Skellefteå Konsthalls verksamhet ska verka för att integrera konst i det offentliga rummet - där alla, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö. Vår roll är också att medverka till att utveckla samspelet mellan konst, plats och identitet.

Konstnärer är de entreprenörer som bäst förmår att gestalta vår tid och ge impulser till att vidga våra vyer. Närvaron av konsten i vår offentliga miljö möjliggör möten och förmerar vår stadsmiljö. Vår konstsamling är därför viktig på många plan då den speglar både vår historia liksom vår tids sammanhang. I Skellefteå kommun har vi tillämpat enprocentregeln sedan 1962. Genom enprocentregeln kan ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme skapas för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. Enprocentregeln betyder att en procent av byggnationskostnaderna, nybyggnationer och ombyggnationer, går till konstnärlig gestaltning.