Tina Frausin

Den konsnärliga gestaltningen för Bureå förskola består av ett tiotal knypplade kaniner i paneler placerade mellan vanliga längder av Gunnebostaket.

Tina Frausins verk är ofta taktila, och inspiration hämtar hon från naturen och den textila traditionen. Gestaltningarna är inte alltid utförda i ett textilt material utan kan lika gärna låna ett textilt uttryck, som till exempel en bro med mönster lånat från virkade spetsdukar. I det här verket har Tina Frausin inspirerats av knyppling som är en hantverksteknik från tidigt 1500-tal.

Verk: Knypplade kaniner

År: 2017

Teknik: Knyppelteknik

Var: Bureå Förskola

Fotograf: Krister Hägglund.

Fotograf: Krister Hägglund.