Bostäder

Så många bostadsprojekt blev klara i Skellefteå 2022

Byggkranar, omdirigerade vägar och områden som förvandlas.

Bilden av det nya Skellefteå som växer så det knakar i sömmarna har blivit en vanlig syn. Nu står det också klart att det färdigställdes 800 nya bostäder under 2022.

– Det här är mycket roligare siffror än 2011 när vi sålde en enda villatomt. Under 2023 kommer det att byggas minst lika mycket bostäder och vi ska fortsätta skapa möjligheter för den som vill bygga, säger Patrik Larsen, Mark- och exploateringschef på Skellefteå kommun.

För att göra plats för fler nya Skellefteåbor jobbas det hårt på många fronter inom Skellefteå kommun. Just inom mark- och etableringsfrågorna har det varit högtryck under några år nu och frukten av det strategiska arbetet märks – inte minst på bostadssidan där fler nya hus och kvarter växt fram, redo för inflyttning.

En färsk sammanställning visar att det under 2022 färdigställdes 800 nya bostäder. Ett välkommet tillskott i ett Skellefteå där efterfrågan är fortsatt hög. Vi behöver bara vända några sidor i historieboken, tillbaka till 2018, för att få en helt annan lägesbild som visar vilken utveckling som har skett i Skellefteå.

– 2018 låg vi på mellan 50–150 nya bostäder på ett år. 2023 kommer det att färdigställas drygt 800 bostäder, några projekt ser i dagsläget ut att fortsätta in på början av 2024. Att göra stegringen från cirka 100 till nästan 1000 bara inom loppet av ett par år är unikt och smått otroligt, säger Patrik.

Den unika stegringen i antal byggprojekt har medfört att arbetstrycket på Patrik och hans kollegor har ökat markant.

– Jag skulle säga att vi ändå är snabba. Ta Erikslid som exempel som vuxit med 450 lägenheter. Tiden från att vi startade upp arbetet med ny detaljplan till inflyttning är 4,5 år. Det är otroligt snabbt med tanke på hur stort och komplext det är med att bygga på det området. Jag skulle tro att det är väldigt få platser som kan matcha den tidsramen i landet, det är nog så snabbt man kan göra det, säger Patrik.

Prognosen som kommunen jobbat efter är att det behöver tillföras mellan 1000–1500 bostäder per år för att tillgodose det framtida behovet.

– Det vi tittar på är när bostäder kan bli klara. När är dom tillgängliga för nya och befintliga Skellefteåbor att flytta in i? För att klara volymen har vi fokuserat på hyresrätter för att det också skapar en smidig etablering för de som flyttar till Skellefteå och det kommer vi fortsätta med fram till 2025. På lite längre sikt behöver vi ha mer fokus på fler småhus och radhus eftersom det är vad folk efterfrågar här, säger han.

Det finns insatser som kommunen kan göra långsiktigt för att underlätta för andra markexploatörer.

– Genom framtagandet av nya byggrätter för bostäder i nya detaljplaner skapar vi möjligheter att bygga. Här behöver vi ha framförhållning och se till att vi har ett överskott, något av en "byggrättsreserv" så att det finns möjligheter att bygga när det efterfrågas. Vi behöver också expandera utanför Skellefteås stadsgräns, säger Patrik.

Olyckligtvis finns det en del mörka moln på bygghimlen runt om i Sverige, så även över Skellefteå. Sviktande konjunktur, höjda räntor, ökade råvarupriser – allt spelar såklart roll när byggaktörer räknar på projekt.

– Min bild är att det sett riktigt bra ut men att det bromsat in lite. Vi jobbar mycket med att undersöka hur kommunen kan vara en möjliggörare på bästa sätt, säger han.

Samtidigt som han befinner sig mitt uppe i en karusell som bara snurrar fortare och fortare är det nyttigt att reflektera över läget.

– Det är mycket roligare när det finns en efterfrågan och folk tycker att man jobbar för långsamt än motsatsen. Det här intresset som finns för Skellefteå och vad vi gör är inspirerande och jag hör mycket positivt från mina kollegor runt om i Sverige som tittar på oss, både beslut som varit bra och mindre bra. Det går inte att springa i den här takten utan att ta några felsteg också. Ingen annan har varit i vår sits och då blir det intressant med hur vi jobbat med tillfälliga bostäder-frågan, hur vi skapar industriområden och hur vi jobbat med etableringsarbetet, säger Patrik.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2023