Stina Wirsén

Stina Wirséns konstnärliga gestaltning finns att se på Norrbacka förskola, där utgångspunkten är en kaklad rundel på våningsplan 1 som sedan återkommer i mindre format vid övriga entréer på skolan.

Materialet är handmålat kakel vilket framtagits i samarbete med Kakelmakeriet. Verket har fått titeln Växa, - väx lilla frö! Stina Wirséns tankar kring verken är att göra en lustfylld bild att samlas kring och att få gå in i. Det runda rummet är omgivet av träden/ skogen, där alla frukter har en egen personlighet. Vilken frukt är jag idag? En liten ledsen frukt, eller det glada äpplet? Hittar jag min kompis bland träden? Är jag själva trädet idag? Eller har jag gömt mig bland bladen? Stina Wirsén vill bidra med en bildvärld som bejakar och lockar till en ökad associationsförmåga. Förhoppningen är också att pedagogerna ska inspireras till att arbeta kreativt med barnen, att utsmyckningen kan locka till workshops och bildlekar med växande och öppenhet.

Stina Wirsén, född 1968 och uppvuxen i Älvsjö, Stockholm, har med sina illustrationer i bland annat dagspress bidragit till att lyfta fram och stärka tecknade illustrationens ställning i Sverige. Efter utbildning på Konstfack 1985 -92 har Wirsén under många år varit anställd på Dagens Nyheter, där hon förutom att bidra med egna illustrationer, också ansvarade över frilansinköpen. Under denna tid fick DN många priser för sin layout och för sina teckningar. I sitt arbete växlar hon stil och metod i olika genrer, allt från mode- till resereportage, i samarbete både med journalister och författare. Hennes särpräglade stil känns dock alltid igen med sina säkert slarviga linjer som precist fångar karaktärer och nutida kontexter.

År 2007 och 2010 illustrerade hon för posten frimärken med svenska modeskapares kreationer samt svenska delikatesser. Hon har även illustrerat antologier och bilderböcker ”ABC-boken för de minsta”, ”Små flickor och stora” samt ”Leka tre” är exempel på detta. Böckerna om Rut och Knut är resultatet av ett samarbete inom familjen Wirsén, författaren och specialläraren Carin Wirsén och formgivaren Christian Wirsén. Det är böcker som bland annat handlar om hur en snäll och foglig flicka förvandlas till en stark flicka som tar plats. Syskontemat breddades 2007 med tillkomsten av lilla Tjut. År 2007 tilldelades böckerna Expressens barnbokspris, Heffaklumpen och året därpå fick boken ”Rut och Knut ställer ut” Elsa Beskow-plaketten. Stina Wirsén har även skrivit och illustrerat egna pekböcker som Vem-serien som inleddes 2005. I de senaste två Vem-böckerna, ”Vems kompis?” och ”Vem är död?”, tar Wirsén upp stora moraliskt laddade frågor, där konflikter, sorg och saknad behandlas utan omskrivningar. Wirsén beskriver situationen och lämnar tolkningen åt läsaren. Bokserien ”Brokiga” med fantasifulla figurer som stimulerar till inlärning har växt till att omfatta även textilier och prylar till barn.

Verk: Växa

År: 2015

Teknik: Målat kakel

Var: Norrbacka förskola

Projektledare: Anna-Karin Larsson

Fotograf: Krister Hägglund

Fotograf: Krister Hägglund