två- och trevåningshusen med två eller tre våningsplan.

– Den gamla bebyggelsen måste hänga med, den behöver växa upp lite nu, tycker jag, annars blir det för fjuttigt. Mitt råd är att anpassa stadskärnans densitet och utveckla tätheten.

Social hållbarhet

Enligt Svensk Mäklarstatistik kostar en nyproducerad bostadsrätt i Skellefteå runt 20 000 kronor per kvadratmeter. Thomas Sandell tror att prisutvecklingen kommer att fortsätta i takt med att efterfrågan växer, inte minst tack vare Northvolts etablering.

– Det är inflyttning av människor som driver expansion. Men även social hållbarhet, utifrånperspektiv skapar utveckling. Nya invånare bidrar med nya idéer och nya perspektiv.

Han tror också på olika upplåtelseformer, det vill säga både äganderätter och hyresrätter, för att skapa ett flexibelt samhälle och attrahera nya medborgare.

– Social hållbarhethandlar om att skapa förutsättningar för alla sorters människor. Att möta och umgås med olika människor berikar våra liv.

En av utmaningarna för den växande staden är att växa hållbart. Att planera långsiktigt med framtidens behov i åtanke och bygga hus som håller länge, och som kan få olika funktioner över tid.

– De mest hållbara byggnaderna är de som aldrig rivs. När en stad expanderar snabbt är det viktigt att tänka långsiktigt och se till att de hus som byggs idag kan användas till andra saker i morgon.

Trender inom ekonomisk hållbarhet

Att bygga bra lönar sig i längden, enligt Thomas Sandell. Fastighetspriserna stiger, det har visat sig vara en bra investering. Men kvalitet lönar sig även i ett kortare perspektiv.

– Då slipper man kostsamma efterarbeten som äter på marginalerna. Fel och bygganmärkningar kan ta död på de flesta kalkyler.

Som arkitekt ser han en förändring i efterfrågan.

– Vår vardag har förändrats av epidemin, hemmet blir allt viktigare. Efterfrågan växer nu på större lägenheter.

Han uppmanar kommunen att vara beredd med detaljplaner och fortsätta bygga i trä, det är ett vinnande koncept som sätter Skellefteå på kartan med hjälp av arkitekturen.

Stora pensionsfonder som investerar i svenska fastigheter har tidigare enbart varit intresserade av Stockholms innerstad. Nu har de börjat investera i mellanstora städer som Linköping och Jönköping.

– Det är en intressant trend. Skillnaden mellan städerna på vad en fastighetsägare får ut av en slutkund är inte längre så stor. Så självklart kommer investerare att börja titta på Skellefteå på det sättet. Efterfrågan växer snabbt, att investera i Skellefteå blir snart en no brainer.

Arkitekten Thomas Sandell

I KORTHET: THOMAS SANDELL OM SKELLEFTEÅ

  • ”Skellefteå har gått från en småstad på dekis till en framgångsrik stad i full expansion, med stor potential för investerare.Att utveckla stadskärnans densitet och förtäta kommer att göra intresset ännu större”, menar Thomas Sandell.
  • ”Att bygga bra lönar sig i längden”, enligt Thomas Sandell. Han uppmanar kommunen att vara beredd med detaljplaner och fortsätta bygga i trä. Det är ett vinnande koncept som sätter Skellefteå på kartan med hjälp av arkitekturen.
  • Thomas tror att hemvändarna är den viktigaste målgruppen för Skellefteå. ”Bra och högkvalitativt boende är A och O för att locka hemvändare och andra inflyttande, liksom ett attraktivt utbud och kulturliv.” Han poängterar att den yngre målgruppen i allt större utsträckning efterfrågar närhet och hållbarhet när de väljer bostadsort.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 maj 2022