ARTOTEK på Stadsbiblioteket, Sara Kulturhus

Syftet med artoteket är att invånare ska kunna få möjligheten att låna hem ett urval av grafiska blad från Skellefteå kommuns konstsamling precis som man lånar en bok.

Skellefteå mudkonsthall ambition med Skellefteå kommuns konstsamling, som vi ska vårda och visa, är att väcka intresse för samtidskonst och upprätthålla tid för reflektion kring vad konst kan vara då den är en del av vårt kulturarv och historia.

Till en början påbörjar vi en testperiod med utlån av 10 grafiska blad med olika tekniker och motiv på Stadsbiblioteket i Sara kulturhus. Tanken är att verken lånas ut via Book it, verken är sökbara och går att reservera som vilken media som helst i den publika katalogen. När en besökare vill låna ett verk hjälper vår personal till. Det kan vara att hämta fram verket, reservera som man gör med annan media i reservationshyllan och informerar om lånetiden, som är i två månader

På 1970-talet försåg Konstfrämjandet ett femtiotal bibliotek runt om i Sverige med fyrtio grafiska blad till utlån. Tanken var att alla oavsett bakgrund skulle få tillgång till ett kvalitativt kulturutbud med syftet att konstverk skulle kunna finnas till utlån och växla mellan låntagare precis som en lånebok. Artotek 73 som projektet kallades visade motiv från ett modernt Sverige med nya ideologier och dess historia som industriernas rötter och arbetarnas vardag. De 10 grafiska bladen är från Skellefteå kommuns konstsamling och visar en spännvidd från 1960-tal fram till idag med skiftning i teknik och stil.


Lars Wikström är född 1945. Han bor och verkar i Säter i Dalarna. Han har haft flertalet separatutställningar runt om i Sverige och även deltagit i grupputställningar runtom i världen: däribland Ryssland, Kina, Frankrike och Irland.

Mås, grafiskt blad, 7/260, 40x30 cm.

I verket Byviken, Holmön skildrar Åke Pettersson Nåw båthamnen på Holmön i ett snötäckt landskap. Motivet är typiskt för Pettersson Nåw då han ofta återkommer till att skildra båtar och byggnader i karga landskap på Holmön.

Nils Åke Wilhelm Pettersson (1925–2004). Född i Kalmar. Studier vid konsthögskolan (grafik). Därefter studieresor till England, Nederländerna, Spanien och Frankrike. Debututställning 1948 i Kalmar. Kom fr.om. 50-talet signera sina tavlor NÅW – en signatur baserat på de första bokstäverna i hans för- och mellannamn. Var verksam i Umeå och på Holmön från 60-talet och framåt. Representerad vid Moderna muséet i Stockholm, Kalmar konstmuseum, Kalmar länsmuseum, Smålands museum i Växjö, samt Västerbottensmuseum i Umeå.

Byviken, Holmön, 1960-tal, grafiskt blad, 42x30 cm

Konstnären Julio Le Parc har sedan 1950-talet arbetat med abstrakta och nonfigurativa bilder, skulpturer och installationer, med avstamp i de modernistiska konstriktningarna optisk konst och kinetisk konst.

I sin konst experimenterar Le Parc med linjer och former och undersöker ofta den optiska illusionens effekter. Många gånger framkallar han synvillor och illusioner där bilden är föränderlig beroende var i verket betraktaren fäster sin blick. Han arbetar med rörelser och använder sig då av material så som speglar, ljus och motorer.

Julio Le Parc är född 1928 i Mendoza, Argentina och är utbildad vid konstskolan i Buenos Airens. Han bor och verkar i Frankrike sedan 1960-talet.

Hommage aux prix noble, 1974, färglitografi, 75,5 x 55 cm.

Harry Moberg var en svensk målare och grafiker. I hans bildvärld förekommer ofta landskapsskildringar som inte sällan innehåller små föremål som är utplacerade i landskapen. Inspiration till i hans bildvärld hämtar han från litteraturen; alltifrån grekisk mytologi till modern litteratur.

Harry Moberg (1927–2018) är född i Öregrund. Studerade konst i Frankrike i slutet av 40-talet. Sedan studier hos den svenska konstnären Erling Ärlingsson, därefter studieresor till Frankrike och Spanien. Debututställning på Musées Cagnes-Sur-Mer i Frankrike 1949. Representerad på Värmlands museum, Örebro läns museum, Göteborgs konstmuseum, Kristinehamns kommuns konstsamling, samt Säffle kommuns konstsamling.

Landskap med små pyramider, 1988, grafik, höjd 35 cm, bredd 28 cm.

Birgitta Lundberg är bildkonstnär och arbetar som tecknare, grafiker och konsthantverkare. I sina verk skildrar hon ofta växtriket. Särskilt blomblad i starka färger.

Birgitta Lundberg är född 1935 i Stockholm. Utbildad först vid Maj Laurents konsthantverkskola i Stockholm, därefter studier i dekorativt måleri vid konstfackskolan (1952–1957), samt vid kungliga konsthögskolan (1957–1962). Lundberg finns representerad vid moderna museets samling, Nationalmuseum i Stockholm, Kalmar konstmuseum, Norrbottensmuseum, samt Eskilstunas konstmuseum.

Fikonlövet, 1977, collage, 51 cm x 33 cm.

Lennart Holmbom arbetar främst med måleri och grafik, men även det han kallar ”experimentella projekt”. Inspiration hämtar han från föremål och miljöer som finns i hans närhet. Det kan vara alltifrån mörka och djupa skogspartier, snötyngd stadsmiljöer, till ljusa sommaridyller.

Lennart Holmbom (f.1951) är född och uppvuxen i Jokkmokk. Utbildad konstpedagog vid Sunderbyns konstskola (1973–1976). Kom därefter att arbeta som konstpedagog i Boden. År 1987 flyttade han till Luleå och började arbeta som konstnär på heltid. Holmbom finns representerad vid b.la. Norrbottens museum, Dalarnas museum, statens samlingar, kommuner och landsting, Bulgariska staten, samt Bergnäsets kyrka i Luleå.

I trädgården, 1992, grafiskt blad, 54x38 cm.

Svenerik Jakobsson är en samhällsengagerad konstnär som skildrar människans och djurens villkor runt om i världen. Hans engagemang börjar i sextiotalets Vietnam där konsten blev ett medel mot Vietnamkriget. Sedan sjuttiotalet domineras bildvärlden av djur och natur från såväl Grönland som Arktisk och Antarktis.

Genom resor och expeditioner till både norra och södra ishavet har Jakobsson fått unika möjligheter till att studera djurlivet och naturen vid de både polerna. Studier som senare blivit bilder.

Svenerik Jakobsson (1934) är född i Åre. Utbildad vid konstfack i Stockholm 1953 – 1958, senare grafikstudier för Adelyne Cross-Eriksson 1961–1966. Jacobsson har tidigare arbetat som lärare i grafik på konstskolan i Nuuk. Numera bor och verkar han i Stockholm. Finns representerad på bl.a. New York Public Libery, Biblioteque National i Paris, Tempel University Libery i Philadelphia, Nationalmuseum I Stockholm, Statens museum för konst o Köpenhamn, Statliche museum i Berlin och Grönlands Nationalmuseum i Nuuk.

Ung Kejsarpingvin II, 1991, färgetsning, 55 x41 cm.

I Nils E Johanssons bilder möts man av landskap, interiörer och stilleben i ljusa och klara färger. Ofta förekommer föremål som visar tidens gång och processer; slitna vaser, hinkar som är rostiga, eller husfasader som krackelerat. Emellertid är det inga sorgliga bilder som Johansson återger. Föremålen bidrar snarare till nostalgiska känslor och återblickar.

Nils E Johansson är född 1950 i Karlskrona. Självlärd konstnär. Bor och verkar sedan 1980 på Öland, platsen där han också hämtar inspiration till sin bildvärld. Sin första separatutställning hade han på Galleri Galax i Göteborg 1996. Hans finns representerad vid Emigrantinstitutet i Växjö, amerikanska ambassaden i Stockholm, Kungliga Operan, Ulriksdals slottsteater Confidence, Statens konstråd, Malmö konstdelegation, samt i ett flertal kommuner och landsting.

Soda, 1990-tal, 26 x 33cm.

I Evy Låås bildvärld förekommer ofta scener från hemmets lunga vrår. Bilder av detaljrika och harmoniska interiörer alterneras med av somriga trädgårdsmiljöer.

Förutom att vistas i hemtrakten i Uppland, tillbringade Låås en hel del tid i Bohuslän och i Lappland -platser vars miljöer stod som inspiration till flera av hennes målningar.

Evy Låås (1923–1999) är född på Ekerö. Utbildad vid Tekniska skolan i Stockholm (numera konstfack), fortsatte sedan som elev hos konstnärerna Edvin Ollers och Otte sköld. Därefter studier vid Konstakademin mellan 1949–1955. Debututställning på Galleri Blanche i Stockholm 1956. Representerad vid Moderna Muséet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm och i H.M Konungens samling.

Vardagsglädje, grafiskt blad

Thage Nordholm räknas till en av de stora norrländska landskapsmålarna. I hans bildvärld förekommer ofta skildringar av naturen i starka färger. Inspiration hämtar han från landskapen i Ångermanländska Nordingrå, platsen där han också hade sin ateljé.

Thage Nordholm (1927–1990) född i Gudmundrå (nuvarande Kramfors). Konststudier hos Åke Pernby och senare vid konsthögskolan. Därefter studieresor till Frankrike. Debuterade som konstnär i en grupputställning på Lilla Paviljongen i Stockholm 1956. Året därpå hade han sin första separatutställning. Han har uppfört en rad offentliga arbeten i Kramforsbygden, i bl.a. Gudmundrås församlingshem och i folketshus i Bollsta. Nordholm finns representerad på Nationalmuseum, Moderna Muséet, Örebro läns museum, Göteborgs konstmuseum och i Bonniers porträttsamling.

Kväll Fällsvik, grafiskt blad, 33x23 cm.