Gruvindustrin

Boliden sitter på en guldgruva av framtidens teknik

I en bransch som globalt sett är kvar i den traditionella gruvbrytningen har Boliden genomgått en digital transformation och positionerat sig som en av världens främsta gruvor när det gäller automation. Där de största gruvjättarna – som kan vara tio gånger större än Boliden – inte gjort sin hemläxa i digitaliseringsarbetet så har Boliden redan hunnit långt och bland annat lanserat fjärrstyrda hjullastare och borriggar. Gruvbolaget är dessutom på väg att ersätta wifi-näten med ett eget telekomnät.

Införandet av ny teknik handlar till stor del om att göra gruvorna ännu säkrare för medarbetarna och Boliden var till exempel först i världen med att använda trådlösa nätverk i sina gruvor för röstsamtal och 3D-positionering. Överlag har den svenska gruvnäringen kommit långt. I jämförelse med till exempel byggbranschen är den svenska gruvbranschen statistiskt sett säkrare.

Produktivitet och säkerhet är starka ledord i Bolidens processarbete – berätta mer om det.

– Vi jobbar mer med verksamhetsutveckling i dag. Vi har ett eget Lean-program med starkt fokus på den nya teknikens arbetssätt som vi tagit fram i samarbete med våra samarbetspartners. När tekniken väl finns så måste den fungera i produktionen. Där upplever jag att många andra stupar – de köper in ny teknik men får det inte att fungera, säger Peter J Burman, programansvarig för Gruvautomationsprogrammet på Boliden.

VR-teknik i gruvan

Det är viktigt för Boliden att förankra den nya tekniken med fackföreningar och att utbilda medarbetare, eftersom det i många fall påverkar allt från skiftformer och arbetsledning till hur det dagliga arbetet ska utföras.

– Ett konkret exempel: om man ger alla gruvarbetare surfplattor, som vi gjort i Renströmsgruvan, så innebär det att alla medarbetare bär med sig en dator och får tillgång till samma intranät. Det vore väl konstigt om det inte påverkar hur man på sikt arbetar. En viktig slutsats är att vi får vara försiktiga med att tala om för personalen exakt hur jobbet ska göras. Gruvautomation handlar egentligen inte om teknik utan om människorna som ska använda den, menar Peter.

Peter J Burman ser de närmaste fem till tio åren som en tid då teknikutvecklingen kommer att gå snabbare än på 50 år. Framtidens gruva kommer att vara tillgänglig i virtual reality och det är högst sannolikt att drönare kommer att flyga under jord för att inspektera berget. Boliden har också inlett ett projekt tillsammans med Telia för att bygga ett eget telekomnät.

– Med ett eget 5G-nätverk i gruvorna så kommer vi att kunna positionera alla medarbetare och maskiner under jord. Då slipper vi risken att någon gräver av en kabel halvvägs till Stockholm, säger Peter.

Mobila kontrollrum

Boliden har också implementerat mobila kontrollrum vid anrikningsverken där processerna till stor del sker med fjärrstyrd teknik. I Aitikgruvans dagbrott har Boliden redan fjärrstyrda borriggar och i Kankbergsgruvan testas förarlösa hjullastare. Nästa kapitel handlar om självgående små dumprar.

Flera maskintillverkare har visat intresse för att samarbeta med Boliden eftersom de kan bidra med en helt unik testmiljö med fyra uppkopplade gruvor.

– Var finns den ultimata testmiljön av en förarlös lastbil om inte i en gruva? Inga människoliv riskeras och de kan få en exakt position på var lastbilen befinner sig. Men all den här informationen som kommer från maskinleverantörerna borde gå att applicera i ett ännu större perspektiv – tänk om vi kan få alla maskinleverantörer som jobbar med förarlösa fordon att dela informationen till samma databas, säger Peter och fortsätter:

– Då skulle vi kunna bygga en ”gatuvy” för gruvan där vi ser deformationerna i berget. Samtidigt kan geologerna se hur berget sätter sig, eller mäta alla stenar som faller ner från bergtaket, i realtid. Datainformationen kommer ge oss fantastiska möjligheter i framtiden, säger han.

Fler eldrivna truckar

Till skillnad mot många andra gruvbolag har Boliden egna smältverk, bland annat Boliden Rönnskär i Skelleftehamn. Boliden är världsledande på att återvinna metall från elektronikmaterial och bly från bilbatterier. Rönnskärsanläggningen reducerar sina utsläpp och producerar dessutom el och fjärrvärme av elektronikmaterialet.

Boliden strävar konstant efter en hållbar produktion där en hög grad av det material som förbrukas kan återanvändas eller återvinnas. Som ett led i att minska miljöbelastningen och utsläppen har den första eldrivna trucken i pilotprojektet för elektrifiering av transporterna i Aitik börjat rulla – och fler planeras. Målet är att merparten av de runt 70 miljoner ton berg som årligen transporteras i dagbrottet ska kunna förflyttas helt utan fossila bränslen. Pilotprojektet får stöd av Energimyndigheten och genomförs tillsammans med en rad partners, bland annat ABB och Eitech som står för den elektriska infrastrukturen. Caterpillar och Pon Equipment bidrar med ombyggnationen av truckar.

– Det är precis den här typen av utveckling som vi vill se för att hela industrin ska vinna fördelar. Ju fler företag som jobbar med detta, desto bättre och mer kostnadseffektiv blir tekniken, säger Jonas Ranggård, tekniskt ansvarig för pilotprojektet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021