Inköpsprinciper
Kvalitetsbegreppet är inte entydigt. Varje inköp bör ses som ett inlägg i en diskussion för att precisera det. Med kvalitet menas hantverksmässig skicklighet, där konstnären behärskar sitt medium och sin teknik, men kan även innebära att innehåll och uttryck kan vara gestaltat på ett intressant sätt som upplevs väsentligt.

Tre andra kännetecken vi ibland utgår ifrån är om verket är gränsöverskridande dvs tänjer och ifrågasätter konstens och samhällets gränser och regler eller om verket är relevant och framskriden del av det offentliga samtalet i samhället och till sist ger möjlighet till betydelsefulla tolkningar. Konstinköpen ska ske planmässigt. Ett års sammanlagda inköp ska således kunna uppvisa olika riktningar, tekniker och motivkretsar. Konstsamlingen ska även kunna användas för utlån och därmed ha en pedagogisk funktion.