ENERGI OCH CLEANTECH

Gröna förutsättningar skapar unika tillväxtmöjligheter

Skellefteåregionen håller på att bli en av de mest attraktiva i Europa. Med ett robust elnät och nästan obegränsad tillgång till förnybar energi attraherar kommunen elintensiv industri och nya branscher. Christoffer Svanberg på Node Pole slår fast att Skellefteå är en helt unik plats i Europa just nu. Det här är starten på en helt ny era.

Skellefteå och norra Sverige är hett. Ett antal branscher i världen växer snabbt, gemensamt för dem är behovet av mycket – och förnybar – energi, något det finns gott om i Skellefteåregionen. Christoffer Svanberg är marknads- och kommunikationschef på Node Pole, ett företag som arbetar med att få stora industrietableringar till Sverige. Node Pole ägs av Vattenfall och Skellefteå Kraft, som 2016 tog över det då offentligt ägda bolaget i syfte att skala upp försöken att locka elintensiv industri till norra Sverige.

– Sverige är en stark industrination med stor tillgång till olika råvaror, goda kommunikationer, kompetenta medborgare och en ypperligt väl fungerande arbetsmarknad. Vårt uppdrag är att attrahera dessa branscher och få dem att vilja etablera sig i Sverige.

Sverige är dock vanligtvis inte överst på listan av tänkbara länder när stora internationella bolag planerar nyetableringar. Men detta håller på att ändras, menar Christoffer Svanberg.

– Det är drivet av de senaste årens stora investeringsbeslut där jättar som Facebook, Microsoft, Google och Amazon valt att investera i Sverige. Det uppmärksammas och sprider ringar på vattnet. Trenden bygger på två saker: Sveriges goda förutsättningar och det arbete som lagts ner på att locka hit dessa bolag.

Regional leverantörskedja

Northvolts etablering i Sverige är ett resultat av detta. Företagets investering i Skellefteå, runt 30 miljarder, och fabriksetableringen med upp emot 4 000 arbetstillfällen innebär en förändring för hela norra Sverige.

– Northvolts ansats handlar om att bygga världens grönaste batterier. För att lyckas med det har man behov av underleverantörer som ska leverera till Northvolts fabrik i Skellefteå. För att produktionen ska bli så grön som Northvolt önskar behöver underleverantörerna finnas i närområdet. Skellefteåregionen har de företag som behövs för den efterfrågade leverantörskedjan, säger Christoffer Svanberg.

Kommunens sedan länge framgångsrika näringsliv med flera stora och komplexa industrier, är en jättefördel i sammanhanget, påpekar Christoffer Svanberg.

– Det skapar perfekta förutsättningar. Dels finns det stor kompetens som kommer att bli än mer rörlig mellan bolag och branscher med tiden, dels finns det förståelse på regional nivå för vad det innebär att driva stora industribolag. Dessutom finns det förståelse hos den breda allmänheten.

Förutsättningar för gröna investeringar

För tio år sedan fanns klimatfrågan inte på agendan, idag måste alla verksamheter förhålla sig till klimatet för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Norra Sveriges kapacitet och våra starka elnät gör att vi kan få fram energi i tillräcklig omfattning. För elintensiv industri är norra Sverige därför oerhört intressant, med sin nästan obegränsade tillgång till energi som dessutom är helt förnybar och grön.

– Gröna, hållbara investeringar kräver vissa förutsättningar. Norra Sveriges två basförutsättningar är bland de bästa i Europa. Vi har bland de lägsta energikostnaderna och den kanske mest hållbara energin i hela Europa. Det blir dubbel vinst för de företag som etablerar sig här, dels för resultaträkningen, dels för den långsiktiga hållbarheten, säger Christoffer Svanberg.

Mineralutvinning och möjligheterna att ta tillvara metallskrot är en annan industri som länge varit stark i norra Sverige och satt regionen på kartan.

– Boliden, LKAB, SSAB och Vattenfall investerar enorma summor som driver utvecklingen inom svensk industriutveckling och hållbar stålproduktion. Dessa företag är stora förebilder internationellt, de stärker varumärket Sverige. Vårt land är oerhört progressivt i ett globalt perspektiv och de här bolagen är gigantiska pådrivare av utvecklingen. De är en inspiration för oss alla, säger Christoffer Svanberg.

Världens klimatvinst

Christoffer Svanberg påpekar att Skellefteå är en nyckel i sammanhanget. Med de förutsättningar vi har tycker han att det är vår skyldighet att nyttja dessa och göra bra saker för vår region, och för Sverige.

– Tittar vi på vad vi som land kan göra i den globala klimatutmaningen är våra möjligheter att attrahera internationella bolag och få dem att bygga sin verksamhet här enorma. Det är världens klimatvinst. Vi kan som land bidra med jättestora miljövinster genom att välkomna dessa bolag till Sverige och Skellefteå kan i sin tur göra ekonomisk vinst på det.

Utmaningar med snabb tillväxt

Skellefteå växer med stora satsningar på relativt kort tid. Christoffer Svanberg ser Northvoltetableringen som starten på en helt ny era. Både vad gäller kommande etableringar av fler industribolag, men också det som behöver hända i samhället i stort för att kunna härbärgera allt som sker.

– Vi är vana vid att göra saker på ett visst sätt och i ett visst tempo, men plötsligt behöver allt gå jättefort. Jag vill förmedla att i den här regionen är vi vår egen lyckas smed. Det är dags att vi tittar på oss själva som en av Europas mest intressanta utvecklingsregioner. Nu handlar det om att förbereda sig och sedan agera.

Byggandet av bostäder är en av utmaningarna i den pågående tillväxtfasen. Nya medborgare kommer att ställa höga krav på sitt boende. Christoffer Svanberg vill se ett smörgåsbord av bostadserbjudanden och uppmanar bankerna att inta en mer flexibel hållning.

– Man kan inte förlita sig på gamla modeller kring kreditprövningar och liknande. Det här är en helt unik plats i Europa just nu, som de närmaste 30 åren kommer att ha en fantastisk tillväxt. Det kommer inte att ta slut om fem år och sen bli som vanligt igen. Den positiva spiral som Skellefteå nu är på väg in i kommer inte att stanna av, den kommer att fortsätta driva sig själv. Skellefteåregionen kommer att fortsätta att vara en av de mest spännande i Sverige och Europa.

I KORTHET: CHRISTOFFER SVANBERG OM ATT INVESTERA I SKELLEFTEÅREGIONEN

  • Gröna, hållbara investeringar kräver vissa förutsättningar. Norra Sveriges två basförutsättningar är bland de bästa i Europa. Vi har bland de lägsta energikostnaderna och den kanske mest hållbara energin i hela Europa. Det blir dubbel vinst för de företag som etablerar sig här, dels för resultaträkningen, dels för den långsiktiga hållbarheten, säger Christoffer Svanberg.
  • Ett antal branscher i världen växer snabbt, gemensamt för dem är behovet av mycket – och förnybar – energi, något det finns gott om i Skellefteåregionen. Kommunens sedan länge framgångsrika näringsliv med flera stora och komplexa industrier, är en även en jättefördel i sammanhanget, påpekar Christoffer Svanberg. Det finns stor kompetens i regionen som kommer att bli än mer rörlig mellan bolag och branscher med tiden.
  • Byggandet av bostäder är en av utmaningarna i den pågående tillväxtfasen. Christoffer Svanberg uppmanar bankerna att inta en mer flexibel hållning:
    – Man kan inte förlita sig på gamla modeller kring kreditprövningar och liknande. Det här är en helt unik plats i Europa just nu, som de närmaste 30 åren kommer att ha en fantastisk tillväxt. Det kommer inte att ta slut om fem år och sedan bli som vanligt igen. Den positiva spiral som Skellefteå nu är på väg in i kommer inte att stanna av, den kommer att fortsätta driva sig själv. Skellefteåregionen kommer att fortsätta att vara en av de mest spännande i Sverige och Europa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 augusti 2022