Knutte Wester

Platsen för verket är trapp- och hisshusets norra gavel på grundskolan i Boliden. Skulpturen i fiberarmerad polyester har en idémässig koppling till platsen så tillvida att barnets kropp är sammansatt av skolbarnens avgjutna kroppsdelar. Även snöret vilket skulpturen håller sig fast i består av skolbarnens inlämnade kläder.

Knutte Westers konstnärliga arbete vittnar om ett djupt deltagande på ett både teoretiskt och fysiskt plan. Han utgår ofta från missförhållanden i samhället och visar hur makt brukas och missbrukas. Med ett ödmjukt förhållningssätt lyfter han fram de utsattas berättelser och gör de olika personerna, ofta barn och kvinnor, delaktiga i tillblivelsen av det färdiga konstverket. Han flyttar sin ateljé till dem han vill skildra och det är genom öppna processer, där skapandet sker i samarbeten av olika slag, som hans konst blir till. Knutte Wester har sedan han gick ut Konsthögskolan i Umeå 2003 arbetat konceptuellt och oavsett teknik som video, skulptur, fotografi och installation genomsyras hans arbeten alltid av ett dokumentärt inslag.

Knutte Westers examensarbete 2003 var en öppen ateljé vid en flyktingförläggning i Boliden. Det var där han utvecklade en vänskap med Kosovopojken Gzim som väntade på uppehållstillstånd. Mötet med Gzim utmynnade i en film och en utställning, ”Den frusna sjön”, där en bronsskulptur ingick som idag är placerad i Stadsparken i Skellefteå. Att konstnären Knutte Wester fick ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i Boliden var både självklart och intressant.

Verk: Gzim och den frusna sjön

År: 2015

Var: Stadsparken

Verk: Medan världen ännu är magisk

År: 2017

Teknik: Fiberarmerad polyester.

Var: Trapp- och hisshusets norra gavel på grundskolan i Boliden

Offentlig konst, mats caldeborgFörstora bilden

Verk: Gzim och den frusna sjön. Fotograf: Anna-Karin Larsson.

Offentlig konst, mats caldeborg

Verk: Medan världen ännu är magisk. Fotograf: Anna-Karin Larsson.