BOSTÄDER

Skellefteå växer med fler bostäder

Under 2022 blir upp emot 1000 bostäder färdigställda, och i framtiden väntar tusentals fler. Vi bygger och planerar som aldrig förr. Nya bostäder, områden, arbetsplatser och ny infrastruktur tar form, och behovet av mark är stort. Det kräver ett långsiktigt tänk – och det har Skellefteå. Läs mer om projekten som blir inflyttningsklara under 2022 här.

1. Kvarter Lejonet (28 hyresrätter)

Två hyreshus med 28 lägenheter byggs intill Myggvalla i Bureå. De nya husen kommer att stå i vinkel mot söder där de har en gemensam gård med grillplats. Inflyttning i mars 2022.

2. Kvarter Oxen (22 hyresrätter)

I centrala stan växer kvarteret Oxen fram. Här bygger Diös ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels-, kontors- och affärshus. De två husen ska byggas på den tomma ytan mellan CK-parkeringen och de befintliga husen mot Nygatan. Närmast Nygatan byggs handels-, kontors- och affärshuset som blir fem våningar högt och på innergården byggs det sju våningar höga bostadshuset. Inflyttning under 2022.

3. Kvarter Ömheten (28 hyresrätter)

I kvarteret Ömheten i Skellefteå byggs lägenheter i storlekarna 1–3 rum och kök. De nyproducerade lägenheterna är smart och yteffektivt planerade med ljusinsläpp från två håll. Stort fokus har lagts på hållbarhet. Planerad inflyttning i november 2022.

4. Kvarter Höder (41 bostadsrätter)

I kvarteret Höder mitt i centrala Skellefteå bygger Nåiden 41 nya bostadsrätter, tvåor till femmor. Husen kommer att ha mellan fem och åtta våningar och eget varmgarage med hiss direkt till lägenheterna. Inflyttning under 2022.

5. Runt om i kommunen (100 småhus)

Skellefteå kommun har ett varierat utbud av lediga tomter. Under 2022 säljs 100 småhustomter på olika platser i kommunen.

6. Kvarter Frigg och Balder (100 hyresrätter)

Skebo förvärvar nyckelfärdiga fastigheter av Lindbäcks. I kvarteret Frigg byggs cirka 200 lägenheter samt kontor och offentlig eller kommersiell verksamhet på bottenplan. I kvarteret Balder byggs drygt 50 lägenheter. Arbetet inleds med bygget av Frigg och därefter Balder. Första inflyttning under 2022.

7. Kvarter Sälen/Älvshöjden (29 bostadsrätter)

På Östra Nygatan bygger Peab ett nytt flerbostadshus i totalt fyra våningar. Totalt handlar det om 29 nya bostadsrätter. Huset byggs med balkonger och uteplatser i skönt sydvästläge. I sutterängplan planeras cykelförråd och på gården finns lägenhetsförråd i extern byggnad. På innergården byggs även parkeringar, lekytor och gröna planteringar. Beräknas stå inflyttningsklart sista kvartalet 2022.

8. Kvarter Fisktärnan (32 tillfälliga hus)

32 tillfälliga hus ska placeras ut för entreprenörer som jobbar vid Northvolt. Det är mobilahus.se som har tecknat markavtal på fyra olika tomter i Skelleftehamn. Första husen beräknas vara på plats i slutet av första kvartalet 2022.

9. Kvarter Dubbelkrut (80 hyresrätter)

Västra Erikslid ligger precis intill friluftsområdet Vitberget och Erikslids centrum. Klockardalsparken rustas upp och här bevaras mark som har betydelse för människans välbefinnande, det lokala kretsloppet samt växt- och djurliv. Bergsundet bygger 80 hyreslägenheter i två huskroppar byggda i trä. Första inflyttning under 2022.

10. Kvarter Dubbelkrut (80 hyresrätter)

Kvarter Dubbelkrut i Västra Erikslid fortsätter att växa. Bergsundet bygger två ytterligare huskroppar med totalt 80 lägenheter i trä under etapp 2. Inflyttning under 2022.

11. Kvarteret Lejonet (26 hyresrätter)

I januari 2022 blev 26 lägenheter klara i kvarteret Lejonet i Bureå.

12. Kvarteret Nipan (74 hyresrätter)

Området ligger på södra sidan om Skellefteälven och avgränsas av Bockholmsvägen i söder och Skellefteälven samt befintliga bostäder i norr och i öster. Västerut gränsar Brogatan och befintliga flerbostadshus. Skebo bygger här cirka 70 hyresrätter med inflyttning under 2022.

13. Tuböle (15 bostadsrätter)

Ekeblad bygger ett nytt radhusområde på Tuböle, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden. Totalt kommer bygget att ge 15 nya bostadsrätter. Bostäderna kommer vara cirka 115 kvm stora, fördelat på två plan, med uteplatser mot Anderstorpsleden och in- och utfart från Tubölegatan. Inflyttning under sista kvartalet 2022.

14. Kvarnbacken (72 hyresrätter)

Området Kvarnbacken ligger på Ulriksgatan i centrala Kåge, attraktivt och naturskönt beläget nära Kågeälven. Skebo bygger här 72 hyresrätter: ettor, tvåor och treor fördelade på sju tvåvåningsradhus. Inflyttning under 2022.

15. Falkträsket (40 hyresrätter)

Bostadsområdet Falkträsket ligger cirka 3 kilometer sydväst om Skellefteå centrum. Här bygger Arkadia 40 lägenheter. Inflyttning under 2022.

16. Falkträsket (18 småhus)

I Falkträsket bygger Contractor 18 hus intill det växande villaområdet. Inflyttning under 2022.

17. Falkträsket (18 hyresrätter)

Nära villaområde i Falkträsket bygger Skidstahus 18 parhus/radhus. Inflyttning under 2022.

18. Falkträsket (30 småhus)

Skellefteå kommun säljer cirka 30 småhustomter i Falkträsket under 2022. Tomterna ligger i anslutning till befintliga hus och det blir ett grönt område med en egen damm.

19. Västra Erikslid (98 hyresrätter)

I Västra Erikslid bygger Heimstaden cirka 300 lägenheter i trä, i kvarteret Dubbelkrut. Lägenheterna planeras att färdigställas i tre etapper. Första inflyttning under 2022.

20. Risbergsgatan (30 hyresrätter)

15 nya parhus i form av hyresrätter har byggts på Hedensbyn. Byggherre och hyresvärd är Gretabo AB. Tomten på Risbergsgatan där parhusen byggts ligger mellan det befintliga bostadsområdet och industriområdet på Hedensbyn. Varje enskild lägenhet är 20,5 kvm fördelat på hall, badrum och ett allrum med köksdel. Inflyttning under 2022.

21. Kvarter Birkarlen (80 hyresrätter)

Bygget av de nya lägenheterna i kvarteret Birkarlen i Kåge kommer ske i två etapper. I den första etappen byggs cirka 80 lägenheter och i den andra etappen kommer ytterligare cirka 120 lägenheter att byggas. Husen byggs i tvåvåningshus med loftgång och lägenheterna blir ettor, tvåor och treor, cirka 31–70 kvm. Första inflyttning sommaren 2022.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023