Christina Västerbo

För Christina Västerbo(f 1964)är den konstnärliga processen viktig dvs bildens uppbyggnad, allt från material, struktur till motiv. Vad som händer om hon plockar in former och material från olika bildvärldar i sina verk, vilket ger referenser till både konstvärlden och den mer triviala vardagen. En bildvärld där lekfullhet möter allvar och verklighet möter dröm och fantasi.

Gestaltningen på Norrhammarskolan genomfördes under hösten 2012. Hennes skissförslag avsåg att ge ett helhetsgrepp av den aktuella miljön, där den konstnärliga gestaltningen integreras i den befintliga arkitekturen. Syftet var att konsten skulle sträcka sig över delar av våningarna i respektive trapphus. Arbetet kom att utföras i italiensk glasmosaik (Smalti), som har ett stort utbud av olika färger och nyanser. Mosaikbitarna är monterade bit för bit på 6 mm gipsskivor placerade direkt på tegelväggen. Storleken på de stora kvadratiska mosaikerna är 120x120 cm vardera. Tema och motivval har gjorts i syfte att passa in i en skolmiljö och innehåller igenkännliga objekt hämtade från skolans värld. Dessa består av exempelvis geometriska figurer, linjaler och gradskivor, samt även siffror och bokstäver. Hennes tanke bakom detta tema är att i den konstnärliga gestaltningen ge direkta referenser till den undervisningssituation som dagligen möter barnen i skolan. Därutöver har hon inspirerats av tangrampussel och origami, vilket ger en lätthetskänsla och lekfullhet till mosaiken. Ett pussel har även funktionen att alla bitar är lika viktiga. Formspråket är tänkt att passa in i skolbyggnadens 50-talsarkitektur. Verkens färger är vidare valda i syfte att korrespondera med den redan befintliga genomtänkta formspråket i lokalerna.

Verk: Pussel

År: 2012

Teknik: Glasmosaik

Var: Två trapphus, förskola-årskurs 5, Norrhammarskolan  

Projektledare: Anna-Karin Larsson

Fotograf. Krister Hägglund

Fotograf: Krister Hägglund

Fotograf: Krister Hägglund