Frida Fjellman

Frida Fjellman har valt att arbeta med bubblor som tema. Bubblor i olika formationer som i likhet med såpbubblor placerar sig lite som de själva vill. I ansamlingar men också ensamma och i färre antal lite här och där. Det ska se ut som bubblorna lever sitt eget liv.

Förskolans tema i samband med att den byggdes var att utgå från de fyra elementen vilket också lyfts fram i verket. Luft: Utrymmet där bubblorna svävar och breder ut sig är luften. Luften är en förutsättning för bubblorna, även invändigt. Vatten: För att bubblor i verkliga livet ska bildas krävs vatten. Vatten och exempelvis såpa. Vatten är också ofta en förutsättning för bubblor och om inte annat är det något vi associerar med bubblor. T.ex. när en fisk eller annat djur blåser ut luft under vatten, då bildas bubblor. Eld: Elden får blixtarna som sammanlänkar bubblorna stå för. Jord: Barnen och personalen är jorden, själva förankringen.

Det finns en del fin symbolik med bubblor, i bildvärlden får ju tanken och fantasin symboliseras av bubblor. Man kan också tänka att svävande bubblor i olika färger symboliserar möjligheter och allas lika värde. Ingen bubbla är mer värd än en annan utan det är alla bubblor tillsammans som bildar den fina helheten. Precis som en förskola som skulle vara ganska poänglös utan de som vistas där, barn som vuxna. Det är dynamiken och samarbetet som är viktigt.

Gestaltningen är tänkt att inspirera verksamheten och att fungera som ett positivt inslag som förmedlar energi och nyfikenhet. Verket förändras också under dagen eftersom ljuset påverkar och ger reflektioner och skuggor.

Verk: Hubba Bubba Heaven

År: 2011

Teknik: Sammanfogade akrylbubblor

Var: Morö backe förskola

Fotograf: Krister Hägglund

Fotograf: Krister Hägglund