David Svensson

Konstverket som har formen av en ljuskrona har fått en central placering i skolans hjärta. Pratbubblorna symboliserar samtalet och tankarna som pågår i uppehållsrummet, i elevernas umgänge med varandra. Färgerna som rör sig runt hela färgcirkeln visar både på mångfald och olika känslolägen.

Konstverket kommer även att förändras med rörelser i rummet, när man går, om man ser det underifrån eller från sidan en våning upp. Upplevelsen kommer också att skifta i takt med dagen och de olika årstiderna, beroende på allmänljuset i rummet. Konstnären har valt att arbeta med glas som är ett beständigt, brandsäkert och vackert material, som åldras med värdighet.

Konstnärens förhoppning är att verket ska bidra till att skapa en trivsam, välkomnande och attraktiv miljö. Glaset bildar också en dialog med ljusgårdens gedigna naturmaterial i trä, där de båda materialen tillför varandra arkitekturmässiga kvalitéer.

David Svensson arbetar med skulptur, installation, måleri och collage. Han är född 1973 i Skillingaryd och är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Kunsthogskolen i Oslo, Malmö konsthögskola samt på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. David Svensson bor och arbetar i Malmö.

Verk: Messages

År: 2018

Teknik: Glas

Var: Morö Backe skola

Fotograf: Krister Hägglund

Fotograf: Krister Hägglund