Rutiner och förväntningar

Här samlar vi information om rutiner som berör dig som förtroendevald.

Som förtroendevald förväntas du:

  • Hålla dig informerad
  • Ha kunskap om hur och när du har rätt till arvode
  • Lämna in intyg och andra dokument som Lönecenter behöver för att säkerställa din rätt till arvode
  • Logga in och läsa dina mejl regelbundet. Skellefteå kommun skickar endast information till din kommunala e-postadress. Det är också den adressen som lämnas ut om det är någon invånare vill kontakta dig. På grund av det, och då e-post ofta är allmän handling, är det viktigt att du läser dina mejl
  • Lämna in mejl, brev och andra typer av handlingar som skickas till dig och som tillför ny information i ett ärende så att dessa kan diarieföras

Vägledning för olika situationer:

Meddela nämndens sekreterare om du flyttar till ny adress, eller byter telefonnummer så att uppgifterna i Förtroendemannaregistret kan uppdateras.

Om du flyttar till en annan kommun upphör ditt politiska uppdrag.

Meddela nämndens sekreterare och ordförande så fort som möjligt om du inte har möjlighet att delta på ett möte så att de vet och kan kalla in en ersättare i ditt ställe.

Om du vill avsäga dig ditt politiska uppdrag behöver du göra en formell avsägelse.

När du avsäger dig ditt uppdrag ska du lämna tillbaka kommunens tillhörigheter. Till exempel surfplatta och kommunID-kort.

Avsägelse av uppdrag som förtroendevald (Länk till annan webbplats)

Som förtroendevald har du en viktig demokratisk roll. Våld och hot mot förtroendevalda i kommun, stat och region utgör därför ett allvarligt hot mot demokratin. Hot, våld och kränkande särbehandling är oacceptabla i alla sammanhang och ska alltid rapporteras vidare.

Rapporta alltid inträffade händelser genom att kontakta kommunens säkerhetschef via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Läs mer vad som gäller i riktlinjerna för hot och våld , 276.5 kB, öppnas i nytt fönster.