Anna Kindgren och Carina Gunnars

Konstnärerna har med verket Helio, Anderstorps gymnasiets huvudentré, velat skapa på distans en illusorisk portal som på insidan översvämmas av solgult ljus.

I kontrast till de mörka vintermånaderna på norra halvklotet vill konstnärerna lyfta fram den brasilianska konstnären Helio Oiticicas färgskala. Rio de Janeiro, där Helio bodde, ligger i den södra delen av världen där solen är stark och Helios namn är det grekiska ordet för sol. Många av hans verk handlade om vardagliga saker som hade en mycket specifik färgskala som de också lånat färgerna från. Verket kan ses som en hyllning till honom och en bindning/relation mellan konstnär, verklighet, verk, betraktare och objektets syfte här i form av en portal.

En relation som kan upprättas mellan platser och människor. Portaler kan indikera att vi passerar genom något för att komma ut som något annat, på andra sidan. Konstnärerna vill med verket uppmuntra alla elever och andra som går genom portarna i Anderstorps gymnasium att återfå makten över sina egna inre önskemål om vad de vill med sina liv.

akcg (anna kindgren och carina gunnars)är ett konstnärskap vars arbete utforskar relationen mellan konst och diskursiva fält som exempelvis “hållbarhet”, gentrifiering, digitalisering och makt, som den manifesteras inte minst utifrån kategorier som klass, färg, kön. De utexaminerades från Umeå universitet, Konsthögskolan 1996 respektive 1997.

Verk: Helio

År: 2016

Teknik: Plåt

Var: Anderstorps gymnasieskola

Projektledare: Anna-Karin Larsson

Fotograf: Krister Hägglund

Fotograf: Krister Hägglund