Tillsammans igen

Bild på Sture Meijer konst

Konsten har alltid arrangerat, tolkat och definierat naturen. I konsten har naturen och landskapet inte endast existerat i fysisk form utan också fått vara ett kulturellt uttryck för att strukturera, representera och symbolisera den tid vi lever i och människans inre.

I Sture Meijers bildvärld finns ett undersökande av naturliga och mänskliga processer i olika tider och rum, naturens egna frihet och återhämtning, människors och djurs rörelse genom inre och yttre landskap, fiktiva eller identifierbara. Meijers landskap kan ses som en metafor för relationen mellan människan och dess innersta väsen men också mellan människan och naturen. Hotet mot naturen och därav även hotet mot människan är ofta närvarande och det är tydligt att Meijer funderat mycket på ekologiska och samhälleliga frågor som berör vår miljö och de klimatförändringar vi står inför.

Utställningen titel Tillsammans igen syftar på den pandemi som råder och hur snabbt den påverkat vårt liv och existens. För bara hundra år sedan sågs naturen som en obegränsad resurs som inte påverkades märkbart av mänsklig påfrestning och på relativt kort tid har människans förhållande till naturen och synen på vår plats i naturen förändrats väsentligt. De senaste årtiondena har det blivit tydligare att den moderna tekniken belastar våra naturresurser och att detta i slutändan kommer att slå tillbaka på oss själva. Insikten om hur viktig roll människan har i samspelet med naturen har lett till att mänskligheten nu befinner sig vid en vändpunkt. En kris som tvingar oss till att skapa nya tankesätt och utmana de gamla.

I och med att Meijersamlingen, Nordanå, har öppnat upp som vanligt igen kommer verksamheten under våren att aktivera samlingen på olika sätt, dels genom guidade visningar för skolor och allmänhet dels genom en föreläsningsserie i Hörsalen på Nordanå. Föreläsare för detta tillfälle är universitetslektor Katrin Holmqvist Sten vid konstvetenskap, Umeå universitet och verksam vid Arkitekthögskolan

Sture Meijers bildvärld rymmer inte sällan inslag av natur; från obestämbar växtlighet och djurliknande varelser till nattens mörker och vattenspeglar, inte sällan med mänskliga figurer som huvudkaraktärer. Vad berättar dessa verk? I föredraget sätts Meijers konst in i ett historiskt men också nutida sammanhang där landskapsmåleri, samtidsengagerad konst, närbesläktade konstnärskap såsom Hans Wigert (1932-2015) och Ulf Gripenholm (f. 1943) samt skönlitterära källor bildar en fond för att fördjupa förståelsen av hans verk.

Katrin Holmqvist Sten är universitetslektor i konstvetenskap vid Umeå universitet och verksam vid Arkitekthögskolan.

Dag: 26 april

Tid: 18.00

Plats: Hörsalen, Nordanå

Arrangör: Skellefteå konsthall; Meijersamlingen

Bokning: https://simplesignup.se/event/191433 Länk till annan webbplats.

I och med att Meijersamlingen, Nordanå, har öppnat upp som vanligt igen kommer verksamheten under våren att aktivera samlingen på olika sätt, dels genom guidade visningar för skolor och allmänhet dels genom en föreläsningsserie i Hörsalen på Nordanå. Först ut i föreläsningsserien är konstnären Gunilla Samberg som kommer hålla en föreläsning med bilder, där Gunilla Sambergs verk möter Sture Meijers måleri; en hyllning till det fria ordet, det öppna samtalet och konstnärers och författares rätt att gestalta tillvaron.

Konsten och kulturen är en viktig motkraft i en tid av krig och humanistisk katastrof. Endast 14 % av världens befolkning lever i dag i demokratier. På många håll i världen, även i vårt land ser vi anti-demokratiska strömningar. Vi alla har ett ansvar att slå vakt om yttrandefriheten och konstens frihet.

Gunilla Samberg, konstnär, Umeå, arbetar med utställningar och offentliga gestaltningar, senast verket UPP-såt 2022 i Uppsala nya stadshus. Förutom installationer och objekt, ofta textbaserade, bjuder Samberg in till konstnärliga processer som resulterar i kollektiv performance, bl.a. Molnskugga och Convoy från 2014.

År 2019 nominerades Gunilla Samberg till Västerbottens Kurirens kulturpris med motiveringen: Med klimatet, demokratin och feminismen som centrala drivkrafter har hon ständigt varit både före sin tid och mitt i samtiden.

Dag: 19 april

Tid: 18.00

Plats: Hörsalen, Nordanå

Bokning: https://simplesignup.se/event/191430 Länk till annan webbplats.