Besöksadress:

Meijersamlingen, Nordanå.
Ernst Westerlunds allé, 931 33 Skellefteå

Lovisa Ringborg, Silver Days
Visas från och med 11 juni - 21 sept 2022 i Sara Kulturhus

Samling/konstarkiv
(För kommunanställda, se mer information på intranätet)
Dirigentvägen 56
931 46 Skellefteå