EXPANSIONEN I NORR

Skellefteås framgångar en nationell angelägenhet

Northvolts beslut att etablera Europas största batterifabrik i Skellefteå har placerat kommunen i en unik sits. Här investeras det mest per capita av samtliga kommuner i Sverige och satsningarna ska inte bara ske socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart – utan också på kort tid. Något som kräver samarbete med aktörer på såväl nationell som regional och lokal nivå. Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson berättar om hur kommunen rustar för den kraftiga och hastiga expansionen.

Redan innan Northvolt-etableringen blev aktuell hade Skellefteå utformat en investeringsplan som gick ut på att skapa ett attraktivt samhälle med målet att nå 80 000 invånare år 2030. För att attrahera nya människor hade satsningar på bland annat skola, infrastruktur och bostäder inletts.

– Det visade sig bli helt avgörande. Vi summerade platsens styrkor, vilket gav oss ny kraft, nytt självförtroende och gjorde oss mycket mer offensiva. Skellefteå har förändrats mycket den senaste tiden och den upprustning och de investeringar som tog fart för ett par år sedan genomsyras av en öppen och ödmjuk attityd att vilja ta del av nya och hållbara influenser, säger Kristina Sundin Jonsson.

I oktober 2017 offentliggjorde Northvolt beslutet att etablera sin batterifabrik i Skellefteå. Detta efter en öppen förfrågan som hade satt hårt tryck på de intresserade kommunerna.

– Vi var många som arbetade enormt hårt och det var som att jobba under en kris. Men vi hade ett tydligt mål och tack vare dedikerat arbete från många så föll valet på oss, konstaterar Kristina Sundin Jonsson och fortsätter:

– Vi kunde visa Northvolt våra stora natur- och råvarutillgångar och platsens tradition med en stark basindustri som resulterat i många drivna entreprenörer. Vi hade dessutom under flera år haft som fokusområde att arbeta tillsammans med andra aktörer, vilket nu betalade av sig. Både näringslivet och grannkommuner var villiga att bidra med kreativa lösningar på Northvolts frågor och hela paketet gjorde nog att vi stod ut i konkurrensen.

Enorma investeringar

Northvolts etablering kommer att resultera i upp emot 3000 nya arbetstillfällen enbart på fabriken i Bergsbyn och minst lika många rekryteringar till underleverantörer samt kommersiell och offentlig sektor.

– Det är otroligt spännande att bo och verka här just nu. Ungefär 60 miljarder ska investeras i Skellefteå fram till 2030 av både det offentliga och näringslivet och i hela norra regionen så räknar Västerbottens handelskammare med investeringar på 300 miljarder kronor, vilket är ofattbara summor, säger Kristina Sundin Jonsson.

En etablering av det aktuella slaget kräver såklart en stor omställning. Representanter från Skellefteå besökte våren 2019 Reno i USA där världens största batterifabrik byggts. Detta för att ta lärdom av deras erfarenheter.

– De underströk bland annat vikten av att ordna bostäder, en insikt som vi tog med oss hem. Vi planerar för 5000 nya bostäder i de centrala delarna av Skellefteå och 3000 utanför centralorten. Vi ska bygga i takt med förväntningarna och den upptrappning som Northvolt gör och då kommer vi behöva ha näringslivet med oss. Det finns ett stort intresse från privata bostadsaktörer som ser det unika i vår situation. De får vara med om något stort, de möter korta beslutsvägar och får ett varmt välkomnande som visar att vi verkligen vill ha med dem på den här resan, säger Kristina Sundin Jonsson.

Så marknadsförs platsen

Hållbarheten genomsyrar hela arbetet med att utveckla det nya Skellefteå och ur ett ekonomiskt perspektiv har kommunen det väl förspänt.

– Vi har en tradition med väldigt god ekonomi och ett antal dotterbolag där Skellefteå Kraft är det största. Vi har en stark soliditet och betalningsförmåga, vilket är en styrka som skapar trovärdighet vid en sådan här etablering och när ett samhälle ska byggas på så kort tid. Precis som alla andra kommuner står vi inför utmaningar med bland annat demografin, men vi har en god och stabil ekonomi och kommer ha det framöver också, säger Kristina Sundin Jonsson.

Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga hos de flesta arbetsgivare i regionen. Här jobbar Skellefteå på flera fronter för att attrahera människor till platsen.

– Vi har en offentlig sektor samt ett brett näringsliv med både traditionell och ny industri som alla erbjuder spännande och intressanta jobb. Vi har ett attraktivt samhälle med närhet till både stad och landsbygd som skapar förutsättningar för en bra fritid och ett gott liv. Vi jobbar nära företagen för att ta reda på vilka utbildningar de behöver, och samarbetar med universiteten som också vill dra nytta av alla satsningar som görs och locka hit studenter och forskare, säger Kristina Sundin Jonsson.

Allas ögon på Skellefteå

Ett ökande antal ministerbesök och besök från andra nationella aktörer, som exempelvis forskningsinstitut och universitet, är ett kvitto på den attraktionskraft som Skellefteå har just nu.

– Man förstår från nationellt håll att den här etableringen behöver lyckas. Det innebär att vi kan sätta en modell för hur man kan jobba på andra ställen i Sverige vid liknande satsningar samt attrahera andra stora aktörer att göra investeringar i landet, säger Kristina Sundin Jonsson och fortsätter:

– Alla har förstått vad som händer i Skellefteå och i vår region, vilket gett ett större fokus på hela norra Sverige. Infrastruktursatsningar som Norrbotniabanan, E4-dragningen och flygplatsen är otroligt viktiga för att människor ska kunna ta sig hit och härifrån på ett smidigt sätt. Här är våra samtal med de regionala och nationella parterna viktiga och jag hoppas på framsteg i de samtalen.

Porträttbild av kommundirektören Kristina Sundin Jonsson

I KORTHET: KOMMUNDIREKTÖREN OM SKELLEFTEÅS SNABBA EXPANSION

  • Etableringen av Northvolts batterifabrik kräver en stor omställning i Skellefteå. Det finns planer på 8000 nya bostäder i och utanför centralorten och Skellefteå kommun arbetar på flera fronter för att locka människor med rätt kompetens till platsen. ”Vi har en offentlig sektor samt ett brett näringsliv som alla erbjuder spännande och intressanta jobb. Vi har ett attraktivt samhälle som skapar förutsättningar för en bra fritid och ett gott liv. Vi samarbetar med universiteten och jobbar nära företagen för att ta reda på vilka utbildningar de behöver”, säger Kristina Sundin Jonsson.

  • Hon har sett ett ökat nationellt intresse för Skellefteå och ett större fokus på hela norra Sverige efter Northvolts etablering. ”Man förstår från nationellt håll att den här etableringen behöver lyckas. Det innebär att vi kan sätta en modell för hur man kan jobba på andra ställen i Sverige vid liknande satsningar samt attrahera andra stora aktörer att göra investeringar i landet”, säger Kristina Sundin Jonsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021