"rootPage" is not defined.

Skellefteå Konsthall verkar för att integrera konst i det offentliga rummet där alla ska ha möjlighet att uppleva konst, oavsett vem man är eller hur man lever. Vi medverkar också till att utveckla samspelet mellan konst, plats och identitet.

Konstnärer gestaltar vår tid och ger impulser till att vidga vyerna. Närvaron av konst i det offentliga möjliggör möten mellan människor, och förmerar stadsmiljön. Kommunens konstsamling är viktig på många plan då den speglar både historien och nuet. Skellefteå kommun har tillämpat enprocentsregeln sedan 1962. Det innebär att en procent av kostnaderna vid nybyggnation och ombyggnation, går till konstnärlig gestaltning. Genom enprocentsregeln kan ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme skapas för konsten i planering och byggande av offentliga miljöer.