Bild på Sture Meijer konst

STURE MEIJER – landskap och människa

I Sture Meijers bildvärld förekommer ofta människan och landskapet som motiv. Människan gestaltas många gånger ensam eller i grupp, ansiktslös och anonym utan attribut. Ibland framställs hon ihopkrupen och frånvänd betraktaren, ibland stående i olika positioner, mot eller ifrån varandra. Som så många andra konstnärer genom historien har han använt sig av människokroppen som motiv med åtskilliga modellstudier. Det centrala i hans figurativa måleri är kompositionen mellan hans torsoliknande figurer och hans expressiva, koloristiska måleri. I Sture Meijers målningar av badande människor i stilla vatten eller ensamma och flytande på ytan av mörkt vågspel, skapas egensinniga världar. Meijer har återkommande utformat sina stumma gestalter på land eller i vatten, i par eller som solitärer där han kan vända och vrida på färgens möjligheter och kompositionens rytm. Tyngdpunkten ligger på ljusets måleriska verkan där människokroppen har en mindre roll men fungerar som en del av helhetens komposition, ljus och skuggspel.

Konstnärens landskapsmålningar av suggestiv natur är intensiva och sinnliga. Meijer har genom åren intresserat sig för naturens kretslopp och hur den närliggande vardagen är kopplad till olika skeenden i naturen – livets kretslopp. Han har ofta arbetat med material som inbegriper naturen själv och dess årstidsväxlingar. Växthus och stilleben av till exempel äpplen, fågelkranier och fjädrar visar på livets kretslopp och omvandling, hur allt dör och förnyas. I samlingen finns åtskilliga studier av landskapet i olika tekniker, exempelvis trädgården och dess förgänglighet realistiskt avbildad eller expressionistisk i sitt uttryck.

I och med att Meijersamlingen, Nordanå, har öppnat upp som vanligt igen kommer verksamheten under våren att aktivera samlingen på olika sätt, dels genom guidade visningar för skolor och allmänhet dels genom en föreläsningsserie i Hörsalen på Nordanå. Föreläsare för detta tillfälle är universitetslektor Katrin Holmqvist Sten vid konstvetenskap, Umeå universitet och verksam vid Arkitekthögskolan

Sture Meijers bildvärld rymmer inte sällan inslag av natur; från obestämbar växtlighet och djurliknande varelser till nattens mörker och vattenspeglar, inte sällan med mänskliga figurer som huvudkaraktärer. Vad berättar dessa verk? I föredraget sätts Meijers konst in i ett historiskt men också nutida sammanhang där landskapsmåleri, samtidsengagerad konst, närbesläktade konstnärskap såsom Hans Wigert (1932-2015) och Ulf Gripenholm (f. 1943) samt skönlitterära källor bildar en fond för att fördjupa förståelsen av hans verk.

Katrin Holmqvist Sten är universitetslektor i konstvetenskap vid Umeå universitet och verksam vid Arkitekthögskolan.

Dag: 26 april

Tid: 18.00

Plats: Hörsalen, Nordanå

Arrangör: Skellefteå konsthall; Meijersamlingen

Bokning: https://simplesignup.se/event/191433 Länk till annan webbplats.

I och med att Meijersamlingen, Nordanå, har öppnat upp som vanligt igen kommer verksamheten under våren att aktivera samlingen på olika sätt, dels genom guidade visningar för skolor och allmänhet dels genom en föreläsningsserie i Hörsalen på Nordanå. Först ut i föreläsningsserien är konstnären Gunilla Samberg som kommer hålla en föreläsning med bilder, där Gunilla Sambergs verk möter Sture Meijers måleri; en hyllning till det fria ordet, det öppna samtalet och konstnärers och författares rätt att gestalta tillvaron.

Konsten och kulturen är en viktig motkraft i en tid av krig och humanistisk katastrof. Endast 14 % av världens befolkning lever i dag i demokratier. På många håll i världen, även i vårt land ser vi anti-demokratiska strömningar. Vi alla har ett ansvar att slå vakt om yttrandefriheten och konstens frihet.

Gunilla Samberg, konstnär, Umeå, arbetar med utställningar och offentliga gestaltningar, senast verket UPP-såt 2022 i Uppsala nya stadshus. Förutom installationer och objekt, ofta textbaserade, bjuder Samberg in till konstnärliga processer som resulterar i kollektiv performance, bl.a. Molnskugga och Convoy från 2014.

År 2019 nominerades Gunilla Samberg till Västerbottens Kurirens kulturpris med motiveringen: Med klimatet, demokratin och feminismen som centrala drivkrafter har hon ständigt varit både före sin tid och mitt i samtiden.

Dag: 19 april

Tid: 18.00