Anna Berglund

Glänta är en visuell tolkning i glas och ljus av platsens geografiska och biologiska identitet.

Där björken bär uppgiften som igenkännings-markör och stämningsfull ljusspridare för de boende och dess besökare. Verket består av tre individuellt utformade och friblåsta björkstammar som är dryga 70 cm långa.

Verk: Glänta

År: 2010

Teknik: Glas

Var: Äldreboendet Ömheten

Fotograf: Krister Hägglund