Utställningar, gestaltningsuppdrag och samling

Konstintendent
Anna Karin Larsson
anna-karin.larsson@skelleftea.se

Projektledare offentlig konst enligt 1% regeln
Maria Morberg
maria.morberg@skelleftea.se

Pedagogik och förmedling

Konstpedagog
Malin Nilsson
malin.nilsson@skelleftea.se

Konstpedagog
Cathrin Enqvist
cathrin.enqvist@skelleftea.se

Konstguide
Johanna Ahnqvist
Johanna.ahnqvist@skelleftea.se