Digitala näringar/innovation

Skellefteås mest händelserika arbetsplats

Är du ett enmansföretag i behov av nya samarbeten och en miljö där du dagligen möter andra kompetenser? Eller är du mest på jakt efter nya talanger och behöver ett bra ställe att hålla utkik ifrån? Kanske behöver ditt företag en inspirationsinjektion om digitaliseringens möjligheter? Svarar du ja på någon av de frågorna kan Skellefteås nya startup-scen The Great Northern vara någonting för dig.

Ingela Hällsten, Communications Manager på Skellefteå Science City som driver The Great Northern, tar emot i huset café. Det är också husets hjärta som fyller en avgörande funktion. För hela tiden uppstår små öar kring borden. Frilansfotografer, spelutvecklare, programmerare, konsulter och affärsrådgivare i ett enda virrvarr skapar nya konstellationer eller så pratar de om livet i stort, precis som på vilken arbetsplats som helst. Och precis som på vilken arbetsplats som helst är det just där vid fikabordet som många nya idéer föds.

– TGN ska vara ett hus där idéer och människor som i normala fall inte skulle stöta på varandra möts för att komma på nya affärsidéer och innovationer. Det ska i huvudsak befolkas av entreprenörer, för där de finns tenderar det att hända saker. Många är startups men inte alla, däremot verkar de flesta företagen inom digitala och kulturella branscher samt media, säger Ingela.

I dagsläget består huset av 180 medlemmar fördelat på cirka 40 företag i olika storlekar men här finns även gott om aktörer inom innovationsstöd: Nyföretagarcentrum, ABI, Coompanion och Ung Företagsamhet finns samtliga representerade. Företagen hyr in sig på olika nivåer beroende på storlek. Somliga har fasta kontor, andra hyr så kallade fix- eller flexplatser vilket innebär att de i praktiken har tillgång till en stol och en bordsyta, men framförallt ett viktigt nätverk av andra företagare.

– Det är ganska stor ruljangs bland företagen som sitter på flexplatserna. Anledningarna varierar, men ofta beror det på att de växer eller att de, som frilansande konsulter till exempel, bara har behov av en plats här en begränsad tid. Och det är precis så det ska vara. Det här huset är beroende av en ständig ström av nya människor och idéer, säger Ingela men tillägger att det samtidigt finns ett behov av att behålla några av de etablerade och mer erfarna företagen för att få till ett fungerande mentorskap.

– Det är oerhört betydelsefullt för ett nystartat företag att det finns de som har gått före och som vet vad det handlar om.

Twin Peaks

År 2013 konstaterade revisionsföretaget PWC i en rapport att nyföretagandet i Skellefteå inte var tillfredsställande. För få valde att starta företag, inte minst bland unga och kvinnor. I en kommun med ambitiösa tillväxtmål var det förstås ingen munter läsning men det blev startskottet till en medveten strategi där förutsättningarna för att starta och driva företag i Skellefteå skulle förbättras. Regionen är av tradition stark inom basindustrin men fokus lades nu framförallt på de kreativa och digitala näringar som bedömdes ha stor potential. Det fanns redan framgångsrika företag inom respektive områden liksom utbildningar inom bland annat dataspel, men det saknades en infrastruktur som kunde underlätta för nystartade företag i de branscherna att överleva på platsen eller att ta nästa steg. Tanken om ett hus som kunde rymma den här typen av etablerade och nystartade företag i en mix med inkubatorer tog fart och sedan 2017 är den verklighet: The Great Northern.

Tycker du att namnet låter bekant? Huset delar namn med det stora hotellet i tv-serien Twin Peaks och dess karaktärer och miljöer har gett namn till lokalerna i huset. Laura Palmer, The Pink Room, Cooper, Harry S Truman … Givetvis heter caféet Norma efter den uppskattade servitrisen. Här serveras det dagligen kopiösa mängder kaffe – det ingår i hyresavgiften och den förmånen utnyttjas. Frekvent.

– Du kan lägga till det i en faktaruta, säger Ingela med ett skratt.

Omfamnar förändringar

Huset är en 1950-talshistoria i tegel som ligger centralt i Skellefteå och har tidigare varit hemvist åt såväl stadsbiblioteket som Ungdomens hus. Nu är det totalrenoverat och har en modern touch med en blandning av retrofunkis, råa spånskivepartier, kraftiga limträinslag och starka varma färger. Det är uppenbart att huset har renoverats med stor respekt för dåtid samtidigt som det tydligt pekar framåt. Och allt är under ständig förvandling – ord som beständigt, statiskt och permanent verkar betraktas som skällsord i lokalerna här.

– Det här är Mr. C, säger Ingela och pekar mot ett 15 kvadratmeter stort område där en liten scen ställts upp framför ett tjugotal stolar och några bord. Ett par trästommar markerar ut hörnen på utrymmet och skvallrar om att det är någonting på gång här.

– Vi kommer att sätta upp glasväggar här inom kort. Det här blir en perfekt yta för sällskap på upp emot 30 personer och passar bra för workshops, mindre presentationer och liknande. Tidigare har vi saknat en lämplig yta för det. Vi försöker att anpassa oss i takt med att nya behov uppstår.

Det är viktigt med en variation av företag och entreprenörer. Innovation är ofta beroende av att olika världar möts.

När världar möts

Finns det då ingen plats för ”gammal” industri i The Great Northern? Skellefteå bygger trots allt till stora delar på tunga industrier inom malm, skog och kraft. Jo, TGN välkomnar dem, men då helst i form av aktörer som letar nya vägar inom digital innovation.

– Det kan handla om ett företag inom basindustrin som öppnar ett kontor här för sin digitala innovationsavdelning. Boliden, som är en partner till huset, är ett sådant exempel.

Ett annat exempel är industrikoncernen Metso som har hållit i ett hackaton, en intensiv aktivitet där programmerare samlas runt en gemensam utmaning, här i samband med en produktutveckling.

– Det är viktigt med en variation av företag och entreprenörer. Innovation är ofta beroende av att olika världar möts. Det händer mycket mellan företagen här och det anordnas ständigt seminarier, pitchtävlingar, workshops … Det är någonting hela tiden, konstaterar Ingela Hällsten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021