OFFENTLIG GESTALTNING 1%

Skellefteå kommun

Konstgestaltning till ACE – Arctic Center of Energy

Vi gör en samhällsomvandling. Skellefteå kommun och Skellefteå konsthall bjuder in konstnärer att lämna anbud om skissuppdrag gällande ACE Arctic Center of Energy – ett kompetenscenter för forskning och utveckling om cirkulär energi. Initiativtagare är Luleå Tekniska Universitet, Northvolt, Skellefteå kraft och Skellefteå kommun.

Ledord: Laboratorium och testbädd där internationell spetskompetens och lokal förankring möter det pulserande och visionära. Med återbruk, flexibilitet och mångfaldiga uttryck skapas en bro mellan historia och samtid i Skellefteås nya landmärke. Mål: Parkeringsplats som omvandlas till ett experimentellt internationellt laboratorium för forskning och utveckling om cirkulär energi för nuet och framtiden i en byggnad med noll koldioxidutsläpp.

Tre utvalda konstnärer erbjuds efter anbudsansökan ett skissuppdrag med arvode 40 000 kronor. Den konstnär som tilldelas uppdraget har en budget för produktion och utförande om 1 200 000 kronor.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2024

För att hämta förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud måste presumtiv anbudsgivare registrera sig på e-avrop.com. Vi rekommenderar att konto registreras i god tid före sista dag för ansökan.

Registrera konto (e-avrop.com) Länk till annan webbplats.

https://www.e-avrop.com/skelleftea/e-Upphandling/administration/Procurement.aspx?id=93901 Länk till annan webbplats.

https://www.e-avrop.com/information/upphandling/anbudsInlamning/Lamna_Anbud.htm Länk till annan webbplats.

e-Avrop - Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.