Utställningar, gestaltningsuppdrag och samling

Konstintendent
Anna Karin Larsson
anna-karin.larsson@skelleftea.se

Projektledare offentlig konst
Maria Morberg
maria.morberg@skelleftea.se

Konstverkstad och förmedling

Konstpedagog
Malin Nilsson
Malin.nilsson@skelleftea.se

Kulturguide
Johanna Ahnqvist
Johanna.ahnqvist@skelleftea.se