Det pedagogiska arbetet för alla åldrar vid Skellefteå konsthall är en integrerad del av verksamheten och sker samtidigt med utställningarna.

Att bemötas likvärdigt är en mänsklig rättighet. Skellefteå Konsthalls pedagogiska vision är att alla, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariationer ska ha tillgång till konsten. Vi vill låta konsten vara en möjliggörare till allas kreativitet och vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar efter behov.

Utgångspunkten för Skellefteå Konsthalls verksamhet är samtidskonsten. Varje år skapas visningar och workshops utifrån de nya utställningarna. Där vi vill erbjuda ett lustfyllt lärande med konsten i fokus och motivera till unga människors till engagemang och deltagande i samtalet kring konst kan vara.

Skolprogram

Vid varje utställning lägger vi ut erbjudanden till skolan på vår webbsida och Skellefteå kommuns insida. Bokningsbar tid är framför allt måndag till onsdag och vi kan ta emot upp till max 30 elever åt gången, mindre grupper är att rekommendera.

Visningar och bildverkstad

Välkommen till någon av alla våra öppna visningar, alltid med fri entré. Håll utkik på Skellefteå kommuns hemsida eller våra sociala medier för vidare information.

Visningar av enbart utställningarna tar ca 30 min och visningar med verkstad ca 1 h 30 min. Vill ni veta mer om visningarna eller boka en särskild gruppvisning utanför nämnda datum kontakta vår konstpedagog.