KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Behovet av högre utbildning ökar när Skellefteå växer

Skellefteå genomgår en stor expansion och får ett alltmer avancerat näringsliv, vilket innebär ett ökat behov av högre utbildning.
– Det skapar goda förutsättningar att utveckla tillgången till högre utbildning i Skellefteå, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig på Campus Skellefteå.

Nyetableringarna, med Northvolt som största draglok, innebär tusentals nya arbetstillfällen i Skellefteå. Det bidrar också till ett ökat intresse för Campus Skellefteå, både från studenter och utbildningsaktörer. Under senaste åren har strategiska partnerskap tecknats med Luleå tekniska universitet (LTU) och Umeå universitet och under 2020 inleddes även ett samarbete med Mälardalens högskola.

– De ligger i framkant när det gäller digitala studiegrupper och har expertis inom automation, robotisering, simulering och visualisering, områden som vårt näringsliv har stort behov av idag. Dessutom har de utvecklat en plattform med kortare, digitala kurser som snabbt kan ge behörighet för studier på universitetsnivå ifall man saknar det sedan tidigare, säger Ida.

Ett växande Skellefteå, med ett snabbt ökande befolkningsantal, kommer ställa krav på kompetens inom en rad olika områden.

– Vi kommer antagligen se en rörlighet på arbetsmarknaden som vi inte varit med om tidigare. Det kommer kräva andra typer av utbildningar, exempelvis sjuksköterske- och lärarutbildningar samt andra akademiska yrkesgrupper som behövs för ett växande samhälle. Här pågår en viktig samverkan med Umeå universitet inom strategisk kompetensförsörjning, säger Ida.

Nationellt kompetenscentrum

Ifjol inledde Skellefteå även ett strategiskt samarbete med RISE, Northvolt och LTU. Målet med samverkan är att bygga upp ett nationellt kompetenscentrum i Skellefteå med fokus på framtidens smarta och gröna industri. Detta genom bland annat forskning och profilutbildningar på olika nivåer samt nya metoder för snabb kompetensomvandling.

– Vi är en nod i Vigeo, som är en ny test- och demonstrationsmiljö för digitalisering och digital infrastruktur för livslångt lärande. Det är ett område där vi vill vara i framkant och vi är också med i ett projekt om hur tekniker från spelindustrin kan bidra till framtidens industriutbildningar, säger Ida.

Intresset för yrkeshögskoleutbildningar ökar också. Under 2020 startade hela åtta nya YH-utbildningar och det finns planer på ännu fler under kommande år.

Samverkar med näringslivet

YH-utbildningarna är kortare än universitetsutbildningarna och tas fram i nära samarbete med företagen i branscher som söker kompetent arbetskraft. På Campus Skellefteå finns det idag bland annat utbildningar inom spel, IT och kreativa näringar, industri och tillverkning samt vård och samhälle.

– Näringslivet påverkar utbildningsinnehållet och handleder, vilket gör dem relevanta för företagen och ökar studenternas chanser att få jobb, säger Ida.

Under hösten 2020 startade tre nya YH-utbildningar med inriktning mot den nya industrin och just nu utvecklas ännu fler utbildningar, både korta och långa, inom samma område. Spel är ett av flera områden som växt på Campus. Under 2020 startade fyra nya YHutbildningar inom spel och till hösten kommer det finnas sex YH-spelutbildningar som kompletterar de spelutvecklingsutbildningar som idag finns på LTU i Skellefteå. Den växande spelindustrin i Skellefteå har haft svårt att rekrytera och där gör utbildningarna stor skillnad. Både för redan befintliga lokala företag, men också för företag som funderar på att etablera sig i staden.

– Det finns en fantastisk samverkan och community-känsla mellan företagen och studenterna. Det gör Skellefteå till en attraktivare studentstad, säger Ida.

Flexibla lösningar

Coronapandemin har accelererat utbudet av flexibla utbildningsformer och drivit på utvecklingen av distansutbildningar via både regionala, nationella och internationella högskolor och universitet. Det har suddat ut gränsen mellan de campusförlagda utbildningarna och de på distans, vilket innebär stora möjligheter för Campus Skellefteå. Under hösten 2020 lanserades en satsning där studenter i lokala studiegrupper via Campus Skellefteå kan läsa internationella onlinekurser från några av världens bästa lärosäten som Harvard, Stanford och Massachusetts Institute of Technology. Kurserna syftar till att möta upp behovet av snabb kompetensomvandling.

– Det har länge pratats om det livslånga lärandet och idag ser vi att många vill och behöver uppgradera sina kompetenser senare i livet. Här har vi goda förutsättningar att hitta flexibla lösningar, både på universitets- och YH-nivå. Det finns idag ett gigantiskt utbud av kurser och program på distans via internationella namnkunniga universitet, säger Ida.

Jättebra upplägg

Via distanskurser fyllde 32-årige Daniel Degerman sitt CV med tekniska kompetenser, som sedan bidrog till ett språng i karriären. Kursintygen hade stor betydelse när han fick jobb som teknisk säljare på Skellefteå Kraft.

– Kurserna gjorde att Daniel stack ut i mängdensökanden, säger hans chef Patrik Sundberg, affärsenhetschef för produkter och tjänster på Skellefteå Kraft.

Daniel hade tidigare läst kurser i ämnena Artificiell intelligens (AI) och datavetenskap innan han hösten 2020 påbörjade University of Marylands kurs ”Agile innovation and problem solving”. Kursen, som erbjuds via Campus Skellefteå, är på engelska och sträcker sig över fyra veckor där det uppskattningsvis krävs tre timmar studier i veckan.

– Upplägget med en lokal studiegrupp är jättebra. Det gör det lättare att motivera sig och vi kan stötta varandra i gruppen, säger Daniel som är positiv till det låga insteget. Jag läste barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, men det var inga problem att läsa de här tekniska kurserna. Jag har kunnat spela upp föreläsningar på nytt och googla fraser som varit svåra att förstå.

Läs mer om Campus Skellefteås utbildningsutbud här Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021