NYA INDUSTRINS VÄXTPLATS

Skellefteå växer - vill du vara med?

I Skellefteå investeras mest per capita i Sverige just nu. Det handlar om minst 60 miljarder i privat och offentlig sektor fram till 2030 och mycket talar för att Skellefteå blir en av Sveriges främsta tillväxtzoner under 2020-talet. Såväl företag som offentliga aktörer i Skellefteå kommun kraftsamlar för den väntade tillväxten.
För den som är intresserad av lokaler för etablering finns många fastighetsägare att kontakta för förslag. I de centrala delarna av Skellefteå har exempelvis Diös och Nordvestor flera fastigheter, och på industriområdena finns NP3 bland de större fastighetsägarna.

Den största ägaren av kommersiella fastigheter är det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus, som äger, förvaltar och utvecklar ett 60-tal fastigheter med en total lokalyta på ca 285 000 kvadratmeter. Anna Ersson, kund- och marknadschef, har ett handfast tips till den som söker lokaler:
– Gå in och titta på objektvision.se Länk till annan webbplats.. Där lägger vi och de flesta andra fastighetsägare i kommunen ut lediga lokaler.

Anna Ersson tipsar också om kontorshuset Svalan som kommer att stå klart 2021 och då bli Sveriges högsta kontorshus i trä med sina sju våningar.
– Svalan har ett riktigt kanonläge vid älven precis bredvid brofästet till E4-bron.

Bästa utgångspunkten

För den som vill ha goda råd om etablering i Skellefteåregionen är Näringslivskontoret på Skellefteå kommun den bästa utgångspunkten.
– Om ett företag vill etablera sig i Skellefteå så är första kontakten med oss på Näringslivskontoret. Beroende på vad företaget behöver hjälp med så koordinerar vi kontakten inom Skellefteå kommun och eventuellt externa parter för till exempel lokaler eller tomtmark, säger näringslivschef Anja Palm.

På Näringslivskontoret finns även en företagslots dit företag som vill etablera sig i kommunen eller vill utveckla sin verksamhet kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Områden och lokaler för tillväxt

Skellefteå kommun utvecklar också nya områden för kommersiell verksamhet.
– Vi utvecklar och planlägger just nu två större verksamhetsområden på Hedensbyn i anslutning till Northvolt. På söder och Anderstorp planeras nya områden och utvecklingsplaner finns för en utökning av verksamhetsområdet på Näsudden i Skelleftehamn, berättar Patrik Larsen, mark- och exploateringschef på Skellefteå kommun.
– Men vi ser också ett ökat intresse för ytterområdena, delvis som ett resultat av ett väldigt högt tryck på tomter i Skellefteå, men också för att fler upptäcker att ytterområdena kan tjäna ett lika bra syfte och dessutom till ett lägre pris, säger Patrik.

Han vill också trycka på att det finns andra möjligheter i de områden kommunen sålt slut på sina tomter.
– På exempelvis Hedensbyn investeras det mycket av fastighetsägare som bygger både för sig själva samt för nya verksamheter och som planerar att sälja lokaler i bostadsrättsform, eller hyra ut. Det är alltså läge att hålla utkik rent allmänt för den som letar lokaler, säger Patrik.

Är du intresserad av etablering i Skellefteå? Klicka på länkarna nedan för information om ledig mark, fastigheter och lokaler.
business.skelleftea.se/mark-lokaler Länk till annan webbplats.
objektvision.se Länk till annan webbplats.

Skellefteås områden för handel, kontor och industri

Centralt läge längs E4:an och närhet till centrum gör Anderstorp till ett attraktivt område för handel, småindustri och kontor. Hit kommer bland annat Jula att flytta till nybyggda lokaler. På Anderstorp finns ett antal nya tomter med redan förberett markarbete. När detaljplanen för dessa är godkänd kommer byggstart av fler nya etableringar att påbörjas.

Bergsbyn utvecklas för etableringar av energiintensiv industri, bland annat Northvolts batterifabrik. I Bergsbyn finns också utrymme för andra verksamheter, med närhet till väg 372, E4 och hamn.

Bureå är en ort cirka 20 km söder om Skellefteå längs E4:an. Här finns en blandning av olika butiker, kontor och småindustrier. Bureå ligger strategisk placerat, nära både Skellefteå Airport och Port of Skellefteå. Dessutom kommer det att byggas en regionaltågstation för Norrbotniabanan här vilket ökar möjligheterna till kommunikation ytterligare. I Bureå finns ett antal tomter, både stora och små, för den som söker industrimark i bra läge.

Byske är en turistmagnet längs E4:an cirka 30 km norr om Skellefteå – den femstjärniga campingen och havsbadet är ett väletablerat turistmål tillsammans med sitt världsberömda laxfiske i Byskeälven som mynnar ut här. Här finns ett antal industritomter i direkt anslutning till E4:an. Från Byske är det 50 km till Piteå och även här kommer det att bli en regionaltågstation för Norrbotniabanan.

Degerbyn är ett centralt område för småindustrier och kontorsverksamheter. Här har kommunen slut tomter och en rad nybyggnationer pågår. Till Degerbyn tar du dig enkelt med bil, buss och cykel.

Hedensbyn är ett renodlat industriområde där vissa delar lämpar sig för tung, utrymmeskrävande industri. I dagsläget är stora områden öronmärkta för etableringar och det pågår en rad nybyggnationer. Hedensbyn ligger i anslutning till Northvolts etableringsområde.

Kåge ligger cirka en mil norr om Skellefteå med goda kommunikationer, närhet till E4:an, havet och småbåtshamnen. Solbackens Handelsområde når du på cirka tio minuter med bil. I Kåge finns ett bestånd av butiker, småindustri, kontor och industritomter. Här finns tomter med E4 läge.

Port of Skellefteå i Skelleftehamn är ett centrum för industri där bland andra Boliden/Rönnskär och Kuusakoski är lokaliserade. Det pågår en utbyggnad av hamnen samt en uppgradering till djuphamn för att möta industrinäringens ökade transportbehov och göra sjöfarten till en del av lösningen för hållbara transporter. Port of Skellefteå ligger i anslutning till järnvägen och nära Skelleftehamn som har skolor, restauranger, handel och god kollektivtrafik. Det planerade industriområdet Näsudden ligger också i direkt anslutning till Port of Skellefteå.

Skellefteå Airport ligger 20 minuter från Skellefteå och är Västerbottens näst största flygplats, med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå.

Solbacken är ett handelsområde utmed E4:an, strax norr om centrala Skellefteå. Här finns en mix av handel, småindustri, tillverkningsindustri och kontor. På ett område vid E4:an byggs 24 nyckelfärdiga lokaler i privat regi för eget ägande. Det finns även några hektar mark till salu.

På Sörböle finns ett nytt industriområde på 35 hektar för stora och små företag, med god marginal till bostadsområden. Området har goda kommunikationer för att snabbt ansluta till E4, Skellefteå Airport och centrum. Under 2021 kommer gator samt vatten- och avloppsledningar att byggas ut. När detaljplanen vunnit laga kraft kommer tomterna att bjudas ut till försäljning men det går bra att anmäla sitt intresse redan nu.

Med sin närhet till Northvolts batterifabrik kommer Ursviken att få ett ännu mer attraktivt läge för den som är ute efter industritomter. Här finns redan goda kommunikationer genom väg 372 som passerar genom samhället från Skelleftehamn in till Skellefteå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2023