Aktuella sammanträdestider

Sammanträdestider

Här hittar du sammanträdestider för nämnder och utskott i Skellefteå kommun.

2024

Klockan 9.00

25 januari
22 februari
21 mars
18 april
16 maj
14 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
12 november
12 december

2024

Klockan 9.00

19 januari
15 februari
14 mars
11 april
8 maj
5 juni
15 augusti
10 september
10 oktober
7 november
5 december

2024

Start klockan 9.00

15 februari
20 mars (heldag)
25 april
30 maj (heldag)
19 september (heldag)
17 oktober
18 november
12 december (heldag)

2024

Start klockan 9.00

8 februari
14 mars
19 april
14 maj
12 september
10 oktober
7 november
5 december

2024

21:a februari kl. 8.15-12.00

11:e april kl. 8.15-12.00

29:e augusti kl. 8.15-12.00

23:e oktober kl. 8.15-12.00

10:e december kl. 8.15-14.00


2024

31 januari
21 februari
13 mars, uppdragsdag
14 mars, uppdragsdag
25 april
22 maj
19 juni
25 september
21 oktober
20 november
11 december

2024

24 januari
14 februari (klockan 13.00)
17 april
15 maj
13 juni (klockan 13.00)
18 september (klockan 13.00)
14 oktober
13 november
4 december

2024

Torsdag 15 februari klockan 13.00

Torsdag 18 april klockan 13.00

Tisdag 11 juni klockan 13.00

Torsdag 3 oktober klockan 13.00

Gemensamt möte Folkhälsorådet och FRIS
Tisdag 10 december klockan 08.30

2024

12 februari
20 maj
16 september
16 december

2024

Klockan 14.00

13 februari
12 mars
10 april
7 maj
11 juni
20 september
16 oktober
13 november
10 december

2024

Klockan 9.30

29 januari
19 februari
13 mars, uppdragsdag
14 mars, uppdragsdag
14 mars, eftermiddag (direkt efter uppdragsdag kl. 15)
24 april
23 maj
17 juni
26 september
24 oktober
21 november
12 december

2024

Klockan 09. 00

22 januari
12 februari (kvalitetsdialog presidiet, förmiddag)
12 februari (Börjar 13.00)
18 april
15 maj (Börjar 13.00)
10 juni
19 september
16 oktober
13 november
5 december

2024

 

2024

Klockan 9.00

6 februari
27 februari
27 mars
29 april (årsredovisning)
28 maj
12 juni (delårsrapport)
27 augusti
17 september
16 september (budget)
5 november
19 november
17 december
28 januari 2025

2024

Klockan 08.30

16 januari
5 februari
12 mars
9 april (årsredovisning)
7 maj
27 maj (delårsrapport)
13 augusti
2 september (budget)
3 september
8 oktober
4 november
3 december
14 januari 2025

2024

Klockan 08.30

23 januari
26 februari
18 mars
16 april
14 maj
10 juni
19 augusti
10 september
15 oktober
12 november
16 december

2024

13 februari
12 mars
10 april
7 maj
11 juni
21 augusti
20 september
16 oktober
13 november
10 december

2024

14 februari
20 mars (heldag)
24 april
29 maj (heldag start klockan 10)
18 september (heldag)
16 oktober
13 november
11 december (heldag)

2024

5 februari
13 mars
16 april
21 maj
11 september
9 oktober
6 november
4 december

2024

8 februari
14 mars
11 april
16 maj
10 juni
12 september
10 oktober
14 november
12 december

2024

18 januari
1, 15 februari
7, 21 mars
4, 18 april
7, 20, 30 maj
13, 20 juni
4 juli
22 augusti
5, 19 september
3, 17 oktober
7, 21 november
5, 19 december

2024

13 februari
10 april
5 juni
26 september
6 november
11 december

2024

 

2024

Klockan 09.15

22 januari
19 februari
18 mars
15 april
20 maj
17 juni,
26 augusti
24 september
21 oktober
18 november
16 december

2024

Klockan 08.15

15 januari
12 februari
11 mars
8 april
13 maj
10 juni,
19 augusti
18 september(onsdag)
14 oktober
11 november
9 december.

2024

30 januari
29 februari
26 mars
25 april
23 maj
18 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
18 december

2024

22 januari
19 februari
11 mars
15 april
13 maj
10 juni
19 augusti
18 september
14 oktober
11 november
9 december

2024

9 februari kl. 8-12
14 maj kl. 8-12
12 juni kl. 8-17 (valnämndens preliminära rösträkning)
20 september kl. 8-12
29 november kl. 8-12