BESÖKSNÄRING/HÅLLBART TRÄBYGGANDE

Kulturhus katalysator för Skellefteås nästa steg

Skellefteå har fått ett nytt landmärke. Sara Kulturhus blir en ny mötesplats för hela regionen där kulturen skapar förutsättningar för möten och mångfald. Vd Maria Ekberg Brännström tror på Bilbaoeffekten.
– Sara Kulturhus kommer att bidra till att forma stadens och regionens identitet.

Mitt i centrala Skellefteå byggs Sara Kulturhus, ett av världens högsta trähus, 80 meter och 20 våningar högt. Maria Ekberg Brännström tillträdde hösten 2019 som vd för det kommunala bolaget Skellefteå Kulturhus AB. Hon ser uppdraget att driva Sara Kulturhus som en fantastisk utmaning och beskriver sig själv som en modig och engagerad person som får saker att hända.

Maria Ekberg Brännström föddes i Skellefteå och flyttade tillbaka 2019, efter många år utomlands och de senaste tio åren i södra Sverige. Hon har tidigare arbetat för Ikea i 25 år, med bland annat varuhusetableringar i Spanien och utvecklingsprojekt i Indien.

– Som hemvändare slås jag av den framåtanda och det mod som präglar staden, och som banat väg för det nya kulturhuset.

Invigningen av Sara Kulturhus sker hösten 2021, då portarna slås upp till sex scener, två gallerier, ett bibliotek och en foajé med en öppen och inbjudande planlösning. För att möta regionens ökande turism och besöksnäring inrymmer kulturhuset dessutom ett nytt hotell.

Byggnaden förändrar stadsbilden i grunden, det påverkar trafiken och förändrar rörelsemönstret i staden. Huset påverkar även medborgarna, kanske rör det om lite i Skellefteås själ? Gillar vi det eller inte? Åsikterna är många. Maria Ekberg Brännström är övertygad om att Sara Kulturhuskommer att bli en genomgående positiv kraft.

– Det kommer att vara en välkomnande plats som bygger gemenskap och stolthet.

Huset har fått sitt namn efter författaren och kulturpersonligheten Sara Lidman.

– Hon var och är en stor förebild för många, namnet känns helt rätt. Sara Lidman kunde på ett enkelt sätt säga väldigt mycket med några få ord. Hon var tydlig, ödmjuk och rolig, och vågade stå för sina åsikter. Att döpa ett kulturhus efter en känd författare med stark lokal förankring är också ett sätt att lyfta regionens starka berättartradition.

Lokal förankring

Projektet startade 2012 och bygget drog igång hösten 2018. Råvaran kommer från skog i regionen och den korta transportsträckan till byggarbetsplatsen har inneburit låg klimatbelastning. Stommen är byggd av Martinssons i Bygdsiljum och har en total volym på cirka 10 000 kubikmeter korslimmat trä och 2 200 kubikmeter limträ.

Byggnaden har många nytänkande lösningar, huset saknar huvudentré och baksida, det är istället öppet åt alla håll. Interiört är träet i golv, väggar och tak lika naket som på utsidan.

– Det känns som ett uttryck för ärlighet och transparens. Och den stora rymden med exponerad takkonstruktionskapar nästan en känsla av andakt.

En del av husets arkitektoniska storhet är, enligt Maria Ekberg Brännström, dess öppenhet och inbjudande arkitektur,något som skapar förutsättningar för delaktighet och kreativitet.

– Huset öppnar upp för att göra sådant som normalt inte ligger innanför ramen för vad kultur förväntas ska vara. För att ta reda på möjligheterna behöver vi vara modiga och våga släppa loss lite, utan att veta exakt vad resultatet ska bli. Det är spännande.

Hjärtat i blodomloppet

Sara Kulturhus byggs på en plats mitt i Skellefteå som länge varit tänkt att hysa en stor byggnad. Kulturhuset ska, enligt vd Maria Ekberg Brännström, bli en självklar del av samhället, men inte bara vad gäller konst och kultur, utan även energimässigt. Skellefteå Kraft har i samarbete med ABB tagit fram en innovativ energilösning.

– När kulturhuset alstrar ett överskott på värme kan det användas någon annanstans. Det är ett led i Skellefteå Krafts satsning på att så ofta som möjligt, och på så smarta sätt som möjligt, koppla ihop olika delar i staden och nyttja lokal tillgång och efterfrågan på överskottsenergi.

Bilbao-effekten

Sara Kulturhus blir på många sätt en signaturbyggnad för Skellefteå. Maria Ekberg Brännström tror på ”Bilbaoeffekten”, dvs att byggnaden med sin uppseendeväckande arkitektur och storslagenhet, väsentligt kommer att bidra till att forma stadens och regionens identitet. Som i Bilbao, där man byggde ett ultramodernt och uppseendeväckande Guggenheimmuseum. Bygget var omstritt och skapade stor debatt, men museet gav staden ett enormt lyft.

Nu pågår arbetet med att utforska vad Skellefteås nya, uppseendeväckande kulturhus ska innehålla, vad som ska hända i nästa steg. Permanenta kulturverksamheter blir Västerbottensteatern, Museum Anna Nordlander, Skellefteå Stadsbibliotek och Skellefteå Konsthall, var och en med sitt eget tydliga uppdrag.

– Det här är verksamheter som redan idag gör ett fantastiskt jobb, men som har saknat lokaler för att kunna ta nästa steg, det får de nu.

Kulturhuset sänker tröskeln

Kulturens utmaning är, enligt Maria Ekberg Brännström, att få människor att vilja uppleva saker man kanske inte tänkt på, eller gillat tidigare. Hon tror att Sara Kulturhus kommer att få fler att vilja konsumera kultur.

–Eftersom husetkommer att rymma allt från bibliotek, café, gallerier och scener till restaurang, spa och hotell, tror jag att det kommer att bidra till att sänka tröskeln. Det blir enklare för fler att hitta till kulturen.

Projektet som helhet är och har varit enlång och spännande resa med många möjligheter och utmaningar som krävt nya tankesätt och idéer – och en hel del mod.

– Gör man ett bra grundarbete blir det bra i slutänden. Konsensus var och är kulturens stora betydelse för ett samhälle. Ett brett kulturutbud berikar en ort och människorna som bor där, men lockar också besökare utifrån.

Maria Ekberg Brännström är övertygad om att slutresultatet kommer att bli över förväntan.

– Vi bygger ett kulturhus för framtiden, det är precis vad Skellefteå behöver. Sara Kulturhus blir en katalysator för Skellefteås nästa steg.

Maria Ekberg Brännström och Helena Renström sitter vid ett bord med radiomikrofoner och spelar in podden Skellefteå Stories

I KORTHET: MARIA EKBERG BRÄNNSTRÖM OM SARA KULTURHUS

  • ”Som hemvändare slås jag av den framåtanda och det mod som präglar staden, och som banat väg för det nya kulturhuset.” En del av husets arkitektoniska storhet är, enligt Maria Ekberg Brännström, dess öppenhet och inbjudande arkitektur, något som skapar förutsättningar för delaktighet och kreativitet.
  • Sara Kulturhus ska bli en självklar del av samhället, men inte bara vad gäller konst och kultur, utan även energimässigt. ”När huset alstrar ett överskott på värme kan det användas någon annanstans. Det är ett led i Skellefteå Krafts satsning på att så ofta som möjligt, och på så smarta sätt som möjligt, koppla ihop olika delar i staden och nyttja lokal tillgång och efterfrågan på överskottsenergi.”
  • Sara Kulturhus blir på många sätt en signaturbyggnad för Skellefteå. Maria Ekberg Brännström tror på ”Bilbaoeffekten”, dvs att byggnaden med sin uppseendeväckande arkitektur och storslagenhet, väsentligt kommer att bidra till att forma stadens och regionens identitet. ”Vi bygger ett kulturhus för framtiden, det är precis vad Skellefteå behöver. Sara Kulturhus blir en katalysator för Skellefteås nästa steg.”

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021