Skellefteå konsthall erbjuder gratis skolprogram för åldersgrupperna, förskolebarn till vuxenstuderande, där visning och bildverkstad ingår (1,5 timmar). Många av våra utställningar kan användas ämnesöverskridande till exempel bild, matematik och svenska. I bildverkstad lyfter vi teman eller tekniker i de aktuella utställningarna.

Att bemötas likvärdigt är en mänsklig rättighet. Skellefteå Konsthalls pedagogiska vision är att alla, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariationer ska ha tillgång till konsten. Vi vill låta konsten vara en möjliggörare till allas kreativitet och vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar efter era behov.

Utgångspunkten för Skellefteå Konsthalls verksamhet är samtidskonsten. Varje år skapas visningar och workshops utifrån de nya utställningarna. Där vi vill erbjuda ett lustfyllt lärande med konsten i fokus och motivera till unga människors till engagemang och deltagande i samtalet kring konst kan vara.

Vid varje utställning lägger vi ut erbjudanden till skolan på Skellefteå kommuns insida.

Välkommen att boka in en guidad visning i Meijersamlingen

Grupper och skolklasser är välkommen att boka in guidad visning i Meijersamlingen. Bokning sker via vår kulturguide Johanna. Henne når ni via mejl: johanna.ahnqvist@skellefta.se.

En visning i Meijersamling tar ca 30 minuter, är gratis och kräver ingen förkunskap i ämnet. Vår ambition är att ge en lustfylld ingång till konsten.

Plats: Meijersamlingen på Nordanå

I utställningen Tillsammans igen visas ett tjugotal verk, från 70-talet fram till 2019, där Sture Meijer (f.1931) på olika sätt fångat stämningar och känslor. En del motiv visar människan allena, medan andra behandlar människans relation till naturen och till varandra. Flera av verken visar hur djur och natur förändrats och ibland till och med skadats som följd av människans ohållbara levnadsätt som till slut når en punkt där naturen slår tillbaka.

bild på träslag

KONSTVERKSTAN FÖR UNGA & VUXNA

Är du intresserad av konst och nyfiken på eget skapande? Varje torsdag mellan kl. 16-20 gör vi plats i konstverkstan på SARA kulturhus för att uppleva konst och eget skapande med inspiration från aktuella utställningar, den offentliga konsten och kommunens konstsamling.

DROP IN och kostnadsfritt, inga förkunskaper krävs. Varmt välkommen!

Ett samarbete mellan konstpedagogerna på Skellefteå konsthall och Museum Anna Nordlander

Har du några frågor eller vill veta mer?
Mejla till malin.nilsson@skelleftea.se

Bild på träslag

KONSTVERKSTAN FÖR BARN I VUXET SÄLLSKAP

Välkommen att uppleva konst och eget skapande tillsammans med konstpedagogerna på Museum Anna Nordlander och Skellefteå konsthall. Vi utforskar aktuella utställningar, den offentliga konsten och kommunens konstsamling genom olika slags material i en drop-in verkstad. Kostnadsfritt och för barn i alla åldrar. Välkommen!

Lyssna – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor, 13 mars-30 maj 2021

Bildpuff på Utställningen Lyssna