Bryggan

Hej du lärare!

Just nu läser du information om Bryggan. Bryggan för dig som lärare är en guide till inspirerande möten och prova-på-tillfällen för dig och din klass. Spännande utflykter eller intressanta gästföreläsningar som väcker nyfikenhet för olika yrkesroller i vårt lokala näringsliv. Och allt kan kopplas till läroplanen.

Så här är upplägget:

Här i Bryggan har vi samlat de företag, organisationer och andra verksamheter som vill ta emot elever och erbjuda spännande och ögonöppnande erbjudanden. Vi har samlat all information du som lärare behöver, hur besöket kan passa in i just din undervisning och hur du steg för steg går till väga när besöket ska bokas.

Det är enkelt att se om besöket kostar pengar, om det behöver bokas transport och du får en kontaktperson hos den externa partnern som kan svara på eventuella frågor.

Nedan kan du se vilka erbjudanden som finns tillgängliga för läsåret 23/24 sorterat efter målgrupperna låg-, mellan-, högstadiet och gymnasiet. Kika under rubriken som passar just dig och din undervisning, hoppas ni hittar något som kan inspirera er!

Vill du tipsa en aktör om att vara med i Bryggan?

Erbjudanden från olika aktörer för läsåret 23/24

Lågstadiet

Aktörens namn:
T2 training for skills

Namn på kontaktperson:
Maria Singh

E-post till kontaktperson:
maria.singh@t2trainingforskills.se

Telefonnummer till kontaktperson:
076-872 76 61

Målgrupp:
Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Innovation och teknik

Beskrivning av erbjudande:
Studiebesök på T2. Vi håller till på campus och kan ta emot grupper upp till 30 personer i taget. Vi har utarbetade skolprogram kopplat till robotik, AI, teknik och innovation. Lär dig kraftens väg eller hur additiv tillverkning med 3d pennor kan vara starten kring en ny uppfinning.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Ja, eventuellt om transport behövs.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 69.1 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Samhällskunskap, demokrati, entreprenörskap, kreativitet, yrken, ekonomi

Beskrivning av erbjudande:
Läromedlet vänder sig främst till elever i tidigare årskurser. Eleverna får utveckla samarbets- och problemlösningsförmågor genom utmanande och kreativa övningar. De får lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur de själva kan vara med och bidra samt vad demokrati är. Läromedlet är uppdelat i fem moduler som alla är kopplade till läroplanen. Som lärare får du arbeta entreprenöriellt och ämnesövergripande i klassrummet.

Vi uppmuntrar skolor som arbetar med Vårt samhälle att arbeta ämnesövergripande och samverka med det lokala näringslivet men det är inte ett krav för att arbeta med läromedlet.

Skolor i Västerbotten erbjuds läromedlet kostnadsfritt.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 71 kB.

Mellanstadiet

Aktörens namn:
Skogen i skolan

Namn på kontaktperson:
Selma Holmlund

E-post till kontaktperson:
selma.holmlund@skogstekniskaklustret.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-622 19 33

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Skog, hållbarhet

Beskrivning av erbjudande:
Skogssnilleblixten inleds med ett studiebesök på Exploratoriet där eleverna får experimentera samt lära sig mer om materialet trä. Därefter arbetar eleverna vidare på skolan med att fundera ut vad som skulle kunna vara framtidens smarta träprodukt. Avslutningsvis får eleverna redovisa sina produkter för en expertpanel.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 68 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Mellanstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Hackaton, minecraft, digitalisering, spel, samhälle, samhällskunskap, prototyper.

Beskrivning av erbjudande:
Skolhackaton i Minecraft är ett samarbete mellan Ung Företagsamhet i Västerbotten, Exploratoriet Science Center och Curiosum Science Center. Skolhackaton är en kreativ tävling där deltagarna löser samhällsutmaningar på ett innovativt sätt. Att delta i Skolhackaton ger elever och lärare möjlighet till lustfyllt och kreativt lärande, med kopplingar till flera ämnen i läroplanen för årskurserna 4–6.

Eleverna får under det här projektet arbeta med läromedlet Vårt samhälle och får därigenom kunskap om samhällets uppbyggnad och hur man planerar ett samhälle. Därefter får eleverna bygga sina egna samhällen utifrån en utmaning i Minecraft education.

Till arbetet finns det en tydlig lärarhandledning för dig som lärare med läroplanskopplingar, lektionsupplägg med tidsåtgång för varje del och tips på arbetets upplägg. Till projektet erbjuds alla deltagande skolor läromedlet Vårt samhälle kostnadsfritt.

Logga in/skapa ett konto gratis och läs mer om Skolhackaton i Minecraft här: ungforetagsamhet.se/internal/skolhackathon-vasterbotten Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 74.7 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Mellanstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Globala mål, hållbarhet, idéer, entreprenörskap, hållbar produktion, samverkan skola arbetsliv

Beskrivning av erbjudande:
Globala utmaningar är ett material från Ung Företagsamhet där eleverna får arbeta riktiga uppdrag från riktiga företag samtidigt som de får arbeta och lära sig mer om de globala målen. Syftet med utmaningarna är att föra skola och arbetsliv närmare varandra där eleverna får arbeta med företagsutmaningar och ta en idé till verklighet. Under arbetet får eleverna utveckla sina entreprenöriella förmågor som till exempel kreativitet, problemlösning, samarbete, kommunikation och presentationsteknik.

Följande utmaningar erbjuds i dagsläget: en gamingvärld för alla, hållbar produktion, minska kaffesvinnet, papper i stället för plast och svenska tomater. Under arbetet får eleverna lära sig mer om alltifrån nätmobbing till hållbara produktionskedjor, vad man kan skapa av kaffesvinn och på vilka sätt man kan använda papper i stället för plast.

Vi rekommenderar att man arbetar med globala utmaningar som ett projektarbete eller fördelat på flera lektioner.

Logga in/skapa ett konto gratis och läs mer om Globala utmaningar här: ungforetagsamhet.se/internal/global-goal-challenges Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 76.4 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Mellanstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Kreativitet, innovation, entreprenörskap, uppfinningar, idéskapande, samarbete, globala mål.

Beskrivning av erbjudande:
Idéer som gör det möjligt är en tilläggsaktivitet till läromedlet Se möjligheterna men det funkar bra att bara arbeta med tilläggsaktiviteten bara som den är. Idéer som gör det möjligt är ett projektarbete som eleverna under några veckor får arbeta med. Under processen får eleverna lära sig mer om uppfinningar och uppfinnare, att komma på nya idéer och att tänka kreativt. De får sedan ta sina idéer och skapa en prototyp. Arbetet avlutas med en digital eller fysisk utställning som kan innehålla tävlingsmoment om skolan så önskar.

Under arbetet med idéer som gör det möjligt får eleverna träna på sin kreativitet, att se behov och hitta lösningar samtidigt som de får samarbeta med klasskamrater.

Materialet är uppdelat i fem delar som guidar dig som lärare och eleverna genom arbetet. Vi rekommenderar att du som lärare arbetar under två till tre lektioner per del i projektet. Beroende på redovisningsform för projektet kan du som lärare även anpassa tiden.

Logga in/skapa ett konto gratis och läs mer om Idéer som för det möjligt här: ungforetagsamhet.se/internal/ideer-som-gor-det-mojligt Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 73 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Entreprenörskap, företagande, innovation, kreativitet, marknadsföring, framtiden

Beskrivning av erbjudande:
Läromedlet vänder sig främst till elever i senare årskurser (från åk 5 och uppåt) och handlar om entreprenörskap – i tanke och handling. Praktiska övningar varvas med olika exempel på handlingskraftiga entreprenörer såväl internationellt som i närsamhället. Eleverna får lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella förmågor. De får träning i att se behov och hitta lösningar, komma på nya idéer och även träning i att tro på sig själva. Läromedlet är uppdelat i fem moduler som alla är kopplade till läroplanen.

Vi uppmuntrar skolor som arbetar med Se möjligheterna att arbeta ämnesövergripande och samverka med det lokala näringslivet men det är inte ett krav för att arbeta med läromedlet.

Skolor i Västerbotten erbjuds läromedlet kostnadsfritt.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 72.9 kB.

Aktörens namn:
T2 training for skills

Namn på kontaktperson:
Maria Singh

E-post till kontaktperson:
maria.singh@t2trainingforskills.se

Telefonnummer till kontaktperson:
076-872 76 61

Målgrupp:
Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Innovation och teknik

Beskrivning av erbjudande:
Studiebesök på T2. Vi håller till på campus och kan ta emot grupper upp till 30 personer i taget. Vi har utarbetade skolprogram kopplat till robotik, AI, teknik och innovation. Lär dig kraftens väg eller hur additiv tillverkning med 3d pennor kan vara starten kring en ny uppfinning.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Ja, eventuellt om transport behövs.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 69.1 kB.

Aktörens namn:
Exploratoriet

Namn på kontaktperson:
Thomas Löfgren

E-post till kontaktperson:
skolinfo@exploratoriet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-71 54 52

Målgrupp:
Mellanstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Innovation

Beskrivning av erbjudande:
SPIKE Prime – Innovationsutmaningen
Exploratoriet besöker er skola tillsammans med företagsrepresentant!
Eleverna bygger konstruktioner med tekniklego som sedan programmeras. Fokus ligger på att skapa konstruktioner enligt byggritningar eller egna konstruktioner och blockprogrammering där eleverna få lära sig olika begrepp för att skapa smarta styrningar. Eleverna jobbar med motorer och olika sensorer som kopplas samman. Introduktionen avslutas med att eleverna får ett uppdrag av ett företag som ska lösas med hjälp av materialet under veckan och redovisas på fredag.

Mer information: exploratoriet.se/teknik-pa-turne/ Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 70.5 kB.

Aktörens namn:
Exploratoriet

Namn på kontaktperson:
Thomas Löfgren

E-post till kontaktperson:
skolinfo@exploratoriet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-71 54 52

Målgrupp:
Mellanstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Gruva - metaller

Beskrivning av erbjudande:
Metallerna i vår vardag, från fynd till grej
Tid: 120 minuter

Efter en gemensam inledning kring temat delas klassen i två delar. Den ena halvklassen börjar med att två och två jobba med programmering av förarlösa lastmaskiner (EV3-robotar) i gruvmiljö. Den andra halvklassen jobbar samtidigt laborativt med prospektering, metallers egenskaper och dess användning samt hur vi återvinner värdefulla metaller från elektronikskrot.

Mer information: skola.exploratoriet.net/product/metallerna-i-var-vardag-fran-fynd-till-grej-ak-4-6/

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej, Alla klasser i Skellefteå kommun som har behov av busstransport till Exploratoriet har rätt till en gratis bussresa per läsår.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 71.2 kB.

Aktörens namn:
Exploratoriet

Namn på kontaktperson:
Thomas Löfgren

E-post till kontaktperson:
skolinfo@exploratoriet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-71 54 52

Målgrupp:
Mellanstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Vattenrening, vatten och avlopp.

Beskrivning av erbjudande:
Vatten är livet
Tid: ca 120 minuter

Alla människor, djur och växter på jorden har en sak gemensamt. De behöver vatten för att kunna leva och därför måste vi vara rädda om vårt vatten. Eleverna jobbar laborativt med vattenrening, bygger vatten- och avloppssystem till våra hushåll. Vad får man spola ner i toaletten egentligen? Tillgång till rent vatten ur en kran är långt ifrån självklart för alla människor på jorden. Eleverna får praktiskt prova hur det kan vara att behöva bära hem sitt dricksvatten och ta del av en kortfilm om hur en familj i Madagaskar löser det.

Programmet utvecklas och genomförs tillsammans med Skellefteå kommun, Vatten och Avfall.

Mer information: skola.exploratoriet.net/product/vatten-ar-livet-ak-4-6/ Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 71.8 kB.

Aktörens namn:
Exploratoriet

Namn på kontaktperson:
Thomas Löfgren

E-post till kontaktperson:
skolinfo@exploratoriet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-71 54 52

Målgrupp:
Lågstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Avfall och återvinning

Beskrivning av erbjudande:
Källsortering & sopskoj råttan och räven Hur vi kan förebygga avfall? Varför är det så viktigt att sortera direkt vid källan, i hemmet, på skolan och på jobbet? Eleverna får spela Skellefteå kommuns källsorteringsspel med ”riktiga” sopor. Vad kan man spola ner i toaletten? Vi gör också en Klimatsmart loop med dominokort Exploratoriets experiment- och källsorteringsråtta lär ut några bus och knep, som ni kan prova på i klassrummet också.

Programmet är utvecklat och genomförs tillsammans med Skellefteå kommun, Avfall och Återvinning.

Programmet tar 90 minuter.

Mer information: skola.exploratoriet.net/product/kallsortering-sopskoj-med-rattan-och-raven/ Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 73.1 kB.

Aktörens namn:
SSC Klingan AB

Namn på kontaktperson:
Ulf Rosenius

E-post till kontaktperson:
ulf.rosenius@sscgroup.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-590 66 82

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Träindustri

Beskrivning av erbjudande:

Spillmaterial - Lär känna träföretaget SSC Klingan AB!

Hur fungerar en snickerifabrik? Vilka olika material finns och vad kan de användas till? Hur fungerar flödet av spillmaterial och vad gör man med det idag?

Eleverna får spillmaterial levererat till skolan och får i uppgift att skapa ett större värde av materialet med kreativitet, samarbete och hållbarhet i fokus. Efter genomförd uppgift presenterar eleverna sina resultat för företagets VD.

Introduktion och presentation är möjligt att genomföra på plats på skolan, alternativt på Exploratoriet där det även finns möjlighet att koppla ihop med ett större skolprogram kring trä och hållbarhet.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 74.7 kB.

Aktörens namn:
Swedbank

Namn på kontaktperson:
Therése Wiklund

E-post till kontaktperson:
therese.wiklund@swedbank.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-376 69 54

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Ekonomi

Beskrivning av erbjudande:
Vi erbjuder olika varianter på föreläsningar om Ung ekonomi för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Våra föreläsningar är bankneutrala, kostnadsfria och innehåller korta filmklipp. De passar både på vanliga lektioner och temadagar/mässdagar i kombination med andra aktiviteter.

Vi föreläser för helklasser och tar gärna flera klasser samtidigt i tex aula eller efter varandra. Vanligast är ca 45-60 min föreläsning men vi har även haft 30 minuters pass under temadag/mässdagar. Vi kan föreläsa både fysiskt och digitalt. För den som önskar har vi även förslag på fördjupningsuppgifter att jobba vidare med efter föreläsningen. Fördjupningsuppgifter och mer information finns på www.swedbank.se/ungekonomi

För elever i åk 9 arrangerar vi tillsammans med Ung Företagsamhet Framtidskoll. Där bjuder vi på inspiration inför framtiden om jobbkoll, entreprenörskap och privatekonomi samtidigt som vi väcker elevernas tankar inför kommande gymnasieval. Framtidskoll genomförs under hösten 2023, läs mer på Ung Företagsamhets hemsida för mer information och möjlighet att anmäla din klass.
ungforetagsamhet.se/internal/framtidskoll-norr-insidan Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 70.1 kB.

Högstadiet

Aktörens namn:
Skogen i skolan

Namn på kontaktperson:
Selma Holmlund

E-post till kontaktperson:
selma.holmlund@skogstekniskaklustret.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-622 19 33

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Skog, hållbarhet

Beskrivning av erbjudande:
Skogssnilleblixten inleds med ett studiebesök på Exploratoriet där eleverna får experimentera samt lära sig mer om materialet trä. Därefter arbetar eleverna vidare på skolan med att fundera ut vad som skulle kunna vara framtidens smarta träprodukt. Avslutningsvis får eleverna redovisa sina produkter för en expertpanel.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 68 kB.

Aktörens namn:
Repay

Namn på kontaktperson:
Peter Jonsson

E-post till kontaktperson:
peter.jonsson@repay.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-585917

Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Industrin

Beskrivning av erbjudande:
Vi kan komma till skolan och berätta om vår verksamhet, eller ta emot en klass som vill göra ett studiebesök på en verkstad.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 66.9 kB.

Aktörens namn:
Snidex

Namn på kontaktperson:
Jonas Lindbäck

E-post till kontaktperson:
jonas.lindback@snidex.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0706560651

Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Träindustri-fönstertillverkning

Beskrivning av erbjudande:
Ca 30 min - 3 timmar, beror lite på vad som önskas! Går att göra en snabbare och enklare fabriksvisning för yngre + en liten föreläsning om tid finns, går att köra en mer innehållsrik föreläsning + fabriksvisning för de lite äldre.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Ja. Transport till Burträsk.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 67.2 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Företag, idéer, innovationer, entreprenörskap, ansvarstagande, presentationsteknik

Beskrivning av erbjudande:
Företag för en dag är ett utbildningskoncept som i första hand riktar sig till elever i årskurs 8 och 9. Under två till tre dagar får eleverna prova på hur det är att vara företagare – på riktigt! Eleverna får kunskap om företagens roll i samhället samt att de övar sig i att ta ansvar, presentera sina idéer samt att de övar sina entreprenöriella kompetenser. Förutom detta får eleverna under arbetet lära sig mer om vad en affärsplan är och hur man skriver en, de får koll på att budgetera och att sedan redovisa sina intäkter och utgifter i företaget.

Arbetet med företag för en dag tar cirka fyra lektioner i uppstartsarbetet då eleverna ska väcka sina tankar kring företagare och entreprenörer. Därefter väljer skolan om de vill arbeta med Företag för en dag i två eller tre dagar. Färdiga lektionsplaneringar finns på Ung Företagsamhets sajt. Ung Företagsamhet erbjuder även dig som lärare/hela lärarlag lärarkickoff med inspiration kring arbetet med Företag för en dag innan ni sätter igång med arbetet i klassrummet.

Logga in/skapa ett konto gratis och läs mer om Företag för en dag här: ungforetagsamhet.se/internal/foretag-en-dag Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 73.9 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Nobel, teknik, innovationer, nobelpriset, idéer, entreprenörskap, kemi, svenska, samhällskunskap

Beskrivning av erbjudande:
Tillsammans med Nobelmuseet har Ung Företagsamhet tagit fram ett material som handlar om entreprenörskap. Genom exempel från Alfred Nobel och Nobelpristagare utvecklar materialet elevernas förståelse för hur individer förverkligar sina idéer. Syftet med materialet är att lyfta fram entreprenören och entreprenörskapets roll i samhället. Målet är att främja ungas tro på sig själva, öka viljan och förståelsen för att förverkliga sina idéer. Genom att studera hur Alfred Nobel och entreprenörer som har tilldelats Nobelpriset, har använt sig utav resurser som finns i vår omgivning för att skapa någonting som vi alla kan ha nytta av, kan elever få upp ögonen för att hitta morgondagens framgångsfaktorer och förverkliga sina idéer.

Materialet ligger i linje med Lgr 22 och centrala innehåll och betygskriterier i ämnena kemi, svenska, samhällskunskap och teknik. Till materialet finns en lärarhandledning för dig som lärare med tydliga läroplanskopplingar till det centrala innehållet. För eleverna finns ett elevhäfte som de kan arbeta i. Dessa finns att ladda ner på Ung Företagsamhets sajt. Materialet passar bra att arbeta med i grundskolans senare årskurser.

Logga in/skapa ett konto gratis och läs mer om Entreprenören Nobel här: ungforetagsamhet.se/internal/nobel Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 72.6 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Framtiden, gymnasieval, studie och yrkesvägledning, självkännedom, privatekonomi, entreprenörskap, yrken, jobb, cv, personligt brev, samhällskunskap, svenska, hem och konsumentkunskap

Beskrivning av erbjudande:
Framtidskoll är en kostnadsfri temadag om framtid, yrken, entreprenörskap, självkännedom för elever i årskurs 8 och 9. Framtidskoll ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val inför sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle.

Framtidskoll kompletteras sedan med Ung Företagsamhets läromedel Min framtid och ekonomi som alla skolor erbjuds kostnadsfritt. Syftet med läromedlet är att innan och efter temadagen utveckla elevernas livs- och kärriärkunskaper genom att göra de medvetna om sina förmågor och låta dem reflektera över framtida karriärvägar och yrkesval. Läromedlet och temadagen arbetas gärna ämnesövergripande i svenska, SO och HKK.

Framtidskoll består av tre pass

Entreprenörskap – Ung Företagsamhet
Under det här passet pratar vi om entreprenörskap och entreprenörer, kan vem som helst bli det? Vi diskuterar även gymnasievalet och självkännedom.

Din ekonomi, din framtid – Swedbank
Swedbank berättar mer om privatekonomi, att spara, låna, internetbedrägerier och att göra smarta ekonomiska val inför vuxenlivet.

Jobbkoll – Ung Företagsamhet
Vad ska man tänka på inför en anställningsintervju? Hur skriver man egentligen ett CV och vad är ett personligt brev? Ung Företagsamhet tipsar eleverna om hur de kan göra medvetna val inför sitt kommande arbetsliv.

Logga in/skapa ett konto gratis och läs mer om Framtidskoll här: ungforetagsamhet.se/internal/framtidskoll-norr-insidan Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 75.7 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Ekonomi, samhällskunskap, hem och konsumentkunskap, samhällsekonomi, hushållsekonomi, karriärvägar, yrken

Beskrivning av erbjudande:
Läromedlet vänder sig främst till elever i årskurs 8-9. I arbetet med läromedlet får eleverna kartlägga sina förmågor och öva på att sätta personliga mål. Dessutom får de lära sig hur man sköter sin privatekonomi, och hur hushållens ekonomi samspelar med det samhällsekonomiska kretsloppet. Läromedlet är uppdelat i tre moduler som innehåller två delar vardera.

I modul A får eleverna lära sig mer om sig själva och vilka karriärvägar som finns. I modul B får eleverna lära sig mer om hushållets ekonomi och att hålla budget och i den sista modulen – modul C får eleverna lära sig mer om det ekonomiska kretsloppet samt samhällets ekonomi och entreprenörskap. Materialet arbetas gärna ämnesövergripande samt tillsammans med studie- och yrkesvägledaren på skolan. Till min framtid och ekonomi erbjuder Ung Företagsamhet även Framtidskoll – en digital livesändning om privatekonomi, yrken, självkännedom, entreprenörskap och gymnasievalet.

Skolor i Västerbotten erbjuds läromedlet kostnadsfritt.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 74.6 kB.

Aktörens namn:
Ung Företagsamhet Västerbotten

Namn på kontaktperson:
Alexander Bodén

E-post till kontaktperson:
vasterbotten@ungforetagsamhet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-282 85 44

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Entreprenörskap, företagande, innovation, kreativitet, marknadsföring, framtiden

Beskrivning av erbjudande:
Läromedlet vänder sig främst till elever i senare årskurser (från åk 5 och uppåt) och handlar om entreprenörskap – i tanke och handling. Praktiska övningar varvas med olika exempel på handlingskraftiga entreprenörer såväl internationellt som i närsamhället. Eleverna får lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella förmågor. De får träning i att se behov och hitta lösningar, komma på nya idéer och även träning i att tro på sig själva. Läromedlet är uppdelat i fem moduler som alla är kopplade till läroplanen.

Vi uppmuntrar skolor som arbetar med Se möjligheterna att arbeta ämnesövergripande och samverka med det lokala näringslivet men det är inte ett krav för att arbeta med läromedlet.

Skolor i Västerbotten erbjuds läromedlet kostnadsfritt.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 72.9 kB.

Aktörens namn:
T2 training for skills

Namn på kontaktperson:
Maria Singh

E-post till kontaktperson:
maria.singh@t2trainingforskills.se

Telefonnummer till kontaktperson:
076-872 76 61

Målgrupp:
Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Innovation och teknik

Beskrivning av erbjudande:
Studiebesök på T2. Vi håller till på campus och kan ta emot grupper upp till 30 personer i taget. Vi har utarbetade skolprogram kopplat till robotik, AI, teknik och innovation. Lär dig kraftens väg eller hur additiv tillverkning med 3d pennor kan vara starten kring en ny uppfinning.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Ja, eventuellt om transport behövs.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 69.1 kB.

Aktörens namn:
Exploratoriet

Namn på kontaktperson:
Thomas Löfgren

E-post till kontaktperson:
skolinfo@exploratoriet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-71 54 52

Målgrupp:
Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Programmering

Beskrivning av erbjudande:
Bygg och programmera med micro:bit
Tid ca 90 min

Eleverna jobbar två och två med uppdrag som är kopplade till styrningar i samhället t ex vägbommar och larm. Vi jobbar med micro:bit, ljusdioder, styrservon och olika sensorer . Varje uppdrag inleds med att eleverna gör enkla kopplingar och sedan programmerar styrningar. Det finns sju olika uppdrag som tar mellan 40 – 60 min att genomföra. Vid bokning av skolprogrammet hinner klassen göra 2 eller 3 uppdrag.

Programmet genomförs tillsammans med företaget Komab.

Mer information: skola.exploratoriet.net/product/bygg-och-programmera-styrningar-ak-7-9/ Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 72.1 kB.

Aktörens namn:
Exploratoriet

Namn på kontaktperson:
Thomas Löfgren

E-post till kontaktperson:
skolinfo@exploratoriet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-71 54 52

Målgrupp:
Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
El och energi

Beskrivning av erbjudande:
El och energi för ett hållbart samhälle

Del 1: Introduktion (90 min) på Exploratoriet Vid det första besöket får eleverna göra ett antal experiment kopplat till elproduktion. Eleverna jobbar i mindre grupper vid olika stationer. De skapar elektricitet i vårt vattenkraftverk, laborerar med vindkraft, batterier och solceller. Passet avslutas gemensamt med introduktion av Energiuppdraget från Skellefteå Kraft. Uppdraget handlar om hur solceller ska användas på bästa sätt i framtiden. Endast del 1 bokas enligt bokningsbara tider i kalendern nedan. Ange i bokningen om ni önskar jobba med både del 2 och del 3 enligt nedan.

Del 2: Arbete på skolan med energiuppdrag Eleverna jobbar med Energiuppdraget de fått av Skellefteå Kraft i grupper om 3 – 4 elever. Arbetet genomförs med fördel ämnesövergripande eftersom det finns många beröringspunkter kring uppdraget i flera ämnen ex fysik, teknik, geografi, slöjd och svenska.

Del 3: Redovisningar för Skellefteå Kraft .
Redovisningen för Skellefteå kraft. Varje elevgrupp får feedback och kommentarer på sin presentation. Redovisningstillfälle bokas enligt överenskommelse.

Mer information: skola.exploratoriet.net/product/el-och-energi-for-ett-hallbart-samhalle-ak-7-9/ Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 74.9 kB.

Aktörens namn:
Exploratoriet

Namn på kontaktperson:
Thomas Löfgren

E-post till kontaktperson:
skolinfo@exploratoriet.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-71 54 52

Målgrupp:
Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Smarta styrningar

Beskrivning av erbjudande:
Smarta styrningar för framtiden
Tid: ca 120 minuter

Vad är sensorer och var i samhället finns de idag? Vad är en smart soptunna och hur kan den bidra till hållbar utveckling? Leif Häggmark, Skebit berättar. Eleverna får sedan uppdraget att ta fram förslag för framtidens användning av smart teknik. Passet avslutas med en gemensam redovisning där varje varje grupp får unika kommentarer och synpunkter . Eleverna får också möjlighet att testa en intressant visualisering av luftkvalitetsdata i Hololens. Redovisningstillfälle kan bokas vid ett senare tillfälle vilket innebär att det blir två kortare pass istället för ett långt på 120 min.

Mer information: skola.exploratoriet.net/product/smarta-styrningar-for-framtiden-ak-7-9/ Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 72.2 kB.

Aktörens namn:
SSC Klingan AB

Namn på kontaktperson:
Ulf Rosenius

E-post till kontaktperson:
ulf.rosenius@sscgroup.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-590 66 82

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Träindustri

Beskrivning av erbjudande:

Spillmaterial - Lär känna träföretaget SSC Klingan AB!

Hur fungerar en snickerifabrik? Vilka olika material finns och vad kan de användas till? Hur fungerar flödet av spillmaterial och vad gör man med det idag?

Eleverna får spillmaterial levererat till skolan och får i uppgift att skapa ett större värde av materialet med kreativitet, samarbete och hållbarhet i fokus. Efter genomförd uppgift presenterar eleverna sina resultat för företagets VD.

Introduktion och presentation är möjligt att genomföra på plats på skolan, alternativt på Exploratoriet där det även finns möjlighet att koppla ihop med ett större skolprogram kring trä och hållbarhet.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 74.7 kB.

Aktörens namn:
Swedbank

Namn på kontaktperson:
Therése Wiklund

E-post till kontaktperson:
therese.wiklund@swedbank.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-376 69 54

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Ekonomi

Beskrivning av erbjudande:
Vi erbjuder olika varianter på föreläsningar om Ung ekonomi för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Våra föreläsningar är bankneutrala, kostnadsfria och innehåller korta filmklipp. De passar både på vanliga lektioner och temadagar/mässdagar i kombination med andra aktiviteter.

Vi föreläser för helklasser och tar gärna flera klasser samtidigt i tex aula eller efter varandra. Vanligast är ca 45-60 min föreläsning men vi har även haft 30 minuters pass under temadag/mässdagar. Vi kan föreläsa både fysiskt och digitalt. För den som önskar har vi även förslag på fördjupningsuppgifter att jobba vidare med efter föreläsningen. Fördjupningsuppgifter och mer information finns på www.swedbank.se/ungekonomi

För elever i åk 9 arrangerar vi tillsammans med Ung Företagsamhet Framtidskoll. Där bjuder vi på inspiration inför framtiden om jobbkoll, entreprenörskap och privatekonomi samtidigt som vi väcker elevernas tankar inför kommande gymnasieval. Framtidskoll genomförs under hösten 2023, läs mer på Ung Företagsamhets hemsida för mer information och möjlighet att anmäla din klass.
ungforetagsamhet.se/internal/framtidskoll-norr-insidan Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 70.1 kB.

Aktörens namn:
Skebo AB

Namn på kontaktperson:
Lisa Nilsson

E-post till kontaktperson:
lisa.nilsson@skebo.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-73 65 19

Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Hållbarhet och energiebesparing i fastigheter

Beskrivning av erbjudande:
Skebo erbjuder möjligheten att praktiskt använda kunskaper om energibesparing och energieffektivisering direkt kopplat till våra fastigheter och lägenheter och gemensamma utrymmen i dem. Vi erbjuder också möjligheten att utforma hur vi kommunicerar detta på bästa sätt till våra hyresgäster. Så sammanfattningsvis: energibesparing hos hyresgäster och hur vi når ut med detta för att skapa en varaktig förändring. "Varför och hur?"

Introduktion till detta/workshop kan Skebo gärna komma ut till skolan och göra. Alternativt bjuda in till oss beroende på gruppstorlek.

Uppskattad tidsåtgång tillsammans med Skebo ca 1 timme för introduktion och ca 2 timmar för redovisning. Detta samt andra detaljer och utformning diskuteras gärna närmare för att göra det så bra som möjligt!

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Ja. Om introduktion eller presentation görs hos Skebo kan en kostnad för buss tillkomma.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 72.9 kB.

Gymnasiet

Aktörens namn:
Repay

Namn på kontaktperson:
Peter Jonsson

E-post till kontaktperson:
peter.jonsson@repay.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-585917

Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Industrin

Beskrivning av erbjudande:
Vi kan komma till skolan och berätta om vår verksamhet, eller ta emot en klass som vill göra ett studiebesök på en verkstad.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 66.9 kB.

Aktörens namn:
Snidex

Namn på kontaktperson:
Jonas Lindbäck

E-post till kontaktperson:
jonas.lindback@snidex.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0706560651

Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Träindustri-fönstertillverkning

Beskrivning av erbjudande:
Ca 30 min - 3 timmar, beror lite på vad som önskas! Går att göra en snabbare och enklare fabriksvisning för yngre + en liten föreläsning om tid finns, går att köra en mer innehållsrik föreläsning + fabriksvisning för de lite äldre.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Ja. Transport till Burträsk.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 67.2 kB.

Aktörens namn:
T2 training for skills

Namn på kontaktperson:
Maria Singh

E-post till kontaktperson:
maria.singh@t2trainingforskills.se

Telefonnummer till kontaktperson:
076-872 76 61

Målgrupp:
Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Innovation och teknik

Beskrivning av erbjudande:
Studiebesök på T2. Vi håller till på campus och kan ta emot grupper upp till 30 personer i taget. Vi har utarbetade skolprogram kopplat till robotik, AI, teknik och innovation. Lär dig kraftens väg eller hur additiv tillverkning med 3d pennor kan vara starten kring en ny uppfinning.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Ja, eventuellt om transport behövs.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 69.1 kB.

Aktörens namn:
Swedbank

Namn på kontaktperson:
Therése Wiklund

E-post till kontaktperson:
therese.wiklund@swedbank.se

Telefonnummer till kontaktperson:
070-376 69 54

Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Ekonomi

Beskrivning av erbjudande:
Vi erbjuder olika varianter på föreläsningar om Ung ekonomi för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Våra föreläsningar är bankneutrala, kostnadsfria och innehåller korta filmklipp. De passar både på vanliga lektioner och temadagar/mässdagar i kombination med andra aktiviteter.

Vi föreläser för helklasser och tar gärna flera klasser samtidigt i tex aula eller efter varandra. Vanligast är ca 45-60 min föreläsning men vi har även haft 30 minuters pass under temadag/mässdagar. Vi kan föreläsa både fysiskt och digitalt. För den som önskar har vi även förslag på fördjupningsuppgifter att jobba vidare med efter föreläsningen. Fördjupningsuppgifter och mer information finns på www.swedbank.se/ungekonomi

För elever i åk 9 arrangerar vi tillsammans med Ung Företagsamhet Framtidskoll. Där bjuder vi på inspiration inför framtiden om jobbkoll, entreprenörskap och privatekonomi samtidigt som vi väcker elevernas tankar inför kommande gymnasieval. Framtidskoll genomförs under hösten 2023, läs mer på Ung Företagsamhets hemsida för mer information och möjlighet att anmäla din klass.
ungforetagsamhet.se/internal/framtidskoll-norr-insidan Länk till annan webbplats.

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Nej

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 70.1 kB.

Aktörens namn:
Skebo AB

Namn på kontaktperson:
Lisa Nilsson

E-post till kontaktperson:
lisa.nilsson@skebo.se

Telefonnummer till kontaktperson:
0910-73 65 19

Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet

Inom vilket ämne erbjudandet är:
Hållbarhet och energiebesparing i fastigheter

Beskrivning av erbjudande:
Skebo erbjuder möjligheten att praktiskt använda kunskaper om energibesparing och energieffektivisering direkt kopplat till våra fastigheter och lägenheter och gemensamma utrymmen i dem. Vi erbjuder också möjligheten att utforma hur vi kommunicerar detta på bästa sätt till våra hyresgäster. Så sammanfattningsvis: energibesparing hos hyresgäster och hur vi når ut med detta för att skapa en varaktig förändring. "Varför och hur?"

Introduktion till detta/workshop kan Skebo gärna komma ut till skolan och göra. Alternativt bjuda in till oss beroende på gruppstorlek.

Uppskattad tidsåtgång tillsammans med Skebo ca 1 timme för introduktion och ca 2 timmar för redovisning. Detta samt andra detaljer och utformning diskuteras gärna närmare för att göra det så bra som möjligt!

Kostnad förknippat med erbjudandet:
Ja. Om introduktion eller presentation görs hos Skebo kan en kostnad för buss tillkomma.

Ladda ner och skriv ut erbjudandet , 72.9 kB.

Bryggan är ett initiativ och samarbete mellan Näringslivskontoret och Utbildning och arbetsmarknad på Skellefteå kommun, Ung Företagsamhet Västerbotten, Exploratoriet och T2 training for skills.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024