Frågor och svar

Allmänt om Relocate

Vad är Relocate?

Relocate är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Northvolt, Region Västerbotten och Skellefteå kommun. Projektet är delfinansierat av EU, Europeiska Socialfonden, och har kommit till för att göra det enklare för de som vill flytta till Skellefteå för att jobba, bo och leva.

Vem riktar sig Relocateprogrammet till?

Alla som är registrerade hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande, alltifrån nyligen inskrivna till långtidsarbetslösa. Det gäller även arbetssökande som deltar i någon av Arbetsförmedlingens program; jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar eller etableringsprogrammet, samt den som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Är Relocateprogrammet på distans?

Innan du flyttat till Skellefteå sker alla aktiviteter på distans. De träffar som finns i programmet genomförs på distans via Teams, i appen eller via din webbläsare. Du får en länk skickad till din mejl som du klickar på för att delta i träffarna. Du kan använda dator, läsplatta eller mobil. Individuella samtal med personliga guider kan även göras via telefon. När du väl flyttat till Skellefteå har du möjlighet att delta i exempelvis inflyttaraktiviteter.

Måste jag flytta till Skellefteå?

Ja, programmet riktar sig till dig som funderar på att flytta till Skellefteå för att jobba, bo och leva. Och tar du chansen nu får du ett unikt stöd via Relocateprogrammet.

Vilket stöd får jag från Relocate och Skellefteå kommun?

Som deltagare i Relocateprogrammet får du ett utökat och mer personligt stöd, ett stöd som också ges till din familj. Via Relocate får du lära dig mer om och inspireras av Skellefteå som plats att leva och bo på. Du får även personlig guidning av ett helt team med personer som stöttar dig i din flytt, i allt från att söka jobb, söka bostad och bli en del av samhället.

Du har även stöd av Skellefteå kommuns Inflyttarservice som svarar på vanliga inflyttarfrågor och har användbar information samt kan vägleda dig i praktiska frågor.
Klicka här för att komma till Inflyttarservice

Får även min familj/partner/vän stöd?

Ja, Relocateprogrammet medverkar till att din familj kommer på plats i Skellefteå. Det gäller även om du har en nära vän som vill flytta hit och bo med dig. De får vägledning till möjliga jobb, utbildningar och fritidsaktiviteter. Ett tips är att ni alla går webbkursen Insight Skellefteå för att lära er mer om Skellefteå som plats att jobba, bo och leva på.
Klicka här för att komma till Insight Skellefteå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har också ett samarbete med lokala bemanningsföretag som arbetar för att hitta en matchning mellan medföljande och Skellefteås arbetsgivare.
Klicka här för att registrera CV (medföljande) Länk till annan webbplats.

Är Relocateprogrammet på heltid?

Ja, men de olika aktiviteterna planeras individuellt. Yrkesutbildningarna mot industrin på VUX i Skellefteå genomförs på heltid, medan utbildningarna via Arbetsförmedlingen kan ske utifrån arbetsförmåga.

Hur länge kan jag delta i programmet?

Upp till cirka 10 månader kan du få stöd av Relocateprogrammet. Under denna tid kan du bli utskriven från Arbetsförmedlingen, men ändå fortsätta vara delaktig i Relocateprogrammet. Du får därmed fortsatt stöd även efter flytt, utbildning och jobb för att du väl på plats i Skellefteå ska trivas i din nya hemstad.

Hur fungerar inrapportering av timmar i programmet?

Som deltagare i Relocate vill vi att du registrerar tid för aktiviteter du ingår i, exempelvis samtal med personal, informationsträffar, när du svarar på urvalsfrågor och/eller genomför övningar på plats med testpersonal.
Klicka här för instruktioner om tidrapportering

Får jag någon ersättning om jag deltar i programmet?

Arbetsförmedlingen beslutar om din ersättning och det sker individuellt. Ersättning som kan betalas ut är aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Om du går en yrkesutbildning kan det vara aktuellt att söka CSN.

Får jag a-kassa under tiden?

Nej, se ovan svar. Är din a-kassa på väg att ta slut kan du vara aktuell för programmet, skicka gärna in din ansökan.

Jobbmöjligheter

Vilka jobbmöjligheter finns det i Skellefteå?

Skellefteå växer i rekordfart och det finns ett stort behov av ytterligare arbetskraft. Den samhällsförändring som sker är så stor att Skellefteå behöver rekrytera från andra delar av landet. Det beräknas uppstå uppemot 10 000 nya arbetstillfällen i samband med batteritillverkaren Northvolts etablering i Skellefteå. Jobben finns inom industrin, men även inom till exempel skola, vård- och omsorg.
Klicka här för att läsa om lediga jobb hos Northvolt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Klicka här för att läsa om lediga jobb hos Skellefteå kommun Öppnas i nytt fönster.

Hur snabbt kan jag få jobb?

Det är individuellt beroende på dina tidigare erfarenheter och kompetens samt arbetsgivarnas behov.

Är jag garanterad anställning via Relocateprogrammet?

Målsättningen är att deltagande i Relocate ska leda till anställning och flytt till Skellefteå. Anställande arbetsgivare är därför med redan i urvalsförfarandet till programmet, vilket gör att du som klarat urvalet har stor chans till anställning. Innan anställning är det aktuellt för många att till exempel spetsa sin kompetens med en yrkesutbildning eller validera sina befintliga kunskaper, vilket kan vara en förutsättning för att kunna bli anställd. Av den anledningen kan programmet inte lämna en garanti.

Vilket eller vilka språk är aktuella?

På batterifabriken Northvolt är företagsspråket engelska. För arbete inom Skellefteå kommun behöver du kunna kommunicera på svenska. För Automationsoperatörsutbildningen via VUX i Skellefteå behövs kunskaper inom både svenska och engelska.

Utbildning

Krävs det utbildning för att jobba på Northvolt?

Northvolt är en ny typ av industri som inte funnits tidigare i Sverige eller Europa. De efterfrågar i många fall en kompetens som de allra flesta idag saknar erfarenhet av. Många behöver därför spetsa sin kompetens med en kortare yrkesutbildning på ca 23 veckor för att kunna arbeta som automations-/processoperatör eller materialhanterare. Relocateprogrammet vägleder dig till anpassade utbildningsinsatser som ett steg på vägen till ditt nya jobb. Yrkesutbildningarna är framtagna i dialog tillsammans med bransch med fokus på den kompetens som behövs. Om du är intresserad av arbete inom högteknologisk industri så finns yrkesutbildningar exempelvis på VUX i Skellefteå.
Klicka här för att läsa om utbildningar som VUX i Skellefteå erbjuder Öppnas i nytt fönster.

Behöver jag som deltagare gå en yrkesutbildning inför jobb?

Kanske, om du behöver spetsa din kompetens vägleder Relocateprogrammet till anpassade utbildningsinsatser som ett steg på vägen till ditt nya jobb. Yrkesutbildningarna är framtagna i dialog tillsammans med bransch med fokus på den kompetens som behövs. Om du är intresserad av arbete inom högteknologisk industri så finns yrkesutbildningar exempelvis på VUX i Skellefteå.
Klicka här för att läsa om utbildningar som VUX i Skellefteå erbjuder Öppnas i nytt fönster.

Vilka förutsättningar krävs för att gå utbildningen till Automationsoperatör på VUX i Skellefteå?

Utbildningen innehåller teori och praktiska inslag. Du som går utbildningen behöver finnas tillgänglig för platsförlagda studier heltid/dagtid i Skellefteå. Vissa delar kommer att ske på distans/fjärr och andra genomförs på Campus Skellefteå, schemaupplägg varierar. För att kunna ta del av undervisningsmaterialet behöver du ha tillgång till en egen bärbar dator (PC med Windows program) och ett headset med mikrofon. Vissa delkurser genomförs som arbetsplatsförlagt lärande i Skelleftehamn (bussförbindelse finns, busskostnad tillkommer). Som elev behöver du även stå för en del egna kostnader i utbildningen på cirka 4300 kr. I den summan ingår bland annat skyddskläder, utbildningsmaterial, programlicenser samt truck- och travserskort. Truck- och travserskort kräver givetvis också att du som elev blir godkänd i kursmomentet för att få kortet.
Klicka här för aktuell information om kursen på kurssidan Öppnas i nytt fönster.

Är jag garanterad utbildningsplats?

Du vägleds till de utbildningar som är relevanta för dig och får hjälp att ansöka. Det är olika sökvägar och startdatum beroende på vilken utbildning som är aktuell för dig. Observera att din hemkommun måste godkänna din ansökan ifall yrkesstudier genomförs i annan kommun. Detta kallas IKE (Interkommunal ersättning).
Klicka här för att läsa om hur du ansöker till en utbildning i Skellefteå Öppnas i nytt fönster.

Vilken ersättning kan jag få om jag går yrkesutbildning?

Utbildningarna i Skellefteå är studiemedelsberättigande via CSN på gymnasienivå. Om studiemedel inte är en möjlighet, tänk på att kontakta Arbetsförmedlingen i god tid innan du påbörjar en utbildning för dialog om försörjning under utbildningstiden. Meddela Arbetsförmedlingen direkt efter att du fått ditt antagningsbesked, för att de ska hinna ta beslut om eventuell ersättning men också för att de ska känna till att du planerar börja en utbildning. Det är viktigt att du och Arbetsförmedlingen uppdaterar din planering så att utbildningen finns med som en aktivitet när du rapporterar din tid. Du ska fortsätta aktivitetsrapportera så länge du är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Kan jag gå yrkesutbildning eller valideras på distans?

Yrkesutbildningarna på VUX i Skellefteå sker på plats. Validering sker på distans för vård- och omsorg och barnskötare via Valiweb-VUX.

Kan jag få extra studiestöd under utbildningstiden?

Ja, om du behöver stöttning under utbildning på VUX i Skellefteå har Relocateprogrammet en elevcoach. Arbetsförmedlingen erbjuder extra stöd vid arbetsmarknadsutbildningar efter behov.
Klicka här för att läsa om studiestöd Öppnas i nytt fönster.
Klicka här för att läsa om Arbetsförmedlingens stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flytt och bostad

Varför ska jag flytta till Skellefteå?

Ta chansen! I Skellefteå finns möjligheter till jobb, en trygg och lugn tillvaro, närhet till natur, kultur- och fritidsaktiviteter, evenemang och nöjesliv, prisvärda bostäder, bra kommunikationer, goda förutsättningar för barn och ungdomar samt tillväxt, satsningar och framåtanda!

Jag är jättesugen på att flytta till Skellefteå – kan jag flytta upp först och sen söka jobb?

Du är välkommen att skicka in din ansökan till Relocateprogrammet. Vi kommer då i urvalsprocessen ha dialog om potentiella arbetsgivare. I de flesta fall behöver du vara aktuell för anställning eller studieplats för att du ska få stöd med ditt bostadssökande via Relocate.

Vilket stöd ges vid flytt?

Det är ett stort steg att bestämma sig för att flytta och vi vill göra det så lätt och bekvämt som möjligt, därför håller vi personlig kontakt med dig genom hela resan. Du får stöd och guidning genom hela processen, från att spetsa din kompetens med utbildningar som ökar möjligheten till snabb anställning, till att hitta boende och nya sociala sammanhang.

Kan jag få flyttbidrag?

Nej, inte i dagsläget.

Kan jag få ekonomiskt stöd om jag vill besöka Skellefteå innan flytt?

Om du ska på intervju i Skellefteå kan du ansöka om ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen. Programmet har påverkats av pandemiläget och i dagsläget har vi därför inga inplanerade deltagarresor till Skellefteå.
Klicka här för att läsa om ersättning via Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får jag en bostad om jag är med i programmet?

Nej, programmet förmedlar inte bostäder, men våra personliga guider ger dig stöd i ditt sökande efter bostad. De har bra kunskap om bostadsmarknaden i Skellefteå och kan ge ett unikt stöd. I vissa fall kan tillfälliga bostadslösningar finnas så att du kan flytta upp och söka en permanentbostad väl på plats i Skellefteå.

Fritiden

Vilka föreningar och fritidsaktiviteter finns i Skellefteå?

I Skellefteå kommuns föreningsregister hittar du information om registrerade föreningar som finns i Skellefteå.
Klicka här för att läsa om vilka föreningar som finns i Skellefteå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Visit Skellefteås hemsida kan du hitta tips på olika fritidsaktiviteter runt om i kommunen.
Klicka här för att läsa om fritidsaktiviteter runt om i Skellefteå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som deltagare i Relocateprogrammet får du också stöd, tips och råd av dina personliga guider till att hitta just den aktivitet som passar dig.

Vilka volontäruppdrag finns i Skellefteå?

I Skellefteå finns flera organisationer och föreningar som tar emot volontärer, och uppdragen är både många och varierande. Det kan handla om allt från köks- och caféarbete, butiksarbete, chaufförer som hämtar varor, administrativt arbete och insamlingar till att hjälpa utsatta personer i sitt dagliga liv, läxläsning, språkträning och besöka äldre och sjuka. Som volontär gör du skillnad för medmänniskor i både vardag och kris. Du hjälper andra, samtidigt som du får en möjlighet att komma in i samhället, lära dig nya saker och utvecklas. Alla är välkomna att bli volontär, oavsett bakgrund och erfarenhet, det viktiga är ditt engagemang och dina personliga egenskaper.

Är du intresserad av att bli volontär? Nedan finns organisationer som gärna vill ha kontakt med dig, klicka på länkarna för information om:
Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Röda Korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skellefteå Stadsmission Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
PMU Second hand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Junis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Volontärbyrån är en nationell sajt där många organisationer lägger ut specifika volontäruppdrag.
Klicka här för att läsa om Volontärbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skola

Jag har barn i förskole-/skolålder, vilket stöd finns?

Det finns öppna förskolor/familjecentraler, förskolor, OB-förskolor, grundskolor, Internationella Engelska Skolan , särskola och gymnasieskolor. Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, om avståndet är tillräckligt långt. Fritidshem och fritidsklubbar är vanliga i anslutning till skolverksamheten. De erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter inom kultur, skapande, idrott och rörelse. Fritidsgårdar finns för barn från årskurs 7 och uppåt.
Klicka här för att läsa om vilket stöd som finns att få Öppnas i nytt fönster.

Anmälan och mer information

Var anmäler jag mig till Relocate?

Du anmäler ditt intresse via ett webbformulär och sen hör vi av oss till dig.
Klicka här för att anmäla intresse för att arbeta för Northvolt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Klicka här för att anmäla intresse för att arbeta inom Skellefteå kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Klicka här för att anmäla intresse för att arbeta inom Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när jag har anmält mitt intresse?

Efter att du anmält ditt intresse kommer du att få svara på ett antal frågor via ett digitalt system som heter Recruto. Därefter påbörjas urvalsprocessen för att kunna besluta om vilka av er som visat intresse som ska ges möjlighet att delta i Relocateprogrammet. För urvalet används olika metoder beroende på vilket arbete du främst är intresserad av. Arbetsförmedlingen och arbetsgivare bjuder om det blir aktuellt in till intervjuer. Deltagarurvalet är viktigt eftersom slutmålet är en anställning hos någon av Skellefteås många arbetsgivare och givetvis att du ska trivas i din nya hemstad Skellefteå.

Vem kontaktar jag för mer information?

För mer information om Relocate kan du kontakta kundtjänst via telefon 0910-73 50 00, tryck 4 eller mejla till relocate@skelleftea.se. För mer information och frågor till Arbetsförmedlingen, mejla till go-north@arbetsformedlingen.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 januari 2023

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.