Skellefteå konsthall erbjuder gratis skolprogram för åldersgrupperna, förskolebarn till vuxenstuderande, där visning och bildverkstad ingår (1,5 timmar). Många av våra utställningar kan användas ämnesöverskridande till exempel bild, matematik och svenska. I bildverkstad lyfter vi teman eller tekniker i de aktuella utställningarna.

Att bemötas likvärdigt är en mänsklig rättighet. Skellefteå Konsthalls pedagogiska vision är att alla, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariationer ska ha tillgång till konsten. Vi vill låta konsten vara en möjliggörare till allas kreativitet och vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar efter era behov.

Utgångspunkten för Skellefteå Konsthalls verksamhet är samtidskonsten. Varje år skapas visningar och workshops utifrån de nya utställningarna. Där vi vill erbjuda ett lustfyllt lärande med konsten i fokus och motivera till unga människors till engagemang och deltagande i samtalet kring konst kan vara.

Vid varje utställning lägger vi ut erbjudanden till skolan på Skellefteå kommuns insida.

Guidade visningar

Under varje utställningsperiod som Skellefteå konsthall gästar Sara kulturhus erbjuds guidade visningar i den aktuella utställningen.

En guidad visning tar ca 30 minuter, är kostnadsfri och kräver inga förkunskaper i ämnet.

Har du några frågor eller vill veta mer?
Mejla till skellefteakonsthall@skelleftea.se

bild på träslag

KONSTVERKSTAN

 

Välkommen att uppleva konst och eget skapande tillsammans med konstpedagogerna på Museum Anna Nordlander och Skellefteå konsthall. Vi utforskar aktuella utställningar, den offentliga konsten och kommunens konstsamling genom olika slags material i en drop-in verkstad. Kostnadsfritt och för barn i alla åldrar.

Har du några frågor eller vill veta mer?
Mejla till skellefteakonsthall@skelleftea.se

 

Babyvisning

Vad är en babyvisning och vad kan man göra i verkstan på Sara Kulturhus? I höst startar Skellefteå Konsthall babyvisningar i lugnt tempo för de allra minsta, där barnen får ta plats.

Kreativitet är något vi föds med och en viktig drivkraft för var och ens utveckling. Bebisar utforskar ständigt sin omvärld med alla sina sinnen. Med hjälp av känsel, smak, doft och syn upptäcker, undersöker, bearbetar man sin omvärld och lämnar spår – Vad blev det när jag målade med fingret på papperet? En form, en färg blev synlig – ett avtryck från mig!

I utställningshallen på Sara ger vi en långsam visning kring några bilder. I vagn eller bärsele får barnet komma nära några konstverk -ibland förstärkta med någon effekt.

I verkstan får bebisen vara endast i blöja, och där förälder assisterar sitt barn. Vi använder ätbar färg ifall barnet stoppar i munnen. Barnet får utforska olika former, avtryck tillsammans med sin förälder.

DATUM OCH TIDER:

Har du några frågor eller vill veta mer?
Mejla till skellefteakonsthall@skelleftea.se

Lyssna – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor, 13 mars-30 maj 2021

Bildpuff på Utställningen Lyssna