Tagg

Rubrik

Ingress

Innehåll

The Great Northen

SENASTE MORGONMÖTET

Har vi det nästa generation söker?

Skellefteå är mitt uppe i en enorm expansion med stora företagsetableringar och en befolkning som förväntas öka kraftigt de kommande åren. En situation som givetvis medför stora möjligheter, men även en rad utmaningar. Kompetensförsörjningen är en, och där spelar ungdomar en viktig roll för att tillgodose behovet av rätt arbetskraft. Vad görs för att öka tillväxten av människor i arbetsför ålder, hur får vi Skellefteås unga att stanna kvar och hur lockar vi nya talanger till platsen?

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 april 2023