Eva lange

Skulpturen Blomman, en stor tulpan som växer ur marken och är tydlig i formen.

Den tar emot betraktarens blick och beröring med en växts styrka och känslighet. Dess storlek gör att den också på avstånd blir en vägvisare till höjdens höga områden och planteringar.

Eva Lange är utbildad på konsthögskolan i Stockholm 1959-64 och har därefter arbetat med utställningar och offentliga uppdrag. Hon har varit lärare på Birkagårdens konstlinje 1964-94 och konsthögskolan. Lange har under en lång följd av år utforskat skulpturens uttrycksmöjligheter på gränsen mellan det organiska och det abstrakta. Hon skapar former som ger upphov till spännande glidningar i betraktarens varseblivning av dem. Man tycker sig se ett kärl, en växtdel eller ett organ för att till sist acceptera att det man iakttar är en skulptural form som, materialet till trots, tycks ha både andning och puls.

Verk: Blomman

År: 2013

Teknik: Granit

Var: Äldreboendet Höjden

Offentlig konst, mats caldeborg

Fotograf: Krister Hägglund

Offentlig konst, mats caldeborg

Fotograf: Krister Hägglund