Thomas Nordström och Annika Oskarsson

"Flow", en associativ och lekfull konstnärlig gestaltning, invigdes i samband med att Floraskolan öppnade. Konstverket har också en praktisk funktion med sitt ljus som kan upplevas även vid årets och dygnets mörka timmar, samt tillhörande bänkar för möten, samtal och paus.

Verkets tema är inspirerat av en artikel i Pedagogiskt magasin där professor i ämnesdidaktik Aadu Ott (1940–2020) beskriver pedagogik i förhållande till neurovetenskap i olika perspektiv. Människans hjärna består av över 100 miljarder nervceller (neuroner) som är kopplade till varandra i en komplex struktur som genererar funktioner och en kapacitet som inte överträffas av några datorprogram. Inom forskningsområdet artificiell intelligens försöker man efterlikna hjärnan i så kallade neurala nätverk, så även inom utvecklingen av beräkningsstarka kvantdatorer. Den mänskliga hjärnan utvecklas under hela vår livstid. Nya kopplingar, synapser, uppstår mellan neuroner, olika centra och minnen. Vi utvecklar förmågor, löser problem och tänker i nya banor.

Våra erfarenheter och kunskaper bildar sammanhang. Informationsfragment kopplas samman och skapar förståelse. Med nyfikenhet, engagemang och uthållighet sätts olika processer igång i vårt medvetande. En annan referens är boken "Trädens hemliga liv" av Peter Wohlleben där han beskriver hur träd tar upp impulser från omgivningen, analyserar läget och kommunicerar med andra träd via rotsystemet. Trädens rotspetsar rymmer hjärnliknande strukturer.

Verk: Flow

År: 2021

Var: Floraskolan

Projektledare: Peter Lundström