En stad i kraftig tillväxt ställer krav på bra och tillgänglig kommunikation

När Skellefteå förändras hänger allt ihop. Det är mycket som sker samtidigt på resan mot att bli 90 000 invånare redan 2030 (det är ca 15 000 fler än vi är idag). Det handlar om utbildning, arbetstillfällen, vård och omsorg, fritidsmöjligheter, öppenhet, hållbarhet och väldigt mycket mer. Och allt detta kräver en kommun som är snabbfotad och tillgänglig.

Ofta skiljer sig det grafiska uttrycket för en landningssida i en kampanj från "moderwebben". För att snabbare, och mer kostnadseffektivt, kunna erbjuda den pusselbiten till en kampanj eller ett projekt behövde vi tänka annorlunda än vi gjort tidigare.

Vill du dela domän med mig?

Så länge en fristående sajt kan dela domänen skelleftea.se så kan den placeras i samma hus. Vi kommer också att ha sajter som får egna hus just utifrån att de behöver en egen domän.

15 webbplatser, två varumärken under ett hus

Vi utgår från våra mallar när vi skapar sajterna. Mallarna är väldigt flexibla och ger redaktören utrymme att använda dem på olika sätt.

Olika mallar hanterar olika css:er och därför kan också samma modul visas på lite olika sätt beroende på vilken sajt man arbetar på. Men vi har även moduler där redaktören gör specifika inställningar utifrån vilken sajt de ska användas på.


Vi hanterar båda våra stora varumärken (Skellefteå kommun och platsen Skellefteå), med separata grafiska profiler, inom samma hus och de delar en gemensam startsida.


Redaktörens frihet, administratörens huvudvärk?

Vi har kraftigt minskat antalet redaktörer ute i förvaltningarna och istället gett dem vi har bra utbildning och möjligheter till support från oss i digitala teamet.

Vi har hittills inte varit med om att någon har förstört något - det är bara vi som sysslar med sådant! Utan snarare att de flesta användarna är ganska försiktiga och hellre frågar först. Med andra ord, mycket frihet och väldigt lite huvudvärk!

För att förenkla för redaktörerna har vi

  • Rättighetsstyrt vissa inställningar som färger och typsnitt så att de inte behöver se allt.
  • Lagt upp inspirationssidor där man kan kopiera färdiga layouter som passar till de mallar vi har utifrån respektive varumärke

Filmmaterial att ta del av

Filmmaterial att ta del av

Vision

Vision

En personaliserad upplevelse...

...som samlar information och tjänster på en plats

Frågor? Kontakta oss!

Frågor? Kontakta oss!